Дейта+ 360 Мобилен Търговец

“Дейта плюс 360 Мобилен Търговец” е мобилно приложение за търговски екипи, с което те събират запитвания от клиенти и/или правят директните продажби на място по-бързо, по-лесно и по-точно като разполагат с нужната за целта информация. Издаването на място на всички необходими документи, в съответствие със закона, Ви осигурява по-добър контрол върху паричните средства и ускорява процеса по отчитането на Търговските агенти в края на работния ден. А Вие и Вашите мениджъри разполагате с така необходимата Ви коректна и надеждна информация за търсенето на пазара  и яснота относно извършените дейности.

Как да закупим Дейта плюс 360 Мобилен Търговец

Софтуерната система се предлага с един от двата модула за продажби, които управляват новите фискални устройства:

"Дейта Плюс 360 Мобилен Търговец S"

за фирми, които  НЕ желаят или НЕ е нужно да работят с регистриран в НАП софтуер.

"Дейта Плюс 360 Мобилен Търговец H18"

за фирми, които желаят да работят с регистриранo СУПТО в НАП по Наредба 18.

Функционалности

Ex Van и PreSale продажби

Директни продажби на юридически и физически лица; Запитвания от клиенти; Управление на фискални устройства; Печат на търговски и данъчни документи, приемо-предавателни протоколи; Работа с различни опаковки, партиди и срок на годност; Кредитни лимити;

Парични потоци

Информация за неплатени документи; Пълно/частично погасяване на задължения на клиенти по документи; Отчетност и проследомост на финансовите средства; Разходни ордери; Опис на копюри

Ценова политика и промоции 

Пълна синхронизация с „360 ERP“ на предефинирани ценови листи и промо пакети за група клиенти, за отделен клиент или търговски агент; опция за заключване на редакция на цени и търговски отстъпки от търговски агент.

Отговорно пазене, консигнация и амбалаж

Пълен набор от документи при получаване, даване, връщане и отчитане на стока на консигнация или отговорно пазене, Автоматизирано изписване на амбалаж

Искане за трансфер към склада

Генериране и изпращане на искане за зареждане със стока от ЕксВан към склада. Позволява ранна подготовка на налична стока за експедиция

GPS координати

Работа по предварително дефинирани маршрути за търговски агенти (ТА) и шофьори; Регистрация на GPS координати при посещение на обект от ТА

За повече информация,
моля свържете се с нас на: