Дейта+ 360 Мобилен Търговец

„Дейта Плюс Мобилен Търговец“ дава разнообразни възможности за обслужване на продажбите от мобилни устройства. Приложението е от изключителна помощ за търговски представители и други мобилни екипи, като чрез него, като те разполагат с пълния набор от информация за извършване на търговска дейност. Синхронизацията с настолната система дава възможност на ръководителите да следят направените от ТА посещения и отчетените заявки и продажби.

Как да закупим Дейта плюс 360 Мобилен Търговец

Софтуерната система се предлага в две продуктови разновидности:

Банка и каса

Дейта Плюс 360 Мобилен Търговец Н18 – одобрен от НАП по наредба Н18

Банков път

Дейта Плюс 360 Мобилен Търговец – за плащания по банков път

Функционалности

Ex Van и PreSale продажби

Директни продажби на юридически и физически лица; Запитвания от клиенти; Управление на фискални устройства; Печат на търговски и данъчни документи, приемо-предавателни протоколи; Работа с различни опаковки, партиди и срок на годност; Кредитни лимити;

Парични потоци

Информация за неплатени документи; Пълно/частично погасяване на задължения на клиенти по документи; Отчетност и проследомост на финансовите средства, които постъпват при търговски представители; Разходни ордери; Опис на копюри

Ценова политика и промоции 

Пълна синхронизация с „360 ERP“ на предефинирани ценови листи и промо пакети за група клиенти, за отделен клиент или търговски агент; опция за заключване на редакция на цени и търговски отстъпки от търговски агент.

Отговорно пазене, консигнация и амбалаж

Пълен набор от документи при получаване, даване, връщане и отчитане на стока на консигнация или отговорно пазене, Автоматизирано изписване на амбалаж

Искане за трансфер към склада

Генериране и изпращане на искане за зареждане със стока от ЕксВан към склада. Позволява ранна подготовка на налична стока за експедиция

GPS координати

Работа по предварително дефинирани маршрути за търговски агенти (ТА) и шофьори; Регистрация на GPS координати при посещение на обект от ТА

За повече информация,
моля свържете се с нас на: