Промените в ЗДДС.  Какво прие бюджетната комисия относно СУПТО?

Вижте цялата хронология касаеща СУПТО - от обществено обсъждане, до първо и второ четене.

Промените в ЗДДС.  Какво прие бюджетната комисия относно СУПТО?

> 20.11.2020 – беше взето решение на ВАС по отношение на законосъобразността на промените в Наредба Н-18.

Отпадат следните членове:

 • Чл. 3. Ал.(16),
 • Чл.16  Ал. (3),
 • Чл. 38.  Ал.(4),
 • Чл. 52б., Чл. 52г., Чл. 52д., Чл. 52и., Чл. 52к. Ал.(2), Чл. 52н.,
 • Приложение № 34 към Чл. 8, Ал. 6, т. 5,
 • Приложение № 35 към Чл. 52б, Ал. 6.

Засегнатите имат 14 дневен срок за обжалване.!

 

Какво се случи по-рано?

____________________________________________________________________________________

> 19.11.2020г. – Второ четене – бюджетната комисия прие промените в Закона за ДДС. Гласувани са промените в ЗДДС в Пленарна зала.

Част от промените касаят СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обекти, които работят с пари в брой). Няма направени промени между първо четене от 29.10.2020 и второ четене от 19.11.2020!

За да бъдат окончателно приети, трябва:

 • да бъде публикувано в държавен вестник;
 • в срок от 3 месеца след това, трябва да бъде променена и Наредба Н-18, за да отговаря на ЗДДС.

____________________________________________________________________________________

> 29.10.2020 г – Първо четене – Гласуване на бюджетната комисия

На 29.10.2020 г, на първо четене в бюджетната комисия бяха приети промени в Закона за ДДС, част от които касаят СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обекти, които работят с пари в брой).

Промените в текстовете на ЗДДС, касаещи СУПТО?

 1. СУПТО режимът от задължителен за търговските обекти, работещи с пари в брой, да стане пожелателен.
 2. Производителите на СУПТО да могат по собствено желание да  регистрират в НАП софтуерите си, т.е. да не са задължени да го правят, както е в момента.
 3. Тези търговски обекти, които решат да работят със СУПТО и да декларират това в НАП, да могат да се възползват от следните преференции:
 • ускорен процес по възстновяване на ДДС;
 • опрощаване на санкциите за неиздаване на фискален бон в търговския обект, при условие, че става дума за първо нарушение;
 • намаляване на срока за амортизация на софтуера за управление на продажбите, регистриран в НАП, както и за техниката (компютри, периферия и мобилни телефони), които обслужват функционирането на съответното СУПТО.

Важно е да знаете, че са определили глоба от 5000 до 10000 лв, ако в Търговски обект открият, че се работи едновременно със СУПТО (т.е. фирмата се възползва от посочените по-горе преференции) и с друг софтуер/модул, който би могъл да дублира функционалността на регистрирания софтуер за управление на продажбите.

Процедурата:

За да влязат в сила направените промени в ЗДДС: 

 • След 14 дена трябва да бъдат гласувани в пленарна зала от депутатите.
 • След като са приети и на второ четене, трябва да се публикуват в държавен вестник.
 • След това, президентът има право да наложи вето на част от текстовете.
 • Ако това се случи, текстовете се връщат обратно в пленарна зала за прегласуване.
 • След окончателното приемане на промените, в срок от 3 месеца, Наредба 18 трябва да бъде преведена  в съответствие на ЗДДС.

Важно е да знаете, че:

 • между първо четене и второ четене, могат да бъдат добавени промени;
 • промените не подлежат на процедурата за обществено обсъждане.

____________________________________________________________________________________

> 11.10.2020 г – общественото обсъждане на промените в ЗДДС

По време на общественото обсъждане за промените в закона за ДДС, вместо отпадането на СУПТО режима, е направено предложение за доброволен СУПТО режим, т.е. за фирми, които работят с регистриран в НАП софтуер, да има данъчни облекчения. Извадка от точният текст може да видите по-долу.

Извадка от съдържанието по отношение на темата СУПТО.

Предложението идва от “изразени мнения в медийни публикации”, като текста гласи следното:

“Промяната в чл. 118, изразяваща се в премахване на разпоредбите, съдържащи условия за експлоатация на СУПТО, вкл. и тези, предвиждащи съответните промени в Наредба Н-18, предизвика значителен отзвук в публичното пространство и в медиите. Заедно със становищата и коментарите, подкрепящи отмяната на условията за СУПТО, в редица медийни публикации бяха изразени мнения в посока на виждането, че промяната ще предизвика освен отпадане на задължителността на правилата за ползване на СУПТО, изисквано многократно от страна на обществеността, така също ще доведе до ощетяване на множество търговски субекти, които добросъвестно са изпълнили задълженията си по Наредба Н-18 и вече са привели, в по-малка или по-голяма степен, фискалните си устройства в съответствие с изискванията на наредбата, за което са изразходвали значителни суми. 

Ако възможността за прилагане на СУПТО отпадне изцяло, каквито биха били последствията от простата отмяна на разпоредбите на чл. 118 и съответните последващи промени в Наредба Н-18, направените от тези лица разходи биха били напразни и загуба за тях. Поради това, за да се удовлетвори както интересът на тази част от търговската общност, която възразява срещу задължителността на изискванията за ползване на СУПТО, така и интересът на добросъвестните търговци, изпълнили вече условията на наредбата, би било добре възможността за ползване на СУПТО в закона да се запази, като стане доброволна. За да се насърчи доброволното ползване на СУПТО би било добре да се предвидят данъчни облекчения за ползващите го лица.”

В графата за гласуване на предложението в този документ е отбелязано “приема се”. Това обаче все още не е законова промяна.

Остава въпросът какви ще бъдат въпросните данъчни облекчения, къде и кога ще бъдат публикувани и кога ще влязат в сила.

Продължаваме да следим темата.

Още по темата

Складова програма – как работи и защо е полезна за бизнеса

Какво представлява складовият софтуер Това е система за управление, която осигурява видимост на всички запаси и складови наличности, планира и поддържа ефективната обработка на всички логистични процеси във Вашия склад, осигурява точните стоки в точното време, намалява ненужните разходи. Може…

Прочети повече

Дейта Плюс на Месомания 2020

От Сряда – 4.11 до събота – 7.11 имаме отворен щанд в зала 2 на ИнтерЕкспо Център (щанд 2B15). Предвид обстановката, в последния момент, решихме да действаме нетрадиционно и направихме присъствието си хибридно- едновременно присъствено и виртуално. Какво ще рече…

Прочети повече

Как да изберем ЕRP система

Внедряването на EРП система e сериозно начинание, което има за цел да оптимизира бизнес процесите, да подобри отчетността, да изчисти линиите на отговорност между служителите и по този начин да Ви помогне да ускорите развитието на Вашата компания. Неудачният избор,…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: