ТЪРГОВСКИ СОФТУЕР СПОРЕД КАЛИБЪРА И ПРОЦЕСИТЕ НА ФИРМАТА

КАКЪВ ТЪРГОВСКИ СОФТУЕР ДА ИЗБЕРЕМ СПОРЕД КАЛИБЪРА И ПРОЦЕСИТЕ В НАШАТА КОМПАНИЯ?

ТЪРГОВСКИ СОФТУЕР СПОРЕД КАЛИБЪРА И ПРОЦЕСИТЕ НА ФИРМАТА

Защо си струва да инвестираме в търговски софтуер

Независимо от това каква е големината на Вашата компания и каква търговска дейност упражнявате, всекидневно Ви се налага да управлявате процеси, които изискват бързина, прецизност, аналитичност и координация. Вие цените времето и ресурсите си, и имате нужда от търговски софтуер, който може да подреди и автоматизира голяма част от операциите при търговията. По този начин ще намалите ангажиментите и ще подобрите представянето на търговците Ви. Това, от своя страна, ще доведе и до подобряване на резултатите. Различните фукнции на търговския софтуер могат да Ви бъдат полезни в следните направления:

  •         Удобен мониторинг на продажби на място – имате възможност да следите отблизо целия процес по изпълнение, фактуриране и заплащане на стоките. Ако отговаряте за повече от един търговски обект, ще имате достъп до обобщени данни от всички локации, без нужда от обособена каса.
  •         Склад и доставки – софтуерът ще Ви улесни с бърза проследимост на складовите наличности. Също, преглед и поръчване на изчерпващи се количества, както и контрол върху логистичната дейност. По този начин минимизирате застоялата стока, брак и липсите в склада, като същевременно улеснявате поръчките;
  •         Наблюдение и контрол върху представянето на търговски представители – прецизната отчетност чрез GPS координати, маршрутизация на обекти и отчети на посещенията оптимизират значително представянето на търговците;
  •         Удобен експорт на справки и анализи – бързо и лесно достъпвате готови документи, без дълги часове съставяне на таблици в Excel;
  •         Сигурно съхранение на данните – софтуерът задава различни нива на защита. Така няма инцидентно загубени документи, което е ежедневие при ръчната обработка и архивиране на данни.

Значение на търговския софтуер според калибъра и процесите на компанията

Ползите от търговски софтуер са ясни, но е важно да отчетем големината на бизнеса, и мащаба на звената в него. Според типа търговия, софтуерът може да бъде разделен условно на софтуер за търговия на дребно, който обслужва търговски обекти и такъв, който обхваща и синхронизира процеси по търговия на едро, на дребно и други фирмени процеси.

СОФТУЕР ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

Ползва се опростен софтуер, който в най-честия случай не е мултидисциплинарен. В търговията на дребно продажбите се осъществяват с помощта на фискални устройства на каса във физически обекти като магазини, заведения, ресторанти и т.н. В този случай касовите апарати са свързани със съответната програма с базови функции. При един добър сценарий, в който бизнесът се разрасне като увеличи броя на обектите си и/или започне да управлява стока на склад, вече е добре да се мисли за по-комплексен вариант.

ВАЖНО: Не пропускайте регулацията за СУПТО и Н18

В случай, че осъществяването на продажбите  е свързано с приемане на пари в брой, е добре внимателно да се обмисли възможността за закупуване на СУПТО. Тази система, съгласно наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, е софтуер, който задължително управлява всички фискални устройства на фирмата. Фискалните утройства предават информация към НАП на всеки 5 минути за издадените фискални бонове. Декларирането на работа със СУПТО според регулацията има предимства, като опростена процедура за връщане на ДДС, но същевременно и усложнен документооборот. При грешки, редактирането на документите става на практика невъзможно – единственото решение е да бъдат сторнирани и да бъдат издадени нови.

Вижте последните разпоредби по темата: Промените в ЗДДС и Наредба Н-18

Разглеждайки тези възможности, търговците трябва внимателно да обмислят най-разумния за тях вариант. Ако вземат решение да работят съобразно Наредба Н-18, то най-удачно за тях би било да търсят софтуер, с който могат да вършат работата си удобно и безпроблемно и документооборотът да е улеснен. В същото време тези процеси трябва да се случват в съгласие със законовата уредба.

Дейта Плюс предлага решения за търговски софтуер, който би покрил вашите нужди:

  • Ако работите в брой и по банкаДейта плюс 360 ЕРП Н18 за тези, които решат да закупят СУПТО, свързано с НАП.
  • Ако работите само по банка: Дейта Плюс 360 ЕРП S за търговци, които избират да не работят с регистриран в НАП софтуер и нямат нужда от СУПТО.

СОФТУЕР ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО

Оптималния софтуер за търговия покрива всички аспекти на търговската дейност като същевременно се синхронизира с по-обширни бизнес процеси – производство (ако има такова), доставки, складови операции, проследяване на наличности и т.н. При правилното планиране и извършване на търговските процеси, Вие искате да предвидите коректното количество и време на доставки, за да нямате stock-out, правилните дейности и проверки за събиране и изпращане на поръчки, клиентски листи с нива на отстъпки, промоции, маркетинг разходи, и всички комплементарни дейности на Търговията.

В този случай, търговията е част от цялостната система на Вашият бизнес и е добре да разгледате цялостни ЕРП решения. Към тях може да приложите мобилни програми за управление на склад и разносна търговия.

Този подход е за фирми, които обмислят разрастване в бъдеще. Ако искате да научите как внедряването на ЕРП ще помогне да развиете бизнеса си, разледайте:

ВАЖНО: Когато обмисляте да закупите търговски софтуер, добре е да имате предвид следното:

Добрият софтуер може да се надгражда заедно с развитието на компанията. Той има възможност за настройване и надстройване според спецификата на процесите. В по-началните етапи на развитието си бизнесите могат да се спрат на базов лиценз, който да покрива най-простите функции. По късно, могат да надграждат различни функционалности или модули. Ето защо е добре да изберат софтуер от среден клас, който е изграден върху мултифукционален модел.

Продуктите на Дейта Плюс Ви дават възможност да водите търговията както в офиса, така и чрез търговски агенти:

Имате нужда от още информация? Ще се радваме да Ви съдействаме при избора на най-подходящия продукт за Вашата търговска организация.

Свържете се с нас: 0884 501 578

Последвайте ни в социалните мрежи: Facebook, Linkedin

Още по темата

Електронни фактури – законни ли са?

Краткият отговор е “да”.  На първо място нека кажем, че това, че изпращате фактури по електронен път, не означава непременно, че изпращате електронни фактури. В тази статия ще се спрем именно върху това какво означава електронна фактура и кое я…

Прочети повече

SAF-T в България

Стандартът SAF-T в България е в процес на въвеждане. SAF-T е съкращение от „Standard Audit File for Tax“ или в превод – „Стандартен одитен файл за данъчни цели“. По друг начин казано, това е международен стандарт за електронен обмен на…

Прочети повече

Три неща, по които се отличава една BI система

Какво отличава една BI система от другите инструменти за генериране на справки? Нека първо Ви припомним какво е това чудо – BI система. BI е съкратено от Business Intelligence. Сравнително разбираем и близък превод би бил „бизнес разузнаване“. Това са…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: