ERP система за всеки развиващ се бизнес

ПОКРИВА ВСИЧКИ БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

Дори базовите функционалности на 360 ЕРП, покриват всички необходими процеси за управлене на бизнеса – Склад, Производство, Доставки, Продажби.

МОЖЕ ДА СЕ НАДГРАЖДА

При промени и разрастване на бизнеса Ви, програмата може да се адаптира според новите Ви нужди. Може да добавяте нови модули по всяко време.

СВЪРЗВА СЕ С ВЪНШНИ СИСТЕМИ

Касови апарати, баркод четци, складови терминали, мобилни устройства за търговия, онлайн платформи. Връзка с големи производители и търговски вериги.

ИНТЕГРИРА СЕ С QLIK

Справки, отчети, ставнителни анализи и цялостен Business Intelligence. Онлайн достъп и визуализации според нуждите на клиента.

Дейта Плюс 360 ERP

Функционалностите в базовите лицензи на Дейта Плюс 360 ERP покриват пълния набор от процеси на Вашия бизнес.
Софтуерната система се предлага с един от двата модула за продажби (Дейта плюс 360 S или Дейта плюс 360 H18), които управляват новите фискални устройства:

 ФункционалностиСтандартПро
 Доставки

Доставни документи

Имате на разположение пълен набор от документи от от заявяването до заприхождавеното на стоката. Можете да:
– следите изпълнението на заявките и задълженията към Доставчиците;
– следите статусите на документите;
– въвеждате документи за внос.

Да Да

Разпределяне на допълнителни разходи по доставки

Имате възможност да изчисляване себестойност на стоките си като разпределите стойността на всички разходи по доставката им според Вашето желание:
– количество и цена;
– обем;
– тегло.

Да Да

Изготвяне на справки за Интрастат

Подреждане и експорт на данни за улеснено изготвяне на Интрастат декларации.

Да Да

Изчисляване на Екотакси

Автоматично изчисляване на Екотакси при внос и износ на стоки и суровини.

Да Да
 Складови процеси

Следене на партидност на стоките

Имате контрол върху получената и изписана стока.
Може да следите наличност по:
– партиди;
– срок на годност;
– минимален запас.

Да Да

Работа с палетоместа

Разполагате на получена стока по адреси/палетоместа;
Събирате на стока при изпълнение на запитване от клиент или запитване за трансфер по адрес/палетоместа.

Да Да

Работа с баркодове

Можете да поддържате баркодове, в различните стандарти, вкл. GS1:
– за всеки артикул, дори по повече от един;
– за опаковка.
Това позволява приемането, преместването и изписването на стока чрез баркодчетци, мобилни терминали и др.

Да Да

Трансфери между складове

Разполагате с пълен набор от документи за управление и проследяване на движението на стоката от един Ваш склад/обект към друг.

Да Да

Инвентаризации

Имате инструмент за пълни или частични инвентеризации.

Да Да
 Продажби

Документи за Продажба

Разполагате с пълен набор от документи за управление на продажбите от оферирането/заявяването до получаването на стоките от клиента.
Имате възможност да:
– превръщате един документ в друг;
– да обединявате няколко документа в един общ;
– да изберете дали да работите с модул за продажби, регистриран в НАП по Н18 или не.

Да Да

Работа с ценови листи

Имате възможност да дефинирате различни ценови листи за доставчици и/или клиенти. Те могат да бъдат:
– за отстъпка от базова цена;
– за крайна клиентска цена;
– за конкретен котрагент или групи контрагенти;
– за конкретен артикул или групи артикули;
– постоянни или промоционални (т.е. за конкретен период).
Ценовите листи могат да се комбинират помежду си или не.
Отстъпките могат да се наслагват каскадно (първо 5 % и после още 5 %) или с натрупване ( 5 + 5 = 10 %).

Да Да

Работа с продуктови листи

Имате възможност да поддържате съответствие на Вашите номенклатури с тези на Вашите контрагенти, за да може да разпечатвате документи според изискванията на партньорите Ви.

Да Да

Ценообразуване

Имате инструмент, чрез който да прецените каква базова цена да заложите, за да имате конкретна търговска надценка спрямо доставната цена. Той Ви служи като калкулатор, чрез който да проверите различни хипотези и да вземете правилното решение при ценообразуване. Може да заложите промяна на базовата цена предварително, но тя да влезе в сила в определен от Вас момент.

Да Да

Работа на консигнации (отговорно пазене) и с амбалаж

Имате всички необходими документи за проследяване на стоките, които давате на консигнация, които Ви връщат или плащат. Имате всички необходими документи за проследяване на стоките, които получавате на консигнация, които връщате или плащате. Може да следите изписването на амбалаж, като изписването може да става автоматично.

Да Да

Следене на Парични потоци

Имате пълна информация:
– за пълните или частични плащания по конкретен документ;
– за неплатените документи по обекти, клиенти, търговци и др;
– движенията на парите по отделните касови и банкови сметки.
Работите с повече от една касова и банкова сметка.

Да Да

Работа с Промо пакети

Можете да работите с промопакети от тип “ Купи…, получи…“.
Може да дефинирате различни видове:
– такива, които дават допълнителна отстъпка;
– такива, които дават безплатен конкретен артикул;
– такива, които дават избор на един безплатен артикул от няколко и др.

Не Да

Съхранение на чужди стоки

Имате пълен набор от документи, които позволяват изпълнение на логистика от името на фирма-партньор без това да влияе оборота на фирмата.
Може да следите наличност на стока оставена за съхранение при Вас

Не Да
 Производство

Работа с рецепти

Можете да поддръжате рецептурници.

Не Да
 Общи функционалности

Клиентска база

Разполагате с неограничена база данни от клиенти.
Можете :
– да поддържате детайлна информация за всеки един;
– да асоциирате в групи;
– да районирате;
– да ги обединявате в маршрути;
– да дефинирате кредитни лимити и/или срокове за погасяване;
– да поддръжате различни адрес по регистрация и адрес за доставка.

Да Да

Артикули

Създавате база данни от артикули без ограничение.
Имате възможност:
– да дефинирате различни опаковки за артикулите;
– да ги групирате в повече от една група;
– да създавате йерархия на групите;
– да поддържате сертификати и/или снимки;
– да поддържате информация за тегло и обем.

Да Да

Печат на документи

Можете:
– да печатате на матрични принтери;
– да печатате на лазерни принери;
– да персонализирате шаблоните си за печат;
– да дефинирате конкретен шаблон за всеки вид документ;
– да дефинирате конкретен шаблон за печат за конкретен клиент или оператои;
– да печатате документи на различни езици.

Да Да

Импорт на документи

Можете да импортирате документи от ексел.

Да Да

Генератор на Справки и отчети

Имате на разположение голям набор от предефинирани, готови за употреба справки. Можете:
– да дефинирате допълнителни справки;
– да персонализирате оперативните справки според нуждите на всеки отделен потребител;
– да определите нива на достъп до справките;

Да Да

Работа от името на повече от 1 фирма в обща база

Имате възможност да издавате документи от името на различни юридически лица. Имате пълна информация за всички Ваши фирми на едно място като можете да“прехвърляте“ документ за продажба от едната фирма в документ за доставка на другата.

Не Да

Работа с валути

Можете:
– да работите с неограничен брой валути;
– да работите в документа с една валута, а плащането му да бъде в друга;
– да поддържате информация за валутните курсове.

Не Да

Поддържане на информация за Honeywell Movilizer – Track & Trace, Директива 2014/40 за търговията с тютюневи изделия в Европейския съюз

Можете:
– да поддържате инфорамация за кодовете EO_ID и F_ID, дадени Ви от БНБ, за Вашите обекти;
– да поддържате инфорамация за кодовете EO_ID и F_ID, раздадени от БНБ, за обектите на Вашите контрагенти;
– да поддържате инфорамация за видовете обекти на контрагентите си спрямо изискванията на Track&Trace;
– да експортирате контрагентите Ви с техните EO_ID и F_ID към Movilizer;
– да експортирате маршрутите с контрагенти с техните EO_ID и F_ID към Movilizer;
– да експортирате информация за генерираните продажби към Movilizer.

Не Да

Изпращане на документи по имейл директно от системата

Можете да:

– изпращате директно документ по имейл като пдф;
– изпращате автоматично след всеки записан документ имейл;
– дефинирате имейл на всеки клиент, до който да се изпраща по подразбиране;
– указвате конкретен имейл адрес, до който да се изпрати при запис на документа;
– дефинирате сами текста на имейла, както и заглавието му.

Видео демонстрация може да видите тук

Не Да

Допълнителни Модули

Допълнителните модули към системата Дейта Плюс 360 ERP целят да обслужат по-задълбочено Вашия бизнес и да обогатят набора от бизнес процеси на Вашата компания.

Допълнителни бизнес процеси

Управление на доставките и контрол на запаса

Този модул Ви позволява да:

 • генерирате на заявка за доставка на стока въз основа на анализ на данни за продажби в минали периоди, текущи наличност и запас за брой дни;
 • контролирате изпълението на заявките към Доставчик;
 • генерирате кредитни/дебитни известия за разликите при Доставка.
Управление на заявките от клиенти и контролни точки в склада

Този модул Ви позволява да:

 • дефинирате цикличност на посещения на ТА за взимане на заявки;
 • дефинирате цикличност на шофьори за изпълнение на доставка на място;
 • следите статуса на изпълнение на заявките;
 • организирате проверка на заготвената стока в склада;
 • отчитате връчени документи от ТА или шофьори;
 • отчитате пари от шофьори.
Контрол и лимитиране на промоции

Този модул Ви позволява да:

 • броите колко промопакети има раздадени от ТА;
 • дефинирате определен лимит промо пакети, които могат да бъдат раздадени от отделния ТА.
Управление на склада с преносими устройства

Този модул Ви позволява да:

 • интегрирате настолната система с Мобилен Склад.
Таргети - доставчици, клиенти, търговци

Този модул Ви позволява да:

 • създавате и следите таргети за клиенти, търговски агенти и от доставчици;
 • изчислявате и следите премии.
Маркетингови бюджети
 • Този модул Ви позволява да следит изразходването на маркетингови бюджети за:
  • маркетингови услуги;
  • рекламни дейности.
Управление на транспорта

Този модул Ви позволява да:

 • следите разходите на автопарка;
 • въвеждате пътни листове;
 • следите преразход на гориво;
 • следите рентабилност на маршрутите;
 • следите дати за следващо обслужване на автопарка.

Можете да изгледате видео презентацията на модула на нашия YouTube канал.

Управление на производството

Този модул Ви позволява да:

 • изчислявате себестойност;
 • създавате и работите с рецептурници;
 • асемблирате и разпадате, по твърда или плаваща разходна норма.
Печат на етикети за стилажи с вътрешни баркодове

Този модул осигурява по-добрата вътрешна организация на склада и по-лесното намиране на палетоместа.

Изпращане на напомнителни писма с просрочия до клиенти директно от системата

Този модул Ви позволява да:

 • изпращате автоматично до всички клиенти в просрочие персонализирани напомнителни писма;
 • дефинирате колко дена след просрочие следва да се изпратят;
 • дефинирате как да изглежда документът, който се изпраща;
 • дефинирате и към кой имейл да се насочи.

Видео демонстрация на този линк.

Нотификации

Този модул Ви позволява да:

 • изпращате съобщение за статус на документ вътре в системата до конкретен потребител;
 • изпращате съобщение за статус на документ по имейл.

Видео демонстрация може да видите тук.

Бизнес Интеграция - Импорт, експорт и синхринизация с други системи

Импорт на номенклатури, начални салда - количества, вземания и задължения

Този модул позволява да бъде импортирана актуалната база данни от:

 • клиенти;
 • артикули;
 • вземания;
 • задължения.
Експорт в EXCEL по шаблон на клиента

Този модул позволява да бъдат направени персонализирани шаблони за печат в Ексел.

Трансфер външни системи за мобилни устройства

Този модул позволява интеграцията на Дейта плюс 360 Мобилен Търговец с настолни системи на други производители.

On-line портал за партньори на едро с автоматична синхронизация с 360 ЕРП

Това е онлайн портал, чрез който клиентите могат да получат информация за наличности и договорени цени и да направят своето запитване, което се синхронизира с настолната система Дейта плюс 360 ERP.

Вижте тук видео презентация на онлайн портала.

Синхронизация между базите на Мобилен Търговец, ЕРП и външен онлайн магазин

Този модул позволява синхронизация между настолната система Дейта плюс 360 ERP и онлайн магазин, разработен от друг производител.

Експорт към счетоводни системи

Ттози модул позволява експорт на данни към счетоводни системи на други производители с цел да се спести двойното въвеждане на документи.

Експорт-Импорт Екод Система - Елтрейд, Аксиор

Този модул позволява фирми, работещи с различни настолни системи да обменят данни за заявки и продажби посредством системата Edi (ЕCOD или eXite Acsior).

В това видео разказваме повече за него.

Експорт на данни към партньори

Този модул позволява да се експортират данни за продажби и наличности във формат, предоставен от партньора-доставчик: Нестле, Каменица, Карлсберг, Кока Кола; Загорка; Белла България; Винпром Пещера; Тимбърк; Девин; Рошен.

Справки, отчети и визуализация

Финансови анализи

Този модул включва финансови справки  като например:

 • Баланс на обортните средства;
 • Отчет на приходите и разходите.
Сравнителен анализ по периоди

Този модул позволява да се правят сравнения по номенклатури и групи номенклатури, като те могат да бъдат:

 • дневни;
 • седмични;
 • месечни;
 • годишни.
Интеграция с QlikView
 • интеграция с QlikView за визуализация на данни.

За повече информация,
моля свържете се с нас на: