СОФТУЕР ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

Управление на бизнеса в хлебния сектор със специализиран софтуер

СОФТУЕР ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

Разрастването на сектора и усложняването на бизнес процесите са предпоставка за внедряване на бизнес софтуер

През последните близо 10 години се наблюдава бурно развитие на хлебпроиводството у нас. Класификацията на бял и заводски хляб отдавна вече е минало.  Видовото разнообразие, обусловено от нови рецепти и суровини, все повече се обогатява. Този процес се осъществява благодарение на модернизацията на индустриалните производители, но и със значимия принос на все повече малки независими хлебопекарни, допринасящи със занаятчийски подход и високи изисквания към суровината и крайния продукт. Хлябът в България все още държи една от най-ниските цени не само в Европа, но и в света.  Това се дължи на факта, че страната ни сама произвежда суровината, а капиталите в бранша са 100% български.

Търговските вериги със строгите си изисквания към доставчиците направиха пазара доста прозрачен.  същевременно обаче минимизираха печалбите, с което рентабилността в сектора хлебопроизводство остава предизвикателство. За постигане на най-добри резултати и рентабилност на хлебопроизводството в момента, е от изключителна важност строгото следене на суровините, алокацията на разходи към себестойност и минимизирането на грешки от операции.

Затова, в помощ влизат специализираните програми за управление на бизнес процесите в производството и търговията на хлебни изделия.

Подходящият софтуер дава възможност да се постигнат оптимални резултати чрез прогнозиране на финансовите резултати, оптимизация на продажби на вътрешен пазар, планиране на материали и ресурси, управление на качеството. Координацията и проследяването на дистрибуцията, планирането на транспорт, маршрутизация на търговските представители са процеси, които бизнес софтуерът Ви трябва постоянно да подобрява.

И най-важното за хлебопроизводството – правилното следене, алокация и управление на рецептури в себестойността на отделните разфасовки на хлебните изделия.  За илюстриране на тази функция може да послужи следният пример за изчисляване на себестойност на различните разновидности  на крайния продукт: Ако от замесеното тесто (по съответната рецепта, в което са вложени X суровини на Y цени), което е 1 т., се правят едновременно: хляб 300 гр , хляб 700 гр и нарязан хляб, може да се изчисли себестойността на всеки от видовете.


Прецизното управление на всички складови процеси пък е от изключителна важност за минимизирането на оперативните разходи към себестойността, и съответно – увеличаването на конкурентоспособността. 

Дейта Плюс 360 ЕРП притежава всички тези функционалности, и много повече.

Дейта Плюс Мобилен Склад Ви дава възможност да управлявате, контролирате и развивате всеки аспект от логистиката в склада.

Дейта Плюс Мобилен Търговец Ви позволява да планирате, подреждате, следите и отчитате всеки детайл от търговската дейност на Вашите представители.

____________________________

Потърсете ни на тел. 0884 501 578 или ни пишете на  office@dataplus-bg.com.

Последвайте ни в социалните мрежи: Facebook, Linkedin

Още по темата

ЕРП СИСТЕМА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Медицинските изделия по дефиниция са  технологични продукти, прилагани за лечение, диагностика или хирургични операции. Диапазонът им е изключително широк – от термометри и пластири до високотехнологични импланти и протези, скенери, ендоскопи и друга апаратура заедно с прилежащия й софтуер. Световната…

Прочети повече

СОФТУЕР ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЦИГАРИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Когато избираме софтуер за търговия на цигари е важно да сме запознати с основните фактори, които влияят на търговията с тютюневи изделия, а именно, политиките по акцизно облагане, държавното субсидиране и противодействието на незаконната търговия. Пазарът е регулиран, като приходите…

Прочети повече

ЕРП СИСТЕМА ЗА БИТОВА ХИМИЯ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ

Компаниите на пазара на хигиенни и битови препарати отчитат двуцифрени и трицифрени ръстове на повечето си продукти.  Над една трета от потребителите чистят дома си всеки ден, а бизнес и административните площи – на няколко часа. Очаква се потреблението да…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: