Мобилно приложение за обслужване на складови процеси

ОПТИМИЗИРА ЛОГИСТИКАТА

Подобрява значително приемането и изписването на стока от склада.

ПОДОБРЯВА ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Улеснява работата с партиди. Подреждане на стоката по координати и палетоместа.

РАБОТИ С различни БАРКОД схеми

Възможност за приемане, изписване и подреждане на стоката с различни баркод стандарти.

МИНИМИЗИРА ГРЕШКИТЕ

Подобрява входирането на доставки и комплектоването на поръчки за продажба.

Дейта Плюс Мобилен Склад

 Функционалности 
 

Обработка на доставки

Можете:
– да правите директна доставка чрез мобилния терминал;
– да изпълнявате доставка по предварителна заявка;
– да указвате мястото/сектора, на който разполагате стоката.

Да

Контрол на доставките

Проверяване на получената в склада стока по количества и партиди към всеки един документ за доставка чрез сканиране на стоката с вграден баркодчетец.

Да

Обработка на трансфери

Можете да извършвате директен трансфер на стока между Вашите складове или да го изпълнявате по предсварителна заявка.

Да

Обработка на запитвания и продажби

Можете да събирате стока за продажба по предварително запитване от клиенти като виждате: адреси, транспортни опаковки, партидите и сроковете на годност

Да

Контрол на продажбите

Проверяване на изнасяната от склада стока по количества и партиди към всеки един документ за продажба чрез сканиране на стоката с вграден баркодчетец.

Да

Инвентаризации

Въвеждате инвентаризационни описи чрез сканиране с вграден баркодчетец.

Да

Палетоместа

Разполагате получена стока по адреси/палетоместа/.
Събирате стоката при изпълнение на запитване от клиент или запитване за трансфер по адрес/палетоместа

Да

Печат на баркод етикети за приетата стока.

Възможност за печат на баркод етикети с различни стандарти.

Да

Печат на транспортни етикети за експедиции

Улеснявате на товаро-разтоварните процеси.

Да

За повече информация,
моля свържете се с нас на: