Какви суми се отпускат според вида IT услуга, за която се кандидатства по Втората процедура от Плана за възстановяване?

В статията ще научите какви са пределните суми пари за всеки вид ИКТ услуга/решение

Какви суми се отпускат според вида IT услуга, за която се кандидатства по Втората процедура от Плана за възстановяване?

Напомняме Ви, че до 19.12.2022 г. можете да кандидатствате за безвъзмездна помощ за различни IТ услуги, чрез която, така да се каже, ще си осигурите безплатен софтуер.

По Втората процедура от Плана за възстановявате “ BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ може да финансирате различни софтуерни продукти и услуги. В една от предишната ни статия Ви описахме подробно какъв е процесът на кандидатстване, одобрение и изпълнение на проектите. А в последната статия по темата Ви представихме и различните IT (ИКТ) услуги, които са допустими по програмата – част от тях ние, от Дейта плюс, можем да Ви осигурим, а за тези, за които не можем – имаме кого да Ви препоръчаме.

Както Ви бяхме споменали, след като премина общественото обсъждане на правилата по тази програма, бяха публикувани прагови суми, до които може да се кандидатства за всеки вид ИКТ услуга или решение. Ето и конкретните цифри:

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:

1. Създаване на онлайн магазин10 700 лв.
2. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин4 700 лв.
3. Създаване на корпоративен уебсайт8 000 лв.
4. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт4 700 лв.
5. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама – 1 300 лв. на месец15 600 лв.

 

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси

6. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)20 000 лв.
7. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)20 000 лв.
8. Въвеждане на модул / система за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес20 000 лв.
9. Въвеждане на модул / система за управление на складовото стопанство (WMS)20 000 лв.
10. Въвеждане на система/модул за управление на производството20 000 лв.
11. Въвеждане на модул / система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)18 000 лв.
12. Въвеждане на система за бизнес анализи (Business Intelligence система)19 000 лв.
13.  Въвеждане на система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда18 000 лв.

 

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията

14. Въвеждане и сертификация на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 2700119 000 лв.
15. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа20 000 лв.
16. Изграждане на система за архивиране на информация18 000 лв.
17. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация20 000 лв.

Няколко важни уточнения:

1) Трябва да се уверите, че Вашата фирма отговаря на критериите за кандидатстване.
Трябва да сте регистрирани преди 2019 г., да имате повече от 1 служител и да имате съответените нетни приходи за предходните периоди. Най-добре е да говорите с консултант, който да провери допустимостта Ви.

2) Можете да получите до 20 000 лв финансиране. Може да го разпределите между няколко различни ИКТ услуги, но максималният общ размер е 20 000 лв.

3) Вие закупувате съответното ИКР решение/услуга, договаряте условията с доставчика си и изпълнявате проекта в срок до 1 година от получаването на одобрението. След това получавате сумата, за която сте одобрени.

Защо говорим за безплатен софтуер?

Естествено услугите, които може да си осигурите чрез тази програма са платени. и стойностни.Но финансирането им по тази процедура е безвъзмездно и без самоучастие. В крайна сметка Вие получавате безплатен софтуер.

А ИКТ услугите, които получавате си заслужават усилието!

 

Още по темата

Нови функционалности в софтуерни продукти за управление на бизнеса Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад

Новите функционалности в нашите софтуерни продукти за управление на бизнеса – Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад, които добавихме през декември месец оптимизират още повече процесите Ви. В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP, един от…

Прочети повече

Софтуерни консултанти в почивните дни

Желаем Ви хармонични и зареждащи коледни празници! И все пак, ако изникнат неотложни задачи или въпроси, не забравяйте, че може да разчитате на нашите дежурни софтуерни консултанти! Вече знаете, че на началната страница на сайта ни всекидневно се актуализира дежурният…

Прочети повече

Нови функционалности в Дейта плюс 360 ERP , както и в Мобилен Търговец, и в Мобилен Склад за ноември месец

Нови функционалности ноември за по-оптимална работа. В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP нови функционалности ноември са: 1. При актуализация на Складовите наличности с документи Трансфер или Протокол за Компенсация / Трансформация полето за Доставчик ще се наследява. 2. …

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: