БАРКОД – КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕМ

Баркодът, в различните му форми, променя целия облик на движението на стоки.

БАРКОД – КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕМ

Баркод се нарича графичен символ, предназначен за машинно четене, който се състои от успоредни черни и бели линии с различна ширина. Те носят закодирана информация за търговеца и продукта.

Как възниква и се регулира баркод системата

Баркодът, какъвто го познаваме, е патентован в САЩ в средата на ХХ век. Един от създателите му – Норман Ууланд – рисува първообраза му на плажа, като удължава тиретата и точките от морзовата азбука и ги превръща в тесни и широки ивици. В следващите десетилетия се правят първите опити за въвеждане на системи за контрол и проследяване в железниците, в американските пощи, в търговията с хранителни стоки и в други области на стопанския живот. През 1974 се стига до първия маркиран на каса продукт с баркод – пакетче дъвки Wrigley’s – в супермаркет в Троя, Охайо. Постепенно универсалният продуктов код (UPC) от 12 цифри се превръща в основен начин за идентифициране на стоките.

Към края на миналия век европейският идентификатор EAN добива международно разпространение, но четците в американските магазини не го разчитат, защото е с 13 цифри. През 2005 година институциите зад EAN и UPC създават GS1 – нестопанска международна организация за стандартизиране на баркод системите.

Така възниква GS1 стандартът, който описва как трябва да се използват продуктовите идентификатори и идентификационните ключове на GS1.

Съдържание и значение на баркода

Смята се, че символът информира къде е произведен продуктът. Това не е вярно. Можете да идентифицирате страната, в която е регистрирана компанията, но продуктът може да е произведен навсякъде.

Какво съдържа баркодът и как да го разчитаме?

GS1 префикс на страната

Първите 2 или 3 цифри (за България – 380) се наричат GS1 префикс и показват страната, в която е регистрирана компанията. Ако префиксът започва с 0, означава, че е 12 цифров UPC код, предназначен за Канада и САЩ.

GS1 префикс на компанията

Следващите цифри са кодът на компанията. Дължината му зависи от това, номера за колко продукти ще ѝ трябват. При по-малко продукти кодът на компанията ще е по-дълъг.

Референтен номер на продукта

Идва веднага след кода на компанията. Колкото повече продукти или услуги предлагате, толкова повече ще са цифрите в този номер.

Контролна цифра

Това е 13тата цифра на EAN-13, изчислява се по определен алгоритъм и показва дали баркодът е верен. Номерът, който описахме като референтен за продукта, се присвоява от самата компания. Тя може да го използва за своите търговски обекти, услуги или продукти, логистични активи и т. н. Колко номера можете да присвоите зависи от дължината на вашия фирмен префикс.

А колко ще ви трябват? За всеки типизиран продукт (услуга), който предлагате – примерно за 1 модел фланелка в 3 размера и 4 цвята – ще трябва да генерирате 12 уникални баркода.

Видове бар кодове и стандарти

GS1 е най-широко използваната система от стандарти за баркодове в света. Базова за нея е уникалната идентификация на търговските единици – така нареченият стандарт GTIN – Global Trade Item Number (Глобален номер на търговска единица). Той се вгражда в баркод структурите, но може да се прилага и в други носители на данни – RFID (радиочестотна идентификация).

GTIN се кодира с различни баркод символи, зад които стоят стандарти, определящи приложението им в конкретните ситуации:

 • UPC-A и UPC-E са стандарти за идентифициране на продукти за търговия в САЩ и Канада, UPC-E е предназначен за много дребни артикули, символизират се с EAN/UPC;
 • EAN-8 и EAN-13 – за артикули за продажба в цял свят, символизират се с EAN/UPC. EAN-8 е предназначен за много дребни артикули;
 • код 128 (UCC-128, EAN-128, SSCC-18, SCC-14, EAN-14) – за транспортни кашони, използва всички цифри, букви и знаци за пунктуация. Носи разнообразна информация в компактен размер;
 • ITF-14 – комбинация между кодовете за търговия на дребно и логистичния код 128, отпечатва се добре върху велпапе;
 • GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, GS1 QR код.

Видове баркодове

 • едноизмерни – 1D – линейните (от черно-бели линии), които познаваме от масовите продукти в магазините, и двуизмерни – 2D – характеризират се с възможност за кодиране на голям обем информация – QR код;
 • цифрови (EAN, UPC) и буквено-цифрови – код 128;
 • специфични за отделните индустрии – фармацевтична, опаковъчна, оптична, военна и др.

Какво е приложението на баркодовете

Създадени някога, за да улеснят търговията на дребно, днес баркод системите съществуват в множество формати за различни сфери на приложение. Те се използват от производството през доставките и съхранението до продажбите на дребно. Без тях е вече немислим транспортът от всякакъв вид, здравното обслужване, библиотеките и архивите, пощенските услуги, приготвянето и продажбата на храни на място и т. н.

Изключително важни са за управлението на складовото стопанство, следенето на запасите и инвентаризациите.

Основното им достойнство е, че правят възможно в реално време проследяването на продуктите, както и използването на тази информация за разнообразни цели – включително за увеличаване на продажбите.

Различават се затворени и отворени баркод системи. Затворените са само за вътрешна употреба и за тях не е задължително да са съобразени с официалните стандарти. Отворената система обслужва търговията на едро и дребно и трябва задължително да се придържа към стандартите.

Как се генерират баркодовете и какво е добре да знаем за баркод скенерите (четците)

Генериране на баркодове се извършва със специализиран софтуер

Така, ако става дума за ЕAN-13, въвеждате своите 12 цифри – GS1 префикса на страната, кода на компанията и номера на продукта. Софтуерът ще ви покаже контролната 13та цифра, а като следвате инструкциите, ще генерирате и графичния вид на баркода. Можете да се възползвате от достъпни онлайн приложения. Ако възложите задачата на специализирана фирма, тя ще носи отговорност за качеството на генерирания символ.

Баркод скенери – баркод четци

Баркод скенерите използват различни технологии. Предлагат се четци тип „писалка“, има лазерни скенери, CCD скенери, LED скенери, базирани на камери, многопосочни скенери и т. н. Те превръщат кодираните данни в двоичен код от 0 и 1 и го предават на компютър. Модерните скенери успешно могат да сканират различни типове символи. Като четци за двуизмерни QR кодове се използват и смартфоните.

Според дизайна си баркод скенерите най-често са:

 • ръчни – с ергономична дръжка и бутон;
 • миникомпютри с вграден четец или скенер;
 • автоматичен четец;
 • безжичен преносим скенер;
 • устройства за фиксиран монтаж;
 • смартфон със съответното приложение.

Важни техни характеристики са разстоянието, от което четат символите, и разделителната им способност. Тя се определя от размера на светлинната точка, излъчвана от четеца. Точката не бива да е твърде широка, за да не покрива съседни щрихи, но също не трябва да е и прекалено малка, защото тогава всеки елемент би могъл да се разчита грешно. Най-използван е размерът 0,33 мм. Има и такива, при които точката е 0,075 мм. Това поставя определени изисквания към качеството на отпечатване на баркода и колкото по-малък е размерът му, толкова по-висока трябва да е разделителната способност на отпечатване.

Какъв баркод четец да купите, зависи от това, какви са баркодовете ви, колко големи са етикетите, на какво разстояние ще ги сканирате, трябва ли да се движите, без да ви ограничава кабел, къде и колко често ще ги използвате, какъв тип свързаност към компютър ще ви е нужна, какъв е бюджетът ви и т. н.

Баркодовете направиха революция в търговията на дребно и рационализираха логистиката. Но днес и потребители, и търговци изискват много повече информация, улесняваща избора, инвентаризацията, изземването на стоки, борбата с фалшификатите и т. н. Което означава че баркод системите ще продължат да се развиват и ще поставят нови предизвикателства пред производители и търговци, както и пред нас  – хората, които работят за внедряването им.

Последвайте ни в социалните мрежи: Facebook, Linkedin

Още по темата

Електронни фактури – законни ли са?

Краткият отговор е “да”.  На първо място нека кажем, че това, че изпращате фактури по електронен път, не означава непременно, че изпращате електронни фактури. В тази статия ще се спрем именно върху това какво означава електронна фактура и кое я…

Прочети повече

SAF-T в България

Стандартът SAF-T в България е в процес на въвеждане. SAF-T е съкращение от „Standard Audit File for Tax“ или в превод – „Стандартен одитен файл за данъчни цели“. По друг начин казано, това е международен стандарт за електронен обмен на…

Прочети повече

Три неща, по които се отличава една BI система

Какво отличава една BI система от другите инструменти за генериране на справки? Нека първо Ви припомним какво е това чудо – BI система. BI е съкратено от Business Intelligence. Сравнително разбираем и близък превод би бил „бизнес разузнаване“. Това са…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: