BUSINESS INTELLIGENCE (BI): КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА

Стратегическо планиране на бизнеса с помощта на система за бизнес анализи от ново поколение

BUSINESS INTELLIGENCE (BI): КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА

През последните години, в които дигиталната трансформация отваря почти неограничени възможности за събиране на данни от процесите в и извън компаниите, значението на бизнес анализите за стратегическото планиране на бизнеса става все по-голямо. Съвременен комплексен подход за анализиране предлагат Business Intelligence системите (BI). Business Intelligence (в превод “бизнес разузнаване”) съчетава в себе си бизнес анализи, извличане на данни, визуализация на данни, инфраструктура и инструменти за събиране на данни. BI софтуерът агрегира всички бизнес данни от Вашия SaaS продукт, Google Analytics, CRM и бази данни – буквално от всички източници, събиращи данни.

BI софтуерът, управляващ този набор от инструменти, има за цел да представи информацията по разбираем начин. Въз основа на нея организациите могат да вземат информирани решения и да набелязват и развиват нови стратегически бизнес възможности, които да им дадат предимство в конкурентния пазар и дългосрочна стабилност.

Въоръжени със съвременно BI решение може да разчитате, че имате ясен и подробен поглед върху данните на Вашата организация и че можете да използвате тези данни, за да ускорите прогреса, да премахнете неефективните звена и бързо да се адаптирате към промените на пазарната среда.

От IT-зависими BI платформи към управлявани от потребителите BI решения

Важно е да се отбележи, че това е съвременната дефиниция на BI. Класическото бизнес разузнаване е възникнало през 60 -те години, първоначално като система за споделяне на информация между организации, а през 80-те години се развива наред с компютърните модели за вземане на решения и превръщане на данните в лесно разчетима информация. Тя дълго остава в ръцете на специализирани BI екипи, предлагащи IT-зависими сервизни решения. Съвременните BI решения се отличават с гъвкаво самостоятелно обслужване на бизнес потребителите, надеждни платформи за управление на данните и бързина на разчитане на данните. Докато IT отделите все още са важна част от управлението на достъпа до данни, множество нива на потребители вече могат да персонализират таблата за управление в системата и да създават отчети без особени усилия. С подходящия софтуер потребителите имат възможност да визуализират данните и да отговарят на собствените си въпроси.

Предимства на BI за Вашия бизнес 

BI може да помогне на компаниите да вземат по-добри решения, като представя настоящи и исторически данни в техния бизнес контекст. Използвани ефективно, правилните данни могат да помогнат с всичко – от изчисляване на стойността на бранда до процеса по наемане на нови служители.

BI ще ви даде възможност за:

 • Превръщане на огромни обеми несистематизирани данни в ценна и разбираема информация за бизнеса
 • Ускоряване и подобряване на процеса по вземане на решения ;
 • Спестяване на време и усилия на мениджмънта
 • Гъвкав достъп и лесно управление по всяко време от оторизираните лица
 • Сигурно съхранение на информацията вътре в компанията
 • Поглед върху целия бизнес “на един екран”
 • Еднаква информация за всички отдели на организацията
 • Автоматизация на рипортинг процеса

Начините, по които BI може да помогне Вашата компания да вземе по-интелигентни решения, базирани на данни, са на практика неизчерпаеми. Някои от по-значимите сред тях са:

 • Дефиниране на KPIs (ключови показатели за ефективност)
 • Анализиране на потребителското поведение
 • Сравняване на данните с конкурентните
 • Проследяване на производителността
 • Оптимизиране на операциите
 • Предсказване на успеха
 • Наблюдение на пазарните тенденции
 • Идентифициране на начини за увеличаване на печалбата;
 • Откриване на грешки и  проблемни звена

Какви компоненти включва BI?

Както казахме, BI е събирателен термин, който обхваща набора от инструменти, процесите и методите за събиране, съхранение и анализ на данни от бизнес операции или дейности за оптимизиране на ефективността. Всички те се обединяват, за да създадат цялостен поглед върху бизнеса и да улеснят мениджърите във вземането на по-добри, работещи решения. През последните няколко години BI еволюира, включвайки повече процеси и дейности, за да подпомогне подобряването на производителността:

 • Извличане на данни: Използване на бази данни, статистика и машинно обучение за идентифициране на тенденциите в големите масиви от данни.
 • Докладване: Споделяне на анализа на данните със заинтересованите страни, на базата на които те да могат да правят заключения и да вземат решения.
 • Показатели за ефективност (KPI) и сравнителен анализ: Сравняване на текущите данни за ефективността с исторически данни за проследяване на ефективността спрямо целите, като обикновено се използват персонализирани табла за управление (dashboards);
 • Описателен анализ: Използване на предварителен анализ на данни за установяване на случилото се;
 • Запитване: Задавайки специфични за данните въпроси, BI извлича отговорите от наборите от данни;
 • Статистически анализ: Вземане на резултатите от описателни анализи и по -нататъшно проучване на данните с помощта на статистически данни, като например такива за причините и начина на поява на дадена тенденция
 • Визуализация на данни: Превръщане на анализа на данни във визуално представяне под формата на диаграми, графики и хистограми за по-лесното тълкуване на данните.
 • Визуален анализ: Изследване на данните чрез визуално разказване на истории (инфографики?), за да се предаде информация в динамика;
 • Подготовка на данни: Съставяне на множество източници на данни, идентифициране на измеренията и подготовката им за анализ на данни.

Как работи BI?

Бизнесът и организациите имат въпроси и цели. За да отговорят на тези въпроси и да проследят ефективността спрямо тези цели, те събират необходимите данни, анализират ги и определят какви действия да предприемат, за да постигнат целите си. От техническа страна, бизнес процесите генерират сурови данни. Те се обработват и след това се складират в хранилища за данни. Така съхранени, потребителите имат достъп до тях, за да стартират процеса на анализ, с цел да отговорят на бизнес въпроси.

BI включва анализ на данни и бизнес анализи, но ги използва само като части от целия процес. BI помага на потребителите да правят заключения въз основа на анализа на данните. Статистиците се задълбочават в спецификата на данните, като използват разширени статистически данни и прогнозни анализи, за да открият модели и да прогнозират бъдещи модели. Анализът на данните задава въпроса „Защо се случи това и какво може да се случи след това?“. BI взема тези модели и алгоритми и превежда резултатите на разбираем език. Накратко, организациите провеждат бизнес анализи като част от своята по-голяма BI стратегия. BI е проектиран да отговаря на конкретни запитвания и да предоставя анализ “с един поглед” за процеси по вземане на решения или планиране.

Въпреки това, компаниите могат да използват аналитичните процеси за непрекъснато подобряване на последващи въпроси и повторения на даден процес (итерации). Бизнес анализът не трябва да бъде линеен процес, защото отговорът на един въпрос вероятно ще доведе до последващи въпроси и повторения на процесите. Процесът трябва да бъде разглеждан по-скоро като цикъл на достъп до данни, откриване, проучване и споделяне на информация. Това се нарича цикъл на анализа – съвременен термин, обясняващ как бизнесът използва анализите, за да реагира на променящите се въпроси и очаквания.
.

Нуждаете се от съвременно BI решение? Потърсете ни на тел. 0884 501 578 или ни пишете на  office@dataplus-bg.com.

Поледвайте ни в социалните мрежи: Facebook, Linkedin

Още по темата

Електронни фактури – законни ли са?

Краткият отговор е “да”.  На първо място нека кажем, че това, че изпращате фактури по електронен път, не означава непременно, че изпращате електронни фактури. В тази статия ще се спрем именно върху това какво означава електронна фактура и кое я…

Прочети повече

SAF-T в България

Стандартът SAF-T в България е в процес на въвеждане. SAF-T е съкращение от „Standard Audit File for Tax“ или в превод – „Стандартен одитен файл за данъчни цели“. По друг начин казано, това е международен стандарт за електронен обмен на…

Прочети повече

Три неща, по които се отличава една BI система

Какво отличава една BI система от другите инструменти за генериране на справки? Нека първо Ви припомним какво е това чудо – BI система. BI е съкратено от Business Intelligence. Сравнително разбираем и близък превод би бил „бизнес разузнаване“. Това са…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: