Баркод системи: Проследимост на стоки и услуги

Проследимост на стоки, Track&Trace, логистика, транспорт и склад чрез баркод системи

Баркод системи: Проследимост на стоки и услуги

Какво представлява проследимостта?

Проследимостта (Traceability) според EN ISO 8402 е „възможността да се проследи историята, прилагането или местоположението на даден обект посредством записани идентификации”. В съвременния свят стремежът е тя да се прилага към всички стоки и услуги и се реализира под формата на проследяване на партиди.

Проследимостта сама по себе си не гарантира качеството и безопасността на продукта, но пък за сметка на това позволява бърза и точна реакция при ликвидирането на констатиран проблем (изтегляния и изземвания от пазара).

Проследимост на партиди

Партидата обхваща стоката, произведена в определен времеви период с еднакви основни  характеристики. Тя се бележи с общ идентификационен номер и е приета като базова единица за проследяване и наблюдение.

Макар че проследимостта вече се прилага за всички групи стоки и индустрии, с огромна значимост са две от тях – хранителната и тютюневата.

Изисквания на ХАСП (HACCP)

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) означава „Анализ на опасностите и контрол на критичните точки“. Тези критични точки са моментите от дългия производствен процес на храните, в които е най-вероятно да възникнат физически, химически и биологически проблеми. Тя се прилага от 70те години на миналия век и заменя системата за контрол, която проверявала само готовата храна – при свършен факт.

ХАСП изисква пълна яснота по това

 • откъде идват суровините и с какви характеристики са;
 • как са транспортирани;
 • преработени;
 • съхранявани;
 • как са стигнали до щандовете на обектите за търговия на дребно.

А това е възможно единствено при стриктна проследимост на отделните партиди чрез релевантни баркод системи.

Track&Trace директивата за наблюдение и проследяване на тютюневите изделия

Приета е през 2014 и е посветена на сближаване на законодателствата за тютюневите изделия, но доби популярност като директива за наблюдението и проследяването им.

С нея всички по веригата се задължават да осигурят проследимостта на всяка опаковка до продажбата ѝ на крайния потребител. Това се случва чрез поставяне на уникални идентификатори за всяка потребителска и търговска опаковка и съхраняване на записаната от проследяването информация в специални хранилища, поддържани от трети страни.

С „Дейта+ 360 мобилен търговец“ можете не само да сканирате съответните идентифициращи баркодове, но и да се възползвате от синхронизацията, чрез която да изпращате документите към сървъра на съответното хранилище.

Как да отговорите на изискванията за проследимост

Изискванията за наблюдение и проследяване са част от европейското и българското законодателство и са едни от най-строгите правила в световната търговия. Те не делят стопанските субекти на малки и големи, опериращи на световен или на регионален пазар. Важат за всички. И ако това още е проблем за вас, ние ви предлагаме решение:

 • „Дейта+ 360 мобилен склад“  ще оптимизира дейностите във вашия склад и ще позволи автоматизирането им. Ще ускори събирането на стоката при поръчка и ще минимизира грешките, ще ви осигури точна информация за наличности и продажби в реално време и ще облекчи работата по товарене и разтоварване на стоките.
 • „Дейта+ 360 мобилен търговец“  ще рационализира директните продажби и ще ликвидира гафовете при бързане и недоглеждане на търговските агенти, при разтоварване на партидите от бусовете.

С двете приложения проследимостта и идентифицирането на стоките по сериен и партиден номер, отразени в баркода, става лесна и надеждна.

Логистика, транспорт и проследимост

Логистиката включва организирането и изпълнението на сложни, многофакторни операции. В бизнес аспект представлява организация и контрол на движението на стоките от мястото на създаването им до мястото на потребяването им. А това включва

 • обработка на разнородна информация;
 • производствени процеси;
 • опаковане;
 • складиране;
 • транспортиране и т. н.

Проследимостта тук се изразява в създаване на възможност за локализиране по всяко време на стоките в дистрибуторските канали въз основа на партидните и  серийни номера.

Проследимостта при транспортиране на стоките се осигурява от уникален сериен номер – SSCC (сериен код на контейнер за транспортиране), присвояван на така наречените транспортни единици. Той се генерира като баркод и се отпечатва върху транспортния етикет. Това позволява на всеки етап физическото придвижване на транспортните единици да се свързва с електронните бизнес съобщения за тях.

Транспортните етикети могат да съдържат информация за продукта, за поръчката, за самото транспортиране:

 • доставка до конкретен пощенски код;
 • номер на пратката;
 • код на маршрута;
 • адрес на получателя;
 • адрес на доставчика и др.

Понякога се налага да се създаде отделен транспортен етикет, който се поставя до основния, а информацията е кодирана като SSCC баркод.

Ролята на баркод системите за осигуряване на проследимостта

Какво е местонамиране

Това е процесът на подреждане на стоката и създаване на конкретни адреси (палетоместа) за  последващото ѝ лесно намиране. Адресът получава свой баркод, който се сканира и се свързва със сканирания баркод на стоката. Връзката между двата идентификатора дава информация на „Дейта+ 360 мобилен склад“  къде е поставен продукта и къде да го търси при нужда.

Доставки и поръчки

Проследимостта за вас започва и завършва в склада като подготвяне на поръчки и заприходяване на доставки. За ефективността и надеждността на складовите процеси от особено значение е оптимално изпълненото местонамиране:

 • Доставките, благодарение на системата от баркодове, лесно и бързо се сверяват със заявеното, проследява се произходът им, разпределят се по адресите в склада. Стоките във всеки момент могат да бъдат намерени, проверени, инвентаризирани, преместени в друг склад и т. н.
 • Подготовката на поръчките е многостепенен процес – от изработката на списъците, през събиране на заявените артикули и комплектуването им, опаковане и етикетиране, до транспортирането и контрола върху получаването им.

Проследимост при консигнация на скъпи дълготрайни активи

Говорим както за стоки, оставени за продажба на консигнация, така и за дълготрайни материални активи на отговорно пазене – примерно – фризерите на производителите на сладолед или хладилните витрини за безалкохолно. Достатъчно е вещта да се маркира със свой баркод при доставката ѝ. Сканирайте го и го въведете в протокола за консигнация. Така в реално време разполагате с информация за активите си. Разбира се – всичко това е възможно с приложението „Дейта+ 360 мобилен търговец“.

Баркод системата, изискванията на ХАСП и Track&Trace директивата

Удовлетворяване на изискванията на ХАСП и Track&Trace директивата е напълно невъзможно дори при най-елементарни грешки – когато при комплектуването на поръчките складовите работници събират стока от погрешна партида или пък шофьорът размени партидите при доставките. Затова значението на баркода за идентифицирането и проследимостта на стоките  е определящо и се проявява в различни аспекти:

 • Ликвидиране на грешките, произтичащи от човешкия фактор – събирането на стоки става бързо и лесно, с почти нулева вероятност за грешки.
 • Отчетност и прозрачност на изпълнението – ако складовите работници носят бадж с баркод и той се сканира в началото на всяка поръчка, винаги ще е ясно кой, колко и кои заявки е обработвал, как се е справил и на каква база се формира възнаграждението му. Това можете да постигнете с „Дейта плюс 360 ЕРП софтуер“ ;
 • Съкращаване на процесите в склада – автоматизирането на работата (с „Дейта+ 360 мобилен склад“)  и добре разработената баркод системата оптимизират всички дейности в складовото стопанство и повишават чувствително производителността. Осигуряват бърз достъп до документи, ако на всеки е присвоен баркод. Местонамирането е бързо и безпогрешно, а осигурената проследимост – надеждна.

Проследимостта става все по-важно изискване към търговията със стоки и услуги от всякакъв характер. Постепенно добрата система за осъществяването ѝ се превръща в конкурентно предимство в очите на клиенти и контрагенти.

Имате нужда от още информация по темата? Обадете ни се!

Последвайте ни в социалните мрежи: Facebook, Linkedin

Още по темата

Нови функционалности в софтуер за бизнеса- Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад през април

Новите функционалности в нашия софтуер за бизнеса – Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад, които добавихме през април месец оптимизират процесите Ви. В Дейта плюс 360 ERP, основният софтуер за бизнеса на Дейта плюс: Добавени са нови…

Прочети повече

Започва регистрацията за конкурса „Дигитални новатори в образованието“

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Българската асоциация по информационни технологии днес обяви старта на тазгодишното издание на „Дигитални новатори в образованието“. Ние от Дейта плюс за поредна година сме един от спонсорите на конкурса за учители и с радост…

Прочети повече

Поддръжка на софтуер през почивните дни на май месец

През месец май отново има много официални неработни дни – 1-ви, 8-и, 24-ти май са все почивни дни. Но нуждата от поддръжка на софтуер може да се появи по всяко време. Затова отново сме осигурили дежурни консултанти, които осигуряват поддръжка…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: