8 конкретни стъпки при кандидатстване за субсидиране на ИКТ проект

и получаване на финансиране по Втората програма от Плана за възстановяване

8 конкретни стъпки при кандидатстване за субсидиране на ИКТ проект

Както вече Ви съобщихме на 30.09.2022 г. приключи общественото обсъждане по процедурата „BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, която е втората програма от Плана за възстановяване. Очаква се към кандидатстване за субсидиране на ИКТ проект да се премине веднага след това. Окончателните изисквания ще ги публикуваме веднага след като станат общоизвестни.

И все пак стъпките, през които ще се преминава при кандидатстване и при евентуално одобрение са вече известни. Предвид краткия срок, в който ще се подават документите (очакването е да е в срок от 1 месец след отваряне на процедурата), Ви ги представяме още сега:

План за кандидатстване за субсидиране на ИКТ проект по процедура

BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия:

Първа стъпка – намерете консултант

Намерете консултант, който може да поеме Вашата фирма, да подготви проекта Ви и да Ви помогне при изпълнението му, поне що се отнася до документалната част. Ако нямате контакти, обърнете се към нас, за да Ви свържем с човек, на когото ние разчитаме.

Все пак Ви препоръчваме и Вие самите да се запознаете се с общите условия и правила за кандидатстване. Това може да стане като прочетете нашата статия-резюме или като прочетете пълната документация на този линк на Министерството на Финансите.

Защо Ви е нужен консултант?

 • Защото той знае какви са изискванията, на които Вие трябва да отговаряте;
 • Защото знае какви са изискванията към продуктите, които искате да бъдат финансирани;
 • Защото знае какви са правилата за написване на проектите, така че те да бъдат одобрени;
 • Защото знае каква документация е необходима при самото изпълнение на проекта и при финализирането му, за да може да получите крайното финансиране.

Втора стъпка – предварителна оценка за допустимост за кадидатстване за субсидиране на ИКТ проект

В тази конкретна стъпка, консултантът трябва да прецени дали Вашата фирма може да кандидатства успешно за финансиране на софтуер. За целта ще трябва да му предоставите информация.

Изпратете документите, които консултантът поиска. Те са му нужни, за да направи предварителна оценка на фирмата Ви спрямо вече известните критерии. Тази стъпка можете да извършите още сега. Даже е препоръчително да го направите колкото е възможно по-скоро. От една страна така ще знаете дали изобщо има смисъл да подготвяте проект и да търсите доставчици на услуги. А от друга страна – ако консултантът прецени, че отговаряте на условията и можете да кандидатствате, ще можете да започнете да подготвяте необходимата документация още сега. Това ще Ви даде спокойствието, че ще успеете да се вместите в сроковете, които, както вече споменахме, са доста кратки.

След като получи и прегледа документите Ви, консултантът ще направи оценка по точки спрямо правилата описани в процедурата и ще Ви каже какво конкретно да предприемете, за да кандидатстване за субсидиране на ИКТ проект.

Какви биха били причините да не получите „зелена светлина“?

 • Вашият отрасъл да не попада в обхвата на мярката. Например земеделските производители, както и млекопроизводителите не са допустими, тъй като се счита, че тези сектори се финансират по други програми в момента.
 • Да имате по-малки нетни приходи от определените в тази процедура.
 • Вашата фирма да е регистрирана СЛЕД 31.12.2019 година.
 • Да нямате нито едно наето лице за 2021 година.
 • Друго.

Консултантите са наясно точно как се прави въпросното точкуване и могат да Ви дадат най-добрия отговор на този въпрос.

Трета стъпка – окончателна оценка

След като общественото обсъждане приключи ще бъдат публикувани окончателните правила за кандидатстване за субсидиране на ИКТ проект. Тогава консултантът Ви ще направи точкуване наново, за да е сигурно, че все още отговаряте на изискванията и ще Ви потвyрди, че има смисъл да се включите в това кандидатстване за ИКТ проект.

Четвърта стъпка – подготовка на проекта

Определяне на цел на проекта

Вие трябва да решите какво софтуерно решение или услуга искате да Ви финансират безвъзмездно. В проектната документация те са разпределени в три групи :

– Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;

– Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси – ERP системи, BI системи, модули за управление на склада и др.;

– Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Определяне на сумата, за която кандидатствате за субсидиране на ИКТ проект

Очаква се да бъдат публикувани сумите, за които ще може да се кандидатства спрямо вида услуга или софтуерно решение, което искате да бъде финансирано.

След като сте избрали от каква услуга или софтуер имате нужда и искате да финансирате, консултантът Ви ще Ви каже за какви максимални суми можете да кандидатствате.

Тук трябва да имате предвид, че в процедурата е залегнало изискване част от предоставената сума да се използва за заплащане на часове консултантски труд за внедряване и обучение на персонала за работа със закупеното софтуерно решение.

Пета стъпка – Изчакване одобряване на проекта

Документите се подават и се изчаква отговор. Междувременно е време да започнете търсене на доставчик, който да изпълни услугата или да внедри софтуерното решението, което желаете да Ви бъде финансирано.

Шеста стъпка – При положителен отговор – Изпращане на две оферти

След като сте получили „зелена светлина“, трябва да предоставите на консултанта Ви две оферти, които сте получили за желаната услуга или софтуер. Консултантът ще Ви даде допълнителни насоки какво трябва да съдържат те. Вие трябва да посочите и коя от двете оферти сте избрали. Цената на избраната от Вас оферта следва да бъде по-ниската.

Седма стъпка – Одобряване на конкретната оферта и задействане на изпълнението на проекта

Ако сте решили  така или иначе да задействате изпълнението на проекта, не сте длъжни да чакате окончателното Ви одобрение по програмата. Можете да започнете внедряването на новите софтуерни продукти веднага. Нека обърнем внимание на няколко неща:

 • Срокът на изпълнение на проекта, т.е. на внедряване и старт на работа със софтуерните решения следва да бъде максимално 1 година. Може и за по-кратък срок.
 • Процедурата не Ви задължава да имате самоучастие, но не го и забранява.
 • Вие се договаряте с доставчика си кога и как ще му бъде платено.
 • Сумите по програмата ще Ви бъдат изплатени чак след като проектът е изпълнен и е одобрен подаденият финален отчет. По-долу ще поговорим и за него.

Така или иначе в рамките на двадесет работни дни, следва да получите отговор дали избраната от Вас оферта отговаря на изискванията, т.е. дали е одобрена и дали ще Ви бъдат изплатени сумите след финализиране на проекта. Офертите се подават за одобрение едва след сключване на договор за предоставяне на субсидия.В крайна сметка това е финалната част на самото кандидатстване за субсидиране на ИКТ проект по тази програма от Плана за възстановяване.

Осма стъпка – Отчитане

В момента, в който сте готови с изпълнението на проекта, трябва да изпратите уведомление за това. След това имате срок от 1 месец да изпратите отчета и необходимите документи, които удостоверяват свършената работа. Тук отново консултантът Ви ще Ви даде точните инструкции и ще подаде необходимите документи. Част от тях са:

 • Документ за собственост на лиценза;
 • Приемо-предавателен протокол;
 • Фактура за окончателно плащане;
 • Други.

В срок от 2 месеца подадените документи следва да бъдат разгледани и да Ви бъде изплатена сумата.

Трябва да имате предвид, че проверяващите имат право да дойдат на място и да проверят наличието на софтуерното решение. Също така ще трябва да сложите на видно място табела, която да указва, че сте получили финансиране. За всичко това консултантът Ви ще Ви даде конкретни насоки.

В най-общи линии това е целият процес на финансиране по програма “ BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Няколко съвета от нас:

 • Изберете правилния консултант. Както би трябвало да Ви е станало ясно, той има ключова роля в този процес. Той може да Ви ориентира още в началото дали има смисъл да изминавате този път, а и начинът, по който е написан проектът, е от съществено значение за одобрението му. Също така целият процес е съпроводен с не малко документация, за която именно консултантът може и трябва да отговаря.
 • Не забравяйте да проверите какво заплащане иска консултантът. Със сигурност то е напълно задължително и заслужено. Важно е да знаете все пак какво следва да му платите в случай на одобрение на проекта, както и в случай на отказ. Не по-малко важно е и да знаете кога трябва да му платите.
 • Изберете правилния доставчик на услуга или софтуерно решение. Важно е тези пари да не бъдат похарчени на вятъра. На пазара има много софтуерни продукти, които са допустими за финансиране по тази програма. В това число и в програмното семейство на Дейта плюс 360 – ERP, Мобилен склад, B2B, B2C и  Analytics. Свържете се с нас на тел. 0884 501 578, за да Ви разкажем повече за тях. Със сигурност има какво да Ви покажем.
 • Не забравяйте да проверите какви задължения ще възникнат към този доставчик като цяло и след приключване на конкретния проект. Тези взаимоотношения обикновено са дългосрочни. Разберете се кога и как доставчикът очаква плащане. Както и дали може да се справи с изпълнението на проекта в срок.

Още по темата

Електронни фактури – законни ли са?

Краткият отговор е “да”.  На първо място нека кажем, че това, че изпращате фактури по електронен път, не означава непременно, че изпращате електронни фактури. В тази статия ще се спрем именно върху това какво означава електронна фактура и кое я…

Прочети повече

SAF-T в България

Стандартът SAF-T в България е в процес на въвеждане. SAF-T е съкращение от „Standard Audit File for Tax“ или в превод – „Стандартен одитен файл за данъчни цели“. По друг начин казано, това е международен стандарт за електронен обмен на…

Прочети повече

Три неща, по които се отличава една BI система

Какво отличава една BI система от другите инструменти за генериране на справки? Нека първо Ви припомним какво е това чудо – BI система. BI е съкратено от Business Intelligence. Сравнително разбираем и близък превод би бил „бизнес разузнаване“. Това са…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: