6 важни неща относно възможността за финансиране на ИКТ проекти

по втората програма от Плана за възстановяване - „BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

6 важни неща относно възможността за финансиране на ИКТ проекти

В момента тече общественото обсъждане за безвъзмездно финансиране на ИКТ проекти по програма „BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“. Ако искате да се включите в него, може да го направите тук

Очаква се на процедурата да бъде даден ход на 5.10.2022 г. и документи да могат да се подават само в рамките на един месец.

Както е видно от проектната документация „целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП)“ .

С това става ясно, че по тази програма могат да кандидатстват търговски дружества, които искат да въведат нови информационни и комуникационни технологии. Проектният списък с допустими дейности може да видите тук. Най-общо казано процедурата касае финансирането на ИКТ проекти като маркетингови дейности, развитие на сайтове и/ли онлайн присъстието на фирмите, както и внедряване на различни софтуерни решения- ERP, CMR, BI системи, складови модули и др.
Във времето сме изтъквали предимствата за бизнеса, които управляват бизнеса си посредством тези технологии – ако Ви е интересно, последвайте линковете по-горе.

В тази конкретна статия ще се опитаме да отговорим на най-често задаваните въпроси по отношение на финансиране на ИКТ проекти по процедурата „BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“:

Какви са основните моменти за финансиране на ИКТ проекти?

Общият размер на средствата, които ще бъдат раздадени, е 30 600 000 лв. Самото финансиране е безвъзмездно.

Има ли самоучастие?

По програмата не се изисква самоучастие.

Какви са минималните и максималните суми, за които може да се търси финансиране?

Минималната сума на проектите следва да бъде 3000 лв. , а максималната – 20 000 лв.

Кога се получават парите при финансиране на ИКТ проекти по тази процедура от Плана за възстановяване?

Одобрените кандидати заплащат сами сумите по одобрения им проект. След това пълната сума им се възстановява.

Кои фирми могат да се възползват?

Както казаха всички търговски дружества са допустими по програмата. Все пак има следните изисквания към тях:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.) както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 41 000 лева
Малко предприятие≥ 82 000 лева
Средно предприятие≥ 123 000 лева

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.

6) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

7) Кандидатите могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че основната им икономическа дейност не попада в недопустимите сектори:

– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;

– сектор В „Добивна промишленост“;

– сектор F „Строителство“;

– сектор Р „Образование“;

– сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.

– сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ съгласно КИД-2008 (Приложение 8):

– раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

– раздел 63 „Информационни услуги“.

Финансиране на ИКТ проекти – какво могат да включват те?

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12):

– Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;

– Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси – ERP системи, BI системи, модули за управление на склада и др.;

– Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

!!! Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения.

!!! Окончателният списък на допустимите дейности и разходи, ще обявим след като приключи общественото обсъждане.

Срок на изпълнение

Проектът следва да бъде изпълним в максимален срок от 1 година.

Срок на подаване на документи

Очаква се процедурата и приемането на документи да стартира от 5 октомври 2022.

За кои продукти на Дейта плюс ще можете да получите финансиране по тази програма:

Според публикувания към момента списък с допустими дейности следва по тази процедура да можете да кандидатстване за финансиране на:

Дейта плюс 360 ERP – настолната система, с която управлявате всички бизнес процеси. За повече информация, вижте тук.

Дейта плюс 360 Мобилен склад – мобилното приложение под Android, с което може да управлявате склада си още по-успешно. Подробностите прочетете тук.

Дейта плюс 360 B2B – онлайн платформа, която предава автоматично данни към Дейта плюс 360 ERP заявките на Вашите клиенти на едро. Какво можете да постигнете с нея, вижте тук.

Дейта плюс 360 B2C – онлайн магазин на дребно, който обменя данни с Дейта плюс 360 и опримизира процесите на онлайн търговията.

Дейта плюс 360 Analytics – BI модулът под Qlik, с който навсякъде достъпвате управленски справки. Подготвили сме презентация с основните функционалности на нашата BI система, която може да изтеглите от тук.

Окончателният списък на допустимите ни продукти ще публикуваме след приключване на общественото обсъждане на 30.09.2022 г.

И все пак, не чакайте последния момент.

Потърсете ни на тел. 0884 501 578 или ни пишете на  office@dataplus-bg.com ,за да уговорим среща за демонстрация и консултация на продуктите, които са Ви заинтригували.

А ако искате да се подготвите предварително, изтеглете тук подробна презентация за нас и нашите продукти!

Това ще Ви помогне в последствие да действате бързо и да се възползвате от безвъзмездото финансиране на ИКТ проект по програма: „BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Още по темата

Семинар „Автоматизация на процеса по деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск с Дейта плюс 360 ERP“

Заповядайте на онлайн срещата, посветена на Наредба 5 от ЗДДС, която регламентира процеса на превоз на стоки с висок фискален риск, която организираме на 8.01.2024 г. от 15:00 ч. в Zoom. Какво ще научите в нашия онлайн семинар? В първата…

Прочети повече

Дежурни софтуерни консултанти

Както всяка година, абонаментните и гаранционните клиенти на Дейта плюс ще могат да разчитат на дежурни софтуерни консултанти в празничните дни. Ето и списъка с контактите им: 25.12.2023 – Андрей Саракинов 0886 000 395 26.12.2023 – Симеон Симеонов 0886 000…

Прочети повече

Дейта плюс ООД ще вземе за участие в предстоящото 30-о издание на изложение МЕСОМАНИЯ от 08 до 11 ноември 2023 г.

МЕСОМАНИЯ ще се проведе от 8-ми до 11-ти ноември съвместно с изложения ИНТЕРФУД & ДРИНК, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, WINE & SPIRITS SHOW в зали от 1 до 6 на Интер Експо Център (тук може да намерите информация как да…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: