Продукти

Ние предоставяме отлични и надеждни софтуерни решения за
Вашата търговска, производствена или логистична организация.
Софтуерното семейство “Дейта плюс 360” се състои от четири продукта, както настолни, така и мобилни: 

За повече информация,
моля свържете се с нас на: