Актуално

Тук може да прочетете последните новини от Дейта Плюс. Ако се интересувате от точно определена категория, може да филтрирате по тематика.

ЕРП СИСТЕМА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Медицинските изделия по дефиниция са  технологични продукти, прилагани за лечение, диагностика или хирургични операции. Диапазонът им е изключително широк – от термометри и пластири до високотехнологични импланти и протези, скенери, ендоскопи и друга апаратура заедно с прилежащия й софтуер. Световната…

Прочети повече

СОФТУЕР ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЦИГАРИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Когато избираме софтуер за търговия на цигари е важно да сме запознати с основните фактори, които влияят на търговията с тютюневи изделия, а именно, политиките по акцизно облагане, държавното субсидиране и противодействието на незаконната търговия. Пазарът е регулиран, като приходите…

Прочети повече

ЕРП СИСТЕМА ЗА БИТОВА ХИМИЯ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ

Компаниите на пазара на хигиенни и битови препарати отчитат двуцифрени и трицифрени ръстове на повечето си продукти.  Над една трета от потребителите чистят дома си всеки ден, а бизнес и административните площи – на няколко часа. Очаква се потреблението да…

Прочети повече

СОФТУЕР ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЦВЕТЯ И СЕМЕНА

Бизнесът с цветя и семена става все по-актуален в последните две години на социална изолация. Паралено с това расте и нуждата от автоматизация на процесите с помощта на професионален софтуер.  Значението на дома и градината нараства осезаемо. Хората прекарват все-повече…

Прочети повече

СОФТУЕР ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИКА

Нуждата от съвременен бизнес софтуер е все по-осезаема в пазара на козметика, преминаващ през динамична трансформация.  От една страна са традиционните специфики на бранша – козметиката е сред продуктите с най-кратък живот на пазара, изискват се постоянни иновации, непрекъснато се…

Прочети повече

СОФТУЕР ЗА ТЪРГОВИЯ С БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

Производството и търговията с безалкохолни напитки е един от най-динамичните и бързо развиващи се отрасли на хранително-вкусовата промишленост, ползващи функционалностите на професионалния бизнес софтуер.   По данни на UNESDA около 40% от продуктите в бранша са разработени през последните пет години. …

Прочети повече

БИЗНЕС СОФТУЕР ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА МЕСО И КОЛБАСИ

Бизнес софтуер за оптимизация на различни бизнес процеси често се използва в месопреработвателната промишленост в България.   Това е бързо развиващ се сектор, обхващащ индустриални и малки кланици и птицекланици за прясно месо, месопреработвателни предприятия  и  предприятия за мляно месо и…

Прочети повече

СОФТУЕР ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

Разрастването на сектора и усложняването на бизнес процесите са предпоставка за внедряване на бизнес софтуер През последните близо 10 години се наблюдава бурно развитие на хлебпроиводството у нас. Класификацията на бял и заводски хляб отдавна вече е минало.  Видовото разнообразие,…

Прочети повече

СОФТУЕР ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ

Производството на захарни изделия е един от най-големите подсектори на хранително-вкусовата промишленост в България, а софтуер за търговия е есенциален за успеха при подреждане на конкурентни бизнес процеси. През последните (предпандемични) години той не само бележи ускорен ръст на вътрешния…

Прочети повече

ВНОС И ИЗНОС КЪМ ЕС – ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ

Решението на дадена компания да започне дейност по внос или износ е следствие на сбор от комплексни икономически фактори. Когато постигне максимални финансови резултати на родния пазар, идва време бизнесът да премине на следващо ниво и да се разширява на…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: