КАК ДА ПОДГОТВИМ И ОБУЧИМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА ERP СИСТЕМA

Подготовката на екипа за процеса на внедряване и за ежедневната работа с нея в много голяма степен определя успешността на целия проект. 

КАК ДА ПОДГОТВИМ И ОБУЧИМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА ERP СИСТЕМA

Внедряване на ERP система е голям проект със сериозно значение за развитието на всеки бизнес. Подготовката на екипа за процеса на внедряване и за ежедневната работа с нея в много голяма степен определя успешността на целия проект. 

Какво представлява обучението при внедряване на ERP система 

Това е психологическата, теоретическа и практическа подготовка на служителите за промените, които ще се съпроводят едно внедряване на ERP система, и формирането на умения за работа с нея. 

Тя включва както системно и коректно разясняване на промените, идващи с внедряването на новия софтуер, така и специализираната подготовка на различните потребители според задачите, които изпълняват, според отговорностите и нивото им на достъп. 

През обучение трябва да преминат всички, които пряко или косвено ще работят с новото програмно осигуряване – ще въвеждат данни, ще планират отделните дейности и общата посока на развитие на базата на анализите и справките, правени чрез него. 

Какви са подготвителните стъпки 

Подготовката на служителите, включени в екипа за внедряване на ERP системата, трябва да започне още при самото проучване. Те трябва да се запознаят с проекта като цяло, с доставчика на софтуера, със специалистите, с които ще си партнират и които ще ги обучават. 

Имайте предвид, че адекватната психологическа подготовка е решаваща за всеки етап. Когато служителите Ви не разбират защо е необходим този софтуер, ако не приемат промените и изискванията, която тя носи, проектът Ви е обречен. Те трябва да са подготвени за особеностите на отделните етапи на внедряване на ERP системата. Също така и за преодоляване на стреса и криво разбрания срам, че не знаят, че не могат и се налага да го признаят, като попитат – особено на работното място. 

В тази връзка имаме две конкретни препоръки: 

  • Когато въвеждането в експлоатация на ЕРП съвпада с други промени в работата на фирмата, запознайте служителите си с тях преди започването на обучението. Задачата е те да не го свързват с негативни емоции, както и да не се създава излишно напрежение, което ще попречи на усвояването на новата информация. 
  • Задължително е на самите занятия да присъства и ключов потребител от ръководния състав на фирмата Ви, който отговаря за схемата на работа. 

Как е препоръчително да се провежда обучението 

Възможностите са: 

  • за цялата фирма наведнъж; 
  • по екипи (отдели); 
  • индивидуално. 

Опитът ни подсказва, че най-ефективно е един консултант да работи с повече от едни човек – примерно – група служители, които решават сходни задачи и използват едни и същи опции на ЕРП системата. 

Необходимо е още на етап „Проучване“ заедно да подготвим списък с процесите, функционалностите и задълженията на всички, които ще работят със софтуера. Това ще позволи хората да се разпределят максимално ефективно в отделни обучителни групи. На тази база ще разработите приблизителните графици за обучение, които трябва да бъдат одобрени двустранно и потвърдени поне 2 дни преди самото обучение. 

Операторите трябва да са освободени от работа за времето на занятията. Да речем – по 2 последователни часа дневно, за да бъде подготовката им ефективна. А и за да не плащате часове за обучение, докато обучаемите вършат обичайната си работа. 

Етапи на обучението 

Учебната програма разработваме в края на етап „Проучване“, след като се уточнят процесите, които ще обхваща Вашата ЕРП система, и се конкретизират нейните функционалности. Тя включва определена последователност от теми. Темите са  съобразени със структурата и функционирането на софтуерните продукти и със специфичните характеристики на бизнес процесите във фирмата. Разглеждаме ги в предварително определена логическа последователност, която представя процесите в цялост и улеснява възприемането им. 

Етапите, които следваме, включват: 

  • демонстрация чрез примери на отделните функционалности от наш консултант – какво може софтуерът в съответната област;  
  • асистирани упражнения – потребителите решават с помощта на консултанта предварително подготвени казуси. Това са задачи, които симулират реални ситуации от работата на операторите и начините за решаването им от софтуера; 
  • самостоятелни задачи – самостоятелно разрешаване на набор от симулации, максимално близки до реалната работа с ЕРП системата. Този етап има особена тежест и ние ще Ви предоставим набор от предварително подготвени симулации, които могат да се изпълняват многократно със смяна на контрагенти и артикули. 

Необходим ли Ви е консултант или ще разчитате на самообучение 

Самообучението е по-евтино. За него ние сме подготвили дистанционна система. Но ERP e сложно програмно осигуряване с множество функции и възможности. Дори за най-съвестните Ви служители, ако нямат опит в използването на подобен софтуер, самообучението ще бъде продължително, трудно, базирано на проба – грешка. В това време във Вашите бизнес процеси може да настъпи трудно преодолим хаос. 

Консултантът значително улеснява и ускорява процеса, но часовете за обучение се заплащат. Затова смятаме, че първоначалната работа с обучител, последвана от самостоятелно упражняване с възможността за консултация и конкретна помощ при нужда е най-работещият вариант.  

Дистанционно обучение срещу присъствено обучение 

Присъственото обучение е по-ефективно и поне в началото е препоръчително. Но в моменти като днешния всичко, което може да намали риска от разпространяване на КОВИД 19, е добре дошло. Ние сме подготвени и ако предпочитате, можем да водим обучението на Вашия екип изцяло дистанционно. 

Имайте предвид, че поради сложността и комплексността на ЕРП системите е съвсем нормално в първите дни и седмици и най-съвестните и отговорни оператори да се затрудняват, да работят по-бавно. Намесва се и чисто психологическият момент на притеснение и страх от сблъсъка с новото и непознатото. 

Ако не сме успели да разясним всичките неясноти, които имате по повод обучението на екипа при внедряване на ERP системи, ние сме на Ваше разположение. Свържете се с нас.

Още по темата

Какви суми се отпускат според вида IT услуга, за която се кандидатства по Втората процедура от Плана за възстановяване?

Напомняме Ви, че до 19.12.2022 г. можете да кандидатствате за безвъзмездна помощ за различни IТ услуги, чрез която, така да се каже, ще си осигурите безплатен софтуер. По Втората процедура от Плана за възстановявате “ BG-RRP-3.005 – Решения в областта…

Прочети повече

Какви софтуерни решения можете да финансирате безвъзмездно?

Както вече Ви съобщихме до 19.12.2022 г. българските фирми, които отговарят на критериите за допустимост по програма „„BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ вземат до 20 000 лв. за…

Прочети повече

Абонаментна кампания 2023

За поредна година ние от Дейта плюс Ви предоставяме възможност за абонаментна софтуерна поддръжка, която Ви дава спокойствие и сигурност. Какво включва нашата абонаментна софтуерна поддръжка? Нови функционалности Всеки наш абонаментен клиент получава безплатно нови версии. Всеки месец добавяме нови…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: