МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА СЪС СКЛАДОВ СОФТУЕР

Какви функции има мобилната складова система и какви ползи можем да извлечем от мобилен склад?

МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА СЪС СКЛАДОВ СОФТУЕР

Складът е сред най-предизвикателните звена в търговията. Тук се допускат грешки, които пряко рефлектират върху качеството на изпълнение на поръчките – особено при напрегнатата работа на онлайн търговците през последните месеци. Организирането на съвременен мобилен склад, позволява стимулирането и ускоряването на оборота, растежа и печалбите. В сегашната статия, ще фокусираме вниманието си върху всеки един от етапите на процеса – доставки, складово стопанство, експедиция – които мобилните устройства и мобилния склад могат да подобрят.

Устройства в модерния мобилен склад

Какви преносими устройства да използвате за модернизация на склада? Имате избор между ръчни скенери, мобилни терминали, смартфони и таблети. Всяко едно от тях може да бъде адаптирано за целите Ви с различни периферни устройства и добавки. Използват се и различни операционни системи – Windows, Android, iOS, Linux и др. Android чувствително изпреварва по разпространение и функционалност останалите.

На базата на сведенията, които получават от баркодовете върху опаковките на стоките, те заприходяват, продават, инвентаризират, проследяват движението на наличната стока. Цялата информация се предава на складовата система или на ЕРП системата за нуждите на счетоводството, маркетинга, планирането и т. н.

 • Мобилните терминали са мини компютри, предназначени за автоматизиране на работата в магазини, складове, дистрибуторски и логистични центрове, куриерски фирми и т. н. Те поддържат различни приложения. Обикновено са създадени за работа при неблагоприятни условия, защитени са от влага, удар, прах, резки температурни колебания. По-удобни са за работа от телефоните и таблетите и предлагат повече опции – примерно – вграден баркод четец и удобна ръкохватка.
 • Смартфони и таблети – потребителските модели имат предимството да са добре познати на работниците. Съществуват множество мобилни складови програми и приложения, разработени за смартфони и таблети. Те могат да бъдат оборудвани с допълнителни аксесоари – сред тях и такива, даващи възможност за сканиране. Могат да се инсталират специални добавки, които да четат RFID идентификатори. По-достъпни са като цена. Но като функционалност и възможности отстъпват на преносимите терминали и специализираните бизнес таблети със завишени показатели за издръжливост.
 • RFID – Radio Frequency Identification – технологията за радиочестотна идентификация е позната от около половин век, но възможностите на модерната техника направиха тези устройства особено популярни. Предимството им е, че могат да четат данни от много по-голямо разстояние и в много по-голям обем, сравнено със съдържащите се в баркодовете. RFID вече се вгражда в ръчни компютри и се съчетава с устройства за сканиране на баркодове. Основният недостатък на технологията е, че е скъпа.
 • Преносими устройства, без които един мобилен склад не може, са и преносимите скенери (четци) и принтери. Те са проектирани за съчетаване с мобилните терминали, смартфоните, таблетите и RFID. С тяхна помощ се постига пълно автоматизиране на дейностите – на практика всички процеси от физическото местене на стоката до съставянето на отчетните и първичните счетоводни документи се извършват на място – при продуктите.

Какви основни функции предлага мобилната складова система

Организацията и управлението на складовете с молив и хартия става все по-невъзможно при новите условия – дори за малките. Мобилната електронна система за обслужване на складовата дейност се състои от складов софтуер и преносими устройства. Основните функции, които изпълнява тя са:

 • обработка на доставки – заприходяване, подреждане по палетоместа, разпечатване на баркод етикети;
 • обработка на заявки от клиенти – събиране на стоката по различните показатели и печат на транспортни етикети за улесняване на товаренето и разтоварването;
 • трансфери между складовете – по заявка и директно;
 • инвентаризации – създаване на инвентаризационни описи чрез сканиране с баркод четци;
 • контрол на доставките чрез проверката на количества и партиди по доставните документи с помощта на мобилни баркодчетци;
 • контрол на продажбите чрез отчитане на количествата и партидите по продажните документи посредством сканиране на баркодовете;
 • логистика в склада по палетоместа при доставка, при трансфер, при изпълнение на поръчка.

Ползи от въвеждането на мобилни устройства в склада

Използването на мобилни устройства с подходящия складов софтуер осигурява:

 • автоматизиране на складовото стопанство, (което изисква правилно етикетиране не само на отделния продукт, но и на ниво кашони и палети);
 • ускоряване и повишаване на качеството на складовите дейности;
 • ускоряване на поръчките;
 • минимизиране на грешките (при доставка, при изпълнение на поръчки, при ревизии);
 • осигуряване на прозрачност и проследяемост в реално време, достъпност във всеки момент до информация за реалното състояние на системата и запасеността ѝ;
 • подобряване на контрола и ефективността;
 • цялостна оптимизация на склада, повишаване продуктивността на складовите работници и намаляване на оперативните разходи;
 • подобряване на комуникацията между склад и офис, независимо от отдалечеността им (в друг квартал, град, държава);
 • повишават конкурентоспособността на компанията и удовлетвореността на клиентите.

Устройство е нищо без добър софтуер

Независимо от това с какви мобилни устройства сте избрали да работите в склада, без подходящото приложение те са безполезни. Всички действия, които извършват, всички ползи, които носят, до голяма степен са заслуга и на складовия софтуер, инсталиран на тях.

„Дейта + 360 Мобилен склад“  е такова приложение. То гарантира бързината и точността при изпълнение на поръчките и изрядността на документацията. Осигурява и възможност за печат на транспортни етикети, което всъщност е условие за оптимизиране на всички последващи операции. Предназначено е за работа под операционна система Android.

Имате нужда от ускоряване и оптимизиране на складовите дейности? Ние знаем как да Ви помогнем. Свържете се с нас!

Последвайте ни в социалните мрежи: Facebook, Linkedin

Още по темата

SAF-T – разясненията направо от източника

С позволението на БАИТ, Българска aсоциация по информационни технологии, публикуваме разяснителната статия във връзка с въвеждането на т.н. стандартен одитен файл за данъчни цели в България. Тя е подготвена и предоставена от Ърнст и Янг България.  Компанията е член на…

Прочети повече

Демонстрация на модула „Автоматизиран анализ на задължение за деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск“

Заповядайте в понеделник, 22.01.2024 г. от 15.00 до 15.30 ч., на нашата онлайн демонстрация на най-новия ни модул към системата Дейта плюс 360 ERP: „Автоматизиран анализ на задължение за деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск“ Той Ви…

Прочети повече

Семинар „Автоматизация на процеса по деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск с Дейта плюс 360 ERP“

Заповядайте на онлайн срещата, посветена на Наредба 5 от ЗДДС, която регламентира процеса на превоз на стоки с висок фискален риск, която организираме на 8.01.2024 г. от 15:00 ч. в Zoom. Какво ще научите в нашия онлайн семинар? В първата…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: