Промените в ЗДДС и Наредба Н-18. Текстът на Наредба Н18 в Държавен вестник бр.17 от 26.02.2021г.

Вижте цялата хронология касаеща СУПТО - от обществено обсъждане, до първо и второ четене.

Промените в ЗДДС и Наредба Н-18. Текстът на Наредба Н18 в Държавен вестник бр.17 от 26.02.2021г.

> 26.02.2021г. Последните промени в Наредба Н-18 са публикувани в Държавен вестник бр.17

Днес, 26.02.2021г. в Държавен вестник излезе последната версия на Наредба Н-18.
Променените текстове се различават в огромната си част от публикуваното проектно предложение на 20.01.2021г, което беше на обществено обсъждане до 19.02.2021г. Интересно е, че дори коментари, които са обявени като “приети” в Резултатите от общественото обсъждане и дефакто това което се очакваше да бъде поместено в Наредба Н-18, не е.
Основното :
– Отпада срокът за регистрирането на работата с определено СУПТО в НАП – може да го регистрирате от тогава, когато решите.
– Отпада предложението да не се изпраща УНП, ако фирмата не е регистрана като работеща със СУПТО.

Пълният текст може да намерите тук.

> 20.01.2021 г. – публикувано е проектното предложение за промяна на Наредба Н-18, за да бъде приведена в съответствие с приетите изменения в ЗДДС на 08.12.2021 г.

От тук можете да свалите пълния текст.

Тук Ви представяме три от основните промени:

 • СУПТО режимът остава доброволен.
 • Единствено фирми, декларирали, че работят със СУПТО (софтуер за управление на продажбите, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС) имат право да печатат на фискалните бонове и да изпращат към НАП – УНП (уникален номер на продажбата).
 • Добавено е изискване в декларацията да се отбележи датата, от която се работи със съответното СУПТО в обекта.

Проекто- предложението ще седи на обществено обсъждане до 19.02.2021 г. Може да се включите в него на този линк.

Ако тези промени влязат в сила, всички фирми, които желаят да продължат да работят с Дейта плюс 360 Н18 излиза, че трябва да го декларират в НАП в срок до 28.02.2021г. Тук може да намерите инструкции как да попълните декларацията.

Всички фирми, които работят с Дейта плюс 360 Н18 и не желаят да декларират работа със СУПТО, след 28.02.2021 г.  излиза, че трябва да  работят или с Търговец WinPro, или с Дейта плюс 360 S, за да се изпълни изискването на НАП да не се печата УНП (уникален номер на продажбата) на фискалния бон от недекларирали работа с конкретно СУПТО фирми.

> 08.12.2020 г. – публикувани в Държавен вестник бяха промените в ЗДДС

Окончателно СУПТО режимът остава доброволен.

Деклариралите в НАП, че работят със СУПТО ще могат да разчитат на :

 •  ускорена амортизация на хардуера и софтуера, закупен във връзка с Наредба Н-18;
 • опрощаване на първо нарушение „неиздаване на касов бон“;
 • ускорен процес по възстановяване на ДДС.

В срок от 3 месеца се очаква да бъде публикувана Наредба Н-18 с нанесените промени.

Обърнете внимание, че:

 • Изискванията към подмяната на фискалните устройства в срок до 31.12.2020 г остават.
 • Изискванията към реквизитите на фискалните бележки също остават. (по темата вижте повече информация тук).
 • За да се възползвате от посочените по-горе облекчения, трябва да сте подали декларация в НАП, че работите със СУПТО. (инструкции може да намерите тук).

научете повече по темата:

Какво се случи по-рано?

___________________________________________________________________________________

> 20.11.2020 – беше взето решение на ВАС по отношение на законосъобразността на промените в Наредба Н-18.

Отпадат следните членове:

 • Чл. 3. Ал.(16),
 • Чл.16  Ал. (3),
 • Чл. 38.  Ал.(4),
 • Чл. 52б., Чл. 52г., Чл. 52д., Чл. 52и., Чл. 52к. Ал.(2), Чл. 52н.,
 • Приложение № 34 към Чл. 8, Ал. 6, т. 5,
 • Приложение № 35 към Чл. 52б, Ал. 6.

Засегнатите имат 14 дневен срок за обжалване.!

___________________________________________________________________________________

> 19.11.2020г. – Второ четене – бюджетната комисия прие промените в Закона за ДДС. Гласувани са промените в ЗДДС в Пленарна зала.

Част от промените касаят СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обекти, които работят с пари в брой). Няма направени промени между първо четене от 29.10.2020 и второ четене от 19.11.2020!

За да бъдат окончателно приети, трябва:

 • да бъде публикувано в държавен вестник;
 • в срок от 3 месеца след това, трябва да бъде променена и Наредба Н-18, за да отговаря на ЗДДС.

____________________________________________________________________________________

> 29.10.2020 г – Първо четене – Гласуване на бюджетната комисия

На 29.10.2020 г, на първо четене в бюджетната комисия бяха приети промени в Закона за ДДС, част от които касаят СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обекти, които работят с пари в брой).

Промените в текстовете на ЗДДС, касаещи СУПТО?

 1. СУПТО режимът от задължителен за търговските обекти, работещи с пари в брой, да стане пожелателен.
 2. Производителите на СУПТО да могат по собствено желание да  регистрират в НАП софтуерите си, т.е. да не са задължени да го правят, както е в момента.
 3. Тези търговски обекти, които решат да работят със СУПТО и да декларират това в НАП, да могат да се възползват от следните преференции:
 • ускорен процес по възстновяване на ДДС;
 • опрощаване на санкциите за неиздаване на фискален бон в търговския обект, при условие, че става дума за първо нарушение;
 • намаляване на срока за амортизация на софтуера за управление на продажбите, регистриран в НАП, както и за техниката (компютри, периферия и мобилни телефони), които обслужват функционирането на съответното СУПТО.

Важно е да знаете, че са определили глоба от 5000 до 10000 лв, ако в Търговски обект открият, че се работи едновременно със СУПТО (т.е. фирмата се възползва от посочените по-горе преференции) и с друг софтуер/модул, който би могъл да дублира функционалността на регистрирания софтуер за управление на продажбите.

Процедурата:

За да влязат в сила направените промени в ЗДДС: 

 • След 14 дена трябва да бъдат гласувани в пленарна зала от депутатите.
 • След като са приети и на второ четене, трябва да се публикуват в държавен вестник.
 • След това, президентът има право да наложи вето на част от текстовете.
 • Ако това се случи, текстовете се връщат обратно в пленарна зала за прегласуване.
 • След окончателното приемане на промените, в срок от 3 месеца, Наредба 18 трябва да бъде преведена  в съответствие на ЗДДС.

Важно е да знаете, че:

 • между първо четене и второ четене, могат да бъдат добавени промени;
 • промените не подлежат на процедурата за обществено обсъждане.

____________________________________________________________________________________

> 11.10.2020 г – общественото обсъждане на промените в ЗДДС

По време на общественото обсъждане за промените в закона за ДДС, вместо отпадането на СУПТО режима, е направено предложение за доброволен СУПТО режим, т.е. за фирми, които работят с регистриран в НАП софтуер, да има данъчни облекчения. Извадка от точният текст може да видите по-долу.

Извадка от съдържанието по отношение на темата СУПТО.

Предложението идва от „изразени мнения в медийни публикации“, като текста гласи следното:

„Промяната в чл. 118, изразяваща се в премахване на разпоредбите, съдържащи условия за експлоатация на СУПТО, вкл. и тези, предвиждащи съответните промени в Наредба Н-18, предизвика значителен отзвук в публичното пространство и в медиите. Заедно със становищата и коментарите, подкрепящи отмяната на условията за СУПТО, в редица медийни публикации бяха изразени мнения в посока на виждането, че промяната ще предизвика освен отпадане на задължителността на правилата за ползване на СУПТО, изисквано многократно от страна на обществеността, така също ще доведе до ощетяване на множество търговски субекти, които добросъвестно са изпълнили задълженията си по Наредба Н-18 и вече са привели, в по-малка или по-голяма степен, фискалните си устройства в съответствие с изискванията на наредбата, за което са изразходвали значителни суми. 

Ако възможността за прилагане на СУПТО отпадне изцяло, каквито биха били последствията от простата отмяна на разпоредбите на чл. 118 и съответните последващи промени в Наредба Н-18, направените от тези лица разходи биха били напразни и загуба за тях. Поради това, за да се удовлетвори както интересът на тази част от търговската общност, която възразява срещу задължителността на изискванията за ползване на СУПТО, така и интересът на добросъвестните търговци, изпълнили вече условията на наредбата, би било добре възможността за ползване на СУПТО в закона да се запази, като стане доброволна. За да се насърчи доброволното ползване на СУПТО би било добре да се предвидят данъчни облекчения за ползващите го лица.“

В графата за гласуване на предложението в този документ е отбелязано „приема се“. Това обаче все още не е законова промяна.

Остава въпросът какви ще бъдат въпросните данъчни облекчения, къде и кога ще бъдат публикувани и кога ще влязат в сила.

Продължаваме да следим темата.

Още по темата

Семинар „Автоматизация на процеса по деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск с Дейта плюс 360 ERP“

Заповядайте на онлайн срещата, посветена на Наредба 5 от ЗДДС, която регламентира процеса на превоз на стоки с висок фискален риск, която организираме на 8.01.2024 г. от 15:00 ч. в Zoom. Какво ще научите в нашия онлайн семинар? В първата…

Прочети повече

Дежурни софтуерни консултанти

Както всяка година, абонаментните и гаранционните клиенти на Дейта плюс ще могат да разчитат на дежурни софтуерни консултанти в празничните дни. Ето и списъка с контактите им: 25.12.2023 – Андрей Саракинов 0886 000 395 26.12.2023 – Симеон Симеонов 0886 000…

Прочети повече

Дейта плюс ООД ще вземе за участие в предстоящото 30-о издание на изложение МЕСОМАНИЯ от 08 до 11 ноември 2023 г.

МЕСОМАНИЯ ще се проведе от 8-ми до 11-ти ноември съвместно с изложения ИНТЕРФУД & ДРИНК, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, WINE & SPIRITS SHOW в зали от 1 до 6 на Интер Експо Център (тук може да намерите информация как да…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: