СОФТУЕР ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ

Софтуер за търговия в един от значимите сектори в хранителната индустрия.

СОФТУЕР ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ

Производството на захарни изделия е един от най-големите подсектори на хранително-вкусовата промишленост в България, а софтуер за търговия е есенциален за успеха при подреждане на конкурентни бизнес процеси.

През последните (предпандемични) години той не само бележи ускорен ръст на вътрешния пазар,но  и е един от най-експортно ориентираните браншове у нас – износът на захарни изделия заема все по-сериозен дял в общите продажби.

Секторът обхваща както първичното производство на захар и захарен сироп от захарна тръстика или захарно цвекло, така и вторичната преработка и изготвяне на шоколади, сладкиши, десерти, бисквити, бонбони.  Пазарът на шоколадовите и захарните изделия е представен на първо място от мултинационални компании,последвани от силни местни дружества.

Предизвикателствата в сектора са тенденции като глобализацията на пазарите, увеличаването цената на енергията и захарните суровини, влияещи пряко на разходите,увеличаване  мащабите на потребление, увеличаващият се дял на електронната търговия , принуждаващ търговците на едро да преструктурират дейността си, намалявайки разходите за труд.

Всички тези фактори рефлектират върху бизнес планирането, производствените обеми, дистрибуцията и финансовите резултати.

Внедряването на подходящия софтуер ще даде възможност за адекватно планиране на доставки, прогнозиране на продажби, точно ценообразуване на база клиенти, изчисляване на прогнозна себестойност на вътрешния и външни пазари.

При износ – калкулация на еко такси и ДДС ставки, както и експорт на справки за Интрастат декларации. Прецизното управление на всички складови процеси е от изключителна важност за минимизирането на разходите и увеличаването на конкурентоспособността. Важен аспект в секторите с масово производство на единични изделия е възможността да се доставя и продава стока в различни опаковки и комплектовки, както и осъществяването на контрол при продажба на стоките в различни опаковки със задължителен кратен брой.

Дейта Плюс 360 ЕРП притежава всички тези функционалности, и много повече.

Дейта Плюс Мобилен Склад Ви дава възможност да управлявате, контролирате и развивате всеки аспект от логистиката в склада.

Дейта Плюс Мобилен Търговец Ви позволява да планирате, подреждате, следите и отчитате всеки детайл от търговската дейност на Вашите представители.

____________________________

Потърсете ни на тел. 0884 501 578 или ни пишете на  office@dataplus-bg.com.

Последвайте ни в социалните мрежи: Facebook, Linkedin

Още по темата

МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА СЪС СКЛАДОВ СОФТУЕР

Складът е сред най-предизвикателните звена в търговията. Тук се допускат грешки, които пряко рефлектират върху качеството на изпълнение на поръчките – особено при напрегнатата работа на онлайн търговците през последните месеци. Организирането на съвременен мобилен склад, позволява стимулирането и ускоряването…

Прочети повече

МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И СОФТУЕР ЗА РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ

При традиционния начин за правене на търговия собственикът на практика губеше контрол върху стоката си от момента на натоварване на превозното средство до момента на влизането ѝ в следващия склад – негов собствен или на клиента. Вероятно вече се възползвате…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: