Дейта плюс 360 ERP

Дейта Плюс 360 ЕРП е многофункционален настолен софтуер за управление на бизнес процесите на Вашата компания.

Системата е изградена върху ясна и строга икономическа логика. С нея обслужвате доставките, продажбите, производството, логистиката, склада и всички други дейности, които управлявате. Дейта плюс 360 ERP Ви дава възможност да обменяте автоматично данни с Ваши доставчици и клиенти.

Софтуерното решение е приложимо в различни индустрии като съвместно с наш консултант го настройвате така, че да бъде адаптирано конкретно за Вашия бизнес и нужди.

Системата е одобрено СУПТО от НАП по Наредба Н18.

Как да закупим Дейта плюс 360 ERP

Софтуерната система се предлага с един от двата модула за продажби:

В брой и по банка

Дейта Плюс 360 ЕРП Н18 – регистрирано СУПТО в НАП по Наредба 18

По банка

Дейта Плюс 360 ЕРП Банка – за фирми, които приемат плащания само по банков път

Функционалности

Дори и с базовия лиценз на Дейта плюс 360 ЕРП , Вие имате на разположение всички необходими функционалности, за да извършвате всекидневните си операции. А по всяко време може да надградите с допълнителни модули, за да обхванете и по-специфични бизнес процеси.

Доставки

Доставни Ценови листи; Пълен набор от документи от заявяване до заприхождаване на стоката; Следене на изпълнение на заявките и задълженията към Доставчиците; Статуси на документите; Внос; Разпределяне на допълнителни разходи по доставки

Производствени процеси

Изчисляване на себестойност; Рецептурници; Асемблиране и разпад, по твърда или плаваща разходна норма; Пълен набор от документи, които обслужват Производството;

Търговия и продажби

База данни от клиенти с възможност за детайлно дефиниране и йерархично групиране; Следене на вземания; Кредитни лимити; Таргети; Пълен набор от документи за управление на продажбите от заявяването до получаването на стоките от клиента;

Парични потоци

Информация за неплатени документи; Пълно/частично погасяване на задължения на клиенти по документи; Отчетност и проследомост на финансовите средства; Разходни ордери; Опис на копюри

Склад и логистика в склада

Контрол на получената и изписана стока; Следене на наличност по партиди, срок на годност и минимален запас; Палетоместа; Заприхождаване и изписване на стока чрез преносимо устройство; Поддръжка на стандарт GS1; Трансфери между складове; Пълни/частични инвентеризации.

Съхранение на чужди стоки

Пълен набор от документи, които позволяват изпълнение на логистика от името на фирма-партньор без това да влияе оборота на фирмата и следена на наличност на стока оставена за съхранение при Вас

Отговорно пазене, консигнации и амбалаж

Пълен набор от документи при получаване, даване, връщане и отчитане на стока на оставена на отговорно пазене; Автоматизирано изписване на амбалаж – изключително улесняване на разносната търговия.

Транспорт

Поддържане на номенклатури на превозните средства и шофьорите им; Пътни листове; Следене на поддръжка и сервизни дейности; Следене на разход на гориво на автопарка.

Ценова политика и промоции

Ценообразуване; Дефиниране на ценови листи за доставчици и/или клиенти чрез отстъпка от базови цени или специфична цена; Каскадни отстъпки или с натрупване; Промоционални ценови листи и различни промокети; Допълнителен модул лимитиране на промо пакети;

Маркетинг бюджети

Следене на изразходването на бюджетите за маркетингови активности – маркетингови услуги и рекламни дейности, предоставени на клиенти;

Финансови анализи

Финансови справки като Баланс на оборотните средства и Отчет на приходите и разходите даващи яснота за рентабилността на продуктите, клиентите и цялата фирмата.

Справки и отчети

Възможност за персонализиране на оперативни справки според нуждите на всеки отделен потребител; Достъп до справки в реално време; Нива на достъп до справки; Сравнителни анализи по периоди, продуктови групи, доставчици, клиенти, търговци, машини и др.

Интеграция с външни системи

Импорт на данни от Екод – COMARCH EDI и други системи; Експорт към системите на различни големи компании като Каменица, Кока Кола, Рошен и други; Експорт на Дневници по ДДС; Експорт към външни счетоводни системи; Qlikview интеграция за Business intelligence.

За повече информация,
моля свържете се с нас на: