МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И СОФТУЕР ЗА РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ

Какви стъпки е нужно да предприемем, за да оптимизираме дейностите на търговските си представители.

МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И СОФТУЕР ЗА РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ

При традиционния начин за правене на търговия собственикът на практика губеше контрол върху стоката си от момента на натоварване на превозното средство до момента на влизането ѝ в следващия склад – негов собствен или на клиента. Вероятно вече се възползвате от GPS за проследяване на доставките. Но мобилните устройства и софтуерът за разносна търговия Ви дават възможност във всеки един момент да сте наясно с промените в обстоятелствата около товарите. Чрез тях не само знаете къде е стоката Ви, но и кога е доставена, каква част е разтоварена и продадена, на каква цена. Можете да видите създадените документи за продажбата.

 

Мобилни устройства за разнос и ex-van

За модернизиране на разносната търговия – освен качествено софтуерно приложение за мобилни търговци и търговски агенти – са Ви необходими и подходящи преносими устройства. Различните типове преносими устройства, използвани за проследяване, манипулиране и обработка на стоката можете да си припомните в статията „Мобилни устройства в склада” .

Все пак ще кажем, че те – телефонът, таблетът, мобилният терминал –  трябва да са с операционна система, с която работи избраният софтуер. Необходимо е да са оборудвани с нужната периферия и добавки – за сканиране на баркодове и документи, преносими фискални и нефискални принтери за разпечатване на място на необходимите документи и др.

 

Какво представлява мобилният софтуер за разносна търговия

Софтуерът, използван за оптимизиране на разносната търговия, представлява приложения, инсталирани на специализирани мобилни устройства, които позволяват на търговските екипи да:

 • събират и анализират запитванията от клиентите директно на място;
 • продават директно на място, като имат под ръка цялата им необходима информация за успешна сделка;
 • издават веднага всички задължителни документи във връзка с продажбата;
 • се отчитат бързо и коректно.

В същото време Вие във всеки момент знаете:

 • какво се случва със стоката;
 • какви са паричните постъпления;
 • какво е реалното потребителско търсене.

 

Основни функционалности, поддържани от софтуера за разносна търговия

Те могат да са различни според спецификите на компанията и характерните потребности на отделните браншове, на производителите, дистрибуторите и търговците. Въпреки това в основни линии всеки софтуер за разносна търговия Ви осигурява:

 • Обслужване на ExVan и PreSale продажби – включително до разпечатване на  необходимите за покупко-продажбите документи и следене на кредитните лимити;
 • следене на паричните потоци – от погасяването на задълженията до описа на копюрите;
 • ценова политика и промоции – на преносимото устройство се получават актуалните цени и промоции, като има възможност за забрана на редактирането им от търговския агент;
 • справки за касова наличност на търговските агенти и съхраняване на история на продажбите.
 • Отговорното пазене, консигнацията и амбалажът са неделима част от дейностите при разносната търговия. Следенето и документирането им е напълно във възможностите на софтуера, инсталиран на устройствата на Вашите търговци.
 • Искане за трансфер на стоки от ExVan към склада и следене на партидите – осигурява навременна експедиция на нужните артикули и количества;
 • пълно синхронизиране с ЕРП системата на компанията и възможност за интегрираност с външни системи;
 • поддържане на GPS проследяване – осигурява движение по фиксирани маршрути, както и записване на координатите при посещаване на определен обект и др.

 

„Дейта+ 360 Мобилен търговец“

Софтуерът „Дейта+ 360 Мобилен търговец“ притежава всички основни функции, характерни за приложенията за разносна търговия. При необходимост може да бъде адаптиран към потребностите Ви. Синхронизира се с ЕРП системата, която управлява бизнес процесите на компанията Ви, независимо дали става дума за „Дейта+ 360 ЕРП“ или такава на друг доставчик. С него се работи лесно, то е сигурно и надеждно.

Мобилните устройства и софтуерът за разносна търговия безспорно си имат цена. Но те ще се изплатят от прозрачността на доставките, от предотвратените възможности за загуба на стоки (или нерегламентираните им продажби), от повишената сигурност и доверие на клиентите и ускоряване на процеса на продажбите. Посочените предимства са част от устойчивата конкурентоспособност, а тя е гаранция за бързо развитие и просперитет.

Потърсете ни, за да обсъдим мястото на мобилните устройства и приложения в практиката на Вашите търговски агенти.

Последвайте ни в социалните мрежи: Facebook, Linkedin

Още по темата

Какви суми се отпускат според вида IT услуга, за която се кандидатства по Втората процедура от Плана за възстановяване?

Напомняме Ви, че до 19.12.2022 г. можете да кандидатствате за безвъзмездна помощ за различни IТ услуги, чрез която, така да се каже, ще си осигурите безплатен софтуер. По Втората процедура от Плана за възстановявате “ BG-RRP-3.005 – Решения в областта…

Прочети повече

Какви софтуерни решения можете да финансирате безвъзмездно?

Както вече Ви съобщихме до 19.12.2022 г. българските фирми, които отговарят на критериите за допустимост по програма „„BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ вземат до 20 000 лв. за…

Прочети повече

Абонаментна кампания 2023

За поредна година ние от Дейта плюс Ви предоставяме възможност за абонаментна софтуерна поддръжка, която Ви дава спокойствие и сигурност. Какво включва нашата абонаментна софтуерна поддръжка? Нови функционалности Всеки наш абонаментен клиент получава безплатно нови версии. Всеки месец добавяме нови…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: