Какво трябва да се съдържа във всяка касова бележка?

Това е третата статия от поредицата посветена на фискалните бонове, но тъй като е най-важната си я позволяваме я публикуваме най-напред.

Какво трябва да се съдържа във всяка касова бележка?

Решили сме в три последователни статии да публикуваме всичко важно около документа- касова бележка:

 • що е то;
 • как се издава;
 • от какви устройства;
 • кога се издава;
 • кога не се издава;
 • какво съдържа.

Решихме да започнем отзад напред, тъй като тази част е особено важна. А и скорошните промени в ЗДДС определено се отразяват и върху това.

Задъжителни реквизити на всяка касова бележка

 • наименование и адрес за кореспонденция на търговеца;
 • наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект – текст “БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ”;
 • пореден номер на касовата бележка;
 • идентификационен номер на търговеца;
 • идентификационен номер по ЗДДС (за регистрираните по ЗДДС лица);
 • име или номер на касиера;
 • наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
 • обща сума за плащане;
 • дата и час на издаване;
 • графично фискално лого (карта на България и надпис BG в него) и текст “ФИСКАЛЕН БОН”;
 • индивидуални номера на ФУ и фискалната памет;
 • номер касово място за търговеца, работещи с контролна лента на електронен носител (КЛЕН);
 • номер на обекта при електронна система с фискална памет (ЕСФП);
 • контролно число на документа;
 • номер и дата на фактура при плащане по доставки, които се изпълняват непрекъснато във времето – като доставка на електроенергия, вода, интернет, телефон и други.;
 • двумерен баркод (QR код), с изключение на тези, на които не се издава хартиен документ, а продажбата само се визуализира на дисплей като кафеавтоматите на самообслужване например.

Ако работите със СУПТО, Задължително трябва да присъства и УНП – уникален номер на продажбата.

Как са изписват стоките?

Много често търговците подценяват един много важен момент, който е влязал в сила още през 2017. А именно как трябва да са въведени стоките в самия касов бон. Според закона всяка стока трябва да фигурира с име, количество и цена. Основна грешка, която се допуска на много места, е да се изписват стоките по групи. Хората често свързват това задължение с промените в ЗДДС, които бяха направени покрай Наредба Н-18 и въвеждането на СУПТО. Всъщност това не е така, задължението за изписване на стока по стока фигурира още преди това- от 2017г. и то не е отпаднало.

Ще напишем накратко как се изписват стоките в тези три различни случая. Припомняме Ви нашата статия от преди няколко години, в която сме включили три обяснителни видеа по темата.

Касова бележка при продажба на дребно без фактура

Всички стоки се изписват стока по стока, независимо дали се “чукат” на ръка на касовия апарат или той се управлява от софтуер. Тя трябва да изглежда така:

                                                                                                                                                                                        източник Държавен вестник

Касова бележка при продажба на едро с фактура

Позволено е да се изпише обща сума на документа и да се изпише номерът и датата на фактурата. Ето така трябва да изглежда:

Ако има няколко продажби, които се обединяват в една обща фактура, трябва да се разпечата толкова бонове, колкото отделни документи за продажба са направени и да се прикачат към фактурата.

Касова бележка при работа със смесено ДДС

Както казахме всичко това може да се случва и ръчно, но при продажби от повече от няколко артикула това би отнело доста време. Още повече, ако продавате много различни продукти, трябва да видите дали в касовия апарат има възможност те предварително да се въведат, както и дали продавачите Ви биха могли да запомнят толкова кодове. Също така, ако продавате хляб и брашна, които са с 0 % ДДС и/или бебешки храни и книги с 9 % ДДС, е много важно да се посъветвате с тях как точно следва да издавате касова бележка

В този смисъл софтуерите за управления на бизнеса могат да са Ви много полезни. Особено в момента, когато има стоки с различно ДДС.

Ще разгледаме една и съща ситуация веднъж при ръчно маркиране на касов апарат и веднъж при работа със софтуер.

Издали сте фактура в брой като в един документ има бял хляб и черен хляб, бяло брашно и ръжено брашно, яйца, кисело мляко и детски пюре.

Ако работите ръчно с касовия апарат на него трябва да:
 • напишете номера на фактурата и датата,
 • да маркирате сумирана сумата на белия и черния хляб в съответната данъчна група за хляб с 0 % ДДС;
 • да маркирате сумирана сумата на бялото и ръженото брашно в съответната данъчна група за брашна с 0 % ДДС;
 • да маркирате сумирана сумата на яйцата и киселото мляко в съответната данъчна група за стоки с 20 % ДДС;
 • да маркиратесумирана сумата на детското пюре в съответната данъчна група за стоки с 9 % ДДС
Ако работите със софтуер:

Софтуерът ще подаде информация към фискалното устройство и ще се разпечата касова бележка по правилата.

Дейта плюс 360 ERP и Дейта плюс 360 Мобилен Търговец
могат да управляват фискални устройства и
имат вградени функции, които да Ви помогнат да продавате
стоки със смесено ДДС в един документ.

Не подценявайте изискванията за съдържание на фискалните бонове. Глобите не са никак малки.

Очаквайте и следващите статии по темата за касовата бележка.

Свържете се с нас за повече информация на 0884 501 578.

Още по темата

Софтуер за разносна търговия, ex-van и мобилни екипи

Търговия на едро – основни положения и механизъм при разносна търговия В различните апсекти на търговията, търговците на едро най-общо извършват дейностите по установяване на контакти с потребители или търговци на дребно, подготвителни и обработващи операции по продуктите, складиране и…

Прочети повече

А всъщност какво е фикален бон, кога се издава и кога не?

Всеизвестно е, че при приемане на пари търговците са длъжни да издават фискален бон, за да отчетат финансовите си постъпления. Не толкова известни са обаче изключенията от правилото. Какво е фискален бон? Фискалният бон е първичен счетоводен документ, с който…

Прочети повече

Контрол на дължимите суми – 4 начина, по които да го постигнете с помощта на ERP

И тази година тенденцията за увеличаване на междуфирмената задлъжнялост се запазва. В статията ще се опитаме да направим кратък обзор по темата, а и да Ви дадем 4 практични начина за контрол на дължимите суми от клиенти със софтуер за…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: