Мобилнo приложение за търговски агенти при разносна търговия:

Покрива всички процеси на Търговците

ExVan, PreSale, консигнация, взимане на пари по стари плащания и справки.

Интегрира се с външни системи

Възможност да се интегрира с външни настолни системи.

Работи
автономно

Не е зависим от интернет връзка. Синхронизира се по всяко време с ERP при желание от търговеца.

Работи с всякакви периферни устройства

Фискални и нефискални принтери, баркодчетци. Печата всички необходими документи на място при клиента.

Дейта Плюс Мобилен Търговец

Функционалностите в базовите лицензи на Дейта Плюс 360 Мобилент търговец покриват пълния набор от процеси на Вашите търговци.
Приложението се предлага с един от двата модула за продажби – S или Н18, които управляват новите фискални устройства.

 ФункционалностиСтандартПро
 

Директни продажби (ExVan)

Можете да издавате на място документи за продажба на юридически и физически лица. Имате възможност да разпечатвате стокови разписки и фактури директно на място, както и фискални бонове при нужда.

Да Да

Взимане на заявки (PreSale)

Можете да взимате запитвания (заявки) от клиента и да ги предавате автоматично за изпълнение в склада.

Да Да

Работа на консигнация

Имате възможност да издавате необходимите документи при доставка на стока на консигнация. Можете да отчитате пари или върнатите артикули по дадената на консигнация стока..

Да Да

Погасяване на задължения на клиенти на място

Можете да взимате на място пари по стари документи. Можете да отчитате пълно или частично плащане по конкретен документ.

Да Да

Рекламации

Можете да взимате рекламации от клиенти и да печатате необходимите документи.

Да Да

Искане на трансфери от склад

Имате възможност изпращате информация към склада с каква стока искате да Ви заредят. Искането за трансфер може да става автоматично на база продадените артикули през деня или да бъде въведено ръчно от Търговеца.

Да Да

Информация за артикули

Имате възможност за зареждане на снимки към артикули, сертификати. Виждате информация за складова наличност, за опаковки или други описания, която са дефинирани в настолната система.

Да Да

Работа с партиди

Може да работите и изписвате конкретните партиди директно на място при клиента.

Да Да

Работа с различни опаковки

Имате информация за различните опаковки, в които продавате стоката си. В документ може да избирате конкретен вид опаковка.

Да Да

Информация за клиенти

На Ваше разположение е информацията за клиента, която сте дефинирали в настолната система – адрес за доставка, GPS координати, кредитни лимити, срокове за погасяване, лица за контакт, неплатени документи, договори и др.

Да Да

Работа с ценови листи по клиенти

Пълната синхронизация с „360 ERP“ на предефинирани ценови листи и промо пакети за група клиенти, за отделен клиент или търговски агент Ви позволява да виждате крайната клиентска цена в документа, като имате информация и за базовата. Може на място да давате на място допълнителни отстъпки за артикул или цял документ. Тази опция може да бъде заключенапри желание.

Да Да

Работа с маршрути

Може да работите по предварително дефинирани маршрути за търговски агент или шофьор. Може да филтрирате по непосетени клиенти.

Да Да

Справки

Търговците имат на разположение информация за складова наличност по обекти, за неплатени сметки на клиенти, за касова наличност и др.

Да Да

Работа с промопакети

Пълната синхронизация с настолната система на предефинирани промопакети, Ви позволява да избирате в документ промопакети, които дават автоматично допълнителна отсъпка, подарък или избор от няколко безплатни артикула.

Не Да

Работа от името на повече от 1 фирма в обща база

Можете да издавате на място документи от името на повече от една фирма.

Не Да

Поддържане на информация за Honeywell Movilizer – Track & Trace

Работа съгласно Директива 2014/40 за търговията с тютюневи изделия в Европейския съюз. Ако продавате цигари, изпълнявате изискванията на директивата като печатате на документите необходимите данни и ги изпращате.

Не Да

Работа с продуктови листи

Можете да ограничите търговските си агенти да продават на конкретни клиенти само и единствено конкретни артикули.

Не Да

История на продажбите за всеки клиент

Виждате какво е поръчвал даден клиент преди и на каква цена сте му го продали. Имате възможност да копирате предишните му покупки, за да ускорите процеса.

Не Да

Контрол на посещения по GPS кординати

При начало и край на посещението се записват GPS координатите, на които са се случили. Може да се направи ограничение за взимане на поръчка, ако има разлика в тях или само да се записват, за да може изпращайки информацията към настолната система да се прави анализ.

Не Да

Работа с пътни листове

Можете да попълвате информация за пътни листове в приложениетои да ги разпечатвате. При синхронизация с настолната система това актуализира информацията за превозното средство на търговеца.

Не Да

За повече информация,
моля свържете се с нас на: