История

Дейта Плюс е софтуерна къща, предоставяща фирмен софтуер за обслужване на бизнес процеси. Основана през 1992-ра, компанията заема мястото на основен доставчик на софтуер на българския малък и среден бизнес. Компанията предлага три продукта – настолна система за цялостно обслужване на процеси, мобилна система за продажби и мобилна система за складова дейност. Разбирането за бизнес процесите дават на Дейта Плюс редица награди и признания, а клиентите на компанията се увеличават ежегодно, за да достигнат 420 през 2019г.

Ценности

В основата на нашата компания лежат три основни ценности.

Цялостност

Ние изграждаме функционалности и модули, които да се приложат във всеки процес.

Разбиране

Ние действаме единствено и стриктно според и в подкрепа на здравата бизнес логика.

Лично отношение

Ние работим редом с Вас, за да обслужим, дефинираме, създадем или променим бизнес процесите и възгледа към тях.

Хронология

1992

Основаване на компанията

1994

Динамично развитие на бизнеса в България

1997

Създаден е първият Дейта Плюс Екип за внедряване

2000

Създаване на IT отдел

2002

Компанията отваря офис в София

2004

Пускане на първия Мобилен Търговец

2004

Златен медал за иновация на Международен Панаир Пловдив

2011

Въвеждане на програмата под Windows (WinPro)

2014

Пускане на Android Мобилен Търговец

2018

Създаване на Дейта Плюс 360 ЕRP

Географско присъствие

Array

Офиси

  • София
  • Пловдив (Централен)
  • Варна
  • Велико Търново

Дистрибутори

  • Свищов/Русе
  • Сандански/Благоевград

За повече информация,
моля свържете се с нас на: