Баркод системи: Проследимост на стоки и услуги

Проследимост на стоки, Track&Trace, логистика, транспорт и склад чрез баркод системи

Баркод системи: Проследимост на стоки и услуги

Какво представлява проследимостта?

Проследимостта (Traceability) според EN ISO 8402 е „възможността да се проследи историята, прилагането или местоположението на даден обект посредством записани идентификации”. В съвременния свят стремежът е тя да се прилага към всички стоки и услуги и се реализира под формата на проследяване на партиди.

Проследимостта сама по себе си не гарантира качеството и безопасността на продукта, но пък за сметка на това позволява бърза и точна реакция при ликвидирането на констатиран проблем (изтегляния и изземвания от пазара).

Проследимост на партиди

Партидата обхваща стоката, произведена в определен времеви период с еднакви основни  характеристики. Тя се бележи с общ идентификационен номер и е приета като базова единица за проследяване и наблюдение.

Макар че проследимостта вече се прилага за всички групи стоки и индустрии, с огромна значимост са две от тях – хранителната и тютюневата.

Изисквания на ХАСП (HACCP)

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) означава „Анализ на опасностите и контрол на критичните точки“. Тези критични точки са моментите от дългия производствен процес на храните, в които е най-вероятно да възникнат физически, химически и биологически проблеми. Тя се прилага от 70те години на миналия век и заменя системата за контрол, която проверявала само готовата храна – при свършен факт.

ХАСП изисква пълна яснота по това

 • откъде идват суровините и с какви характеристики са;
 • как са транспортирани;
 • преработени;
 • съхранявани;
 • как са стигнали до щандовете на обектите за търговия на дребно.

А това е възможно единствено при стриктна проследимост на отделните партиди чрез релевантни баркод системи.

Track&Trace директивата за наблюдение и проследяване на тютюневите изделия

Приета е през 2014 и е посветена на сближаване на законодателствата за тютюневите изделия, но доби популярност като директива за наблюдението и проследяването им.

С нея всички по веригата се задължават да осигурят проследимостта на всяка опаковка до продажбата ѝ на крайния потребител. Това се случва чрез поставяне на уникални идентификатори за всяка потребителска и търговска опаковка и съхраняване на записаната от проследяването информация в специални хранилища, поддържани от трети страни.

С „Дейта+ 360 мобилен търговец“ можете не само да сканирате съответните идентифициращи баркодове, но и да се възползвате от синхронизацията, чрез която да изпращате документите към сървъра на съответното хранилище.

Как да отговорите на изискванията за проследимост

Изискванията за наблюдение и проследяване са част от европейското и българското законодателство и са едни от най-строгите правила в световната търговия. Те не делят стопанските субекти на малки и големи, опериращи на световен или на регионален пазар. Важат за всички. И ако това още е проблем за вас, ние ви предлагаме решение:

 • „Дейта+ 360 мобилен склад“  ще оптимизира дейностите във вашия склад и ще позволи автоматизирането им. Ще ускори събирането на стоката при поръчка и ще минимизира грешките, ще ви осигури точна информация за наличности и продажби в реално време и ще облекчи работата по товарене и разтоварване на стоките.
 • „Дейта+ 360 мобилен търговец“  ще рационализира директните продажби и ще ликвидира гафовете при бързане и недоглеждане на търговските агенти, при разтоварване на партидите от бусовете.

С двете приложения проследимостта и идентифицирането на стоките по сериен и партиден номер, отразени в баркода, става лесна и надеждна.

Логистика, транспорт и проследимост

Логистиката включва организирането и изпълнението на сложни, многофакторни операции. В бизнес аспект представлява организация и контрол на движението на стоките от мястото на създаването им до мястото на потребяването им. А това включва

 • обработка на разнородна информация;
 • производствени процеси;
 • опаковане;
 • складиране;
 • транспортиране и т. н.

Проследимостта тук се изразява в създаване на възможност за локализиране по всяко време на стоките в дистрибуторските канали въз основа на партидните и  серийни номера.

Проследимостта при транспортиране на стоките се осигурява от уникален сериен номер – SSCC (сериен код на контейнер за транспортиране), присвояван на така наречените транспортни единици. Той се генерира като баркод и се отпечатва върху транспортния етикет. Това позволява на всеки етап физическото придвижване на транспортните единици да се свързва с електронните бизнес съобщения за тях.

Транспортните етикети могат да съдържат информация за продукта, за поръчката, за самото транспортиране:

 • доставка до конкретен пощенски код;
 • номер на пратката;
 • код на маршрута;
 • адрес на получателя;
 • адрес на доставчика и др.

Понякога се налага да се създаде отделен транспортен етикет, който се поставя до основния, а информацията е кодирана като SSCC баркод.

Ролята на баркод системите за осигуряване на проследимостта

Какво е местонамиране

Това е процесът на подреждане на стоката и създаване на конкретни адреси (палетоместа) за  последващото ѝ лесно намиране. Адресът получава свой баркод, който се сканира и се свързва със сканирания баркод на стоката. Връзката между двата идентификатора дава информация на „Дейта+ 360 мобилен склад“  къде е поставен продукта и къде да го търси при нужда.

Доставки и поръчки

Проследимостта за вас започва и завършва в склада като подготвяне на поръчки и заприходяване на доставки. За ефективността и надеждността на складовите процеси от особено значение е оптимално изпълненото местонамиране:

 • Доставките, благодарение на системата от баркодове, лесно и бързо се сверяват със заявеното, проследява се произходът им, разпределят се по адресите в склада. Стоките във всеки момент могат да бъдат намерени, проверени, инвентаризирани, преместени в друг склад и т. н.
 • Подготовката на поръчките е многостепенен процес – от изработката на списъците, през събиране на заявените артикули и комплектуването им, опаковане и етикетиране, до транспортирането и контрола върху получаването им.

Проследимост при консигнация на скъпи дълготрайни активи

Говорим както за стоки, оставени за продажба на консигнация, така и за дълготрайни материални активи на отговорно пазене – примерно – фризерите на производителите на сладолед или хладилните витрини за безалкохолно. Достатъчно е вещта да се маркира със свой баркод при доставката ѝ. Сканирайте го и го въведете в протокола за консигнация. Така в реално време разполагате с информация за активите си. Разбира се – всичко това е възможно с приложението „Дейта+ 360 мобилен търговец“.

Баркод системата, изискванията на ХАСП и Track&Trace директивата

Удовлетворяване на изискванията на ХАСП и Track&Trace директивата е напълно невъзможно дори при най-елементарни грешки – когато при комплектуването на поръчките складовите работници събират стока от погрешна партида или пък шофьорът размени партидите при доставките. Затова значението на баркода за идентифицирането и проследимостта на стоките  е определящо и се проявява в различни аспекти:

 • Ликвидиране на грешките, произтичащи от човешкия фактор – събирането на стоки става бързо и лесно, с почти нулева вероятност за грешки.
 • Отчетност и прозрачност на изпълнението – ако складовите работници носят бадж с баркод и той се сканира в началото на всяка поръчка, винаги ще е ясно кой, колко и кои заявки е обработвал, как се е справил и на каква база се формира възнаграждението му. Това можете да постигнете с „Дейта плюс 360 ЕРП софтуер“ ;
 • Съкращаване на процесите в склада – автоматизирането на работата (с „Дейта+ 360 мобилен склад“)  и добре разработената баркод системата оптимизират всички дейности в складовото стопанство и повишават чувствително производителността. Осигуряват бърз достъп до документи, ако на всеки е присвоен баркод. Местонамирането е бързо и безпогрешно, а осигурената проследимост – надеждна.

Проследимостта става все по-важно изискване към търговията със стоки и услуги от всякакъв характер. Постепенно добрата система за осъществяването ѝ се превръща в конкурентно предимство в очите на клиенти и контрагенти.

Имате нужда от още информация по темата? Обадете ни се!

Последвайте ни в социалните мрежи: Facebook, Linkedin

Още по темата

SAF-T – разясненията направо от източника

С позволението на БАИТ, Българска aсоциация по информационни технологии, публикуваме разяснителната статия във връзка с въвеждането на т.н. стандартен одитен файл за данъчни цели в България. Тя е подготвена и предоставена от Ърнст и Янг България.  Компанията е член на…

Прочети повече

Демонстрация на модула „Автоматизиран анализ на задължение за деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск“

Заповядайте в понеделник, 22.01.2024 г. от 15.00 до 15.30 ч., на нашата онлайн демонстрация на най-новия ни модул към системата Дейта плюс 360 ERP: „Автоматизиран анализ на задължение за деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск“ Той Ви…

Прочети повече

Семинар „Автоматизация на процеса по деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск с Дейта плюс 360 ERP“

Заповядайте на онлайн срещата, посветена на Наредба 5 от ЗДДС, която регламентира процеса на превоз на стоки с висок фискален риск, която организираме на 8.01.2024 г. от 15:00 ч. в Zoom. Какво ще научите в нашия онлайн семинар? В първата…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: