Фискални устройства – какво е добре да знаете за тях

В статията разглеждаме накратко различните фискални устройства, за какво трябва да разпитате касовия си техник преди закупуването им и как да издавате касови бележки при евентуална повреда.

Фискални устройства – какво е добре да знаете за тях

Какви видове фискални устройства съществуват?

Както знаете боновете се разпечатват на хартиени носители от специални устройства. Всъщност вече има и възможност за електронни бонове, когато покупката става от електронен магазин, но за това малко по-късно. Тук ще се спрем на устройствата, които се използват във физически търговски обекти. А това са:

 • електронни касови апарати с фискална памет – това са устройства, на които може ръчно да се набират самите фискални бележки,но могат и да бъдат свързани със софтуер,който да подава команди към тях. В малки търговски обекти, често се използват именно те, защото продавачите искат директно на него да въведат продадената стока. Не малко са случаите, в които в големи търговски обекти също касовите бонове “се чукат” на ръка, нищо че другите документи се издават от складов софтуер. Истината обаче е, че управлението на касовите апарати от софтуер спестява доста време.
 • фискални принтери – тези устройства нямат клавиатура и единственият начин да бъдат управлявани е чрез софтуер. Много често се използват при мобилната търговия. Това е така, защото имат много компактни модели и могат да се свързват чрез Bluetooth към мобилен телефон или таблет. Клиентите, които използват нашето мобилно приложение за търговските си екипи – Дейта плюс 360 Мобилен търговец, в голяма част от случаите печатат фискалните си бонове директно на място при доставката или при продажбата, когато наистина взимат пари в брой.
 • електронни системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива (наричани за по-кратко ЕСФП);
 • фискални устройства, вградени в автомати на самообслужване (наричани за по-кратко ФУВАС) – в този случай обикновено не се печата фискални бонове, а само се визуализират на екрана. Все пак те задължително се пазят в КЛЕН на апарата.

Както вече Ви е станало ясно, ако имате търговски обект и взимате пари в брой, трябва да закупите устройство, с което да издавате фискални бонове.

Ако имате търговски обект и ще закупувате фискални устройства е добре да знаете:

 1. Задължително трябва да имате договор за „ техническо обслужване и ремонт с лице, получило разрешение от Българския институт по метрология и притежаващо удостоверение за сервизно обслужване. Регистър на фирми за сервизно обслужване на фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи, както и одобрените модели ФУ и ИАСУТД можете да намерите в сайта на НАП, както и в Регистър на издадени разрешения за извършване на техническо обслужване и ремонт на фискални устройства/ИАСУТД | БИМ
 2. Трябва да сте наясно дали искате да въвеждате ръчно касовите бонове или ще имате софтуер, който ще управлява фискалното устройство.
 3. Не е задължително софтуерът Ви да бъде СУПТО (вижте тук какво е това), за да го свържете с фискално устройство.
 4. Независимо дали работите със СУПТО или не, самото фискално устройство изпраща данни към НАП, а не софтуерът. Единствено ИАСУТД директно изпращат информация за направените продажби към НАП.
 5. На пазара съществуват много производители на фискални устройства. Най-известните в България са Датекс, Елтрейд и Тремол. Всички произвеждат различни модели с различни характеристики. Ако ще въвеждате ръчни бележки, посъветвайте се с касовия сервиз какъв модел да изберете.
 6. Ако ще ги управлявате чрез складов/търговски софтуер, трябва да имате предвид, че различните модели фискални устройства, дори и на един и същ производител комуникира по специфичен начин със системите за управление на бизнеса. Поради тази причина е добре да проверите Вашия софтуер с кои фискални устройства „може да си говори“.

Кога може да се издаде касов бон на кочан?

Тъй като техниката може да се развали, в закона е предвидено, че при невъзможност да се издадете касов бон от Вашите фискални устройства, имате възможност да издадете касова бележка от кочан. Това обаче е възможно само в следните случаи:

 1. спиране на захранващото напрежение;
 2. извършване на експертиза на ФУ от Българския институт по метрология (БИМ);
 3. по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време;
 4. при блокирало ФУ/ИАСУТД поради нарушена дистанционна връзка с НАП, за не повече от 48 часа от блокирането;
 5. при блокирала Електронна система с фискална памет (ЕСФП) поради прекъсване на връзката между нивомерната система и централното регистриращо устройство, с изключение на продажбите на течни горива в данъчна група „В“;
 6. при нефункциониране на ФУ поради временна неработоспособност на софтуера за управление на продажбите в търговския обект, до отстраняване на повредата; времето, през което софтуерът е неизправен, се удостоверява от лицето по чл. 3 и лицето, поддържащо софтуера;
 7. бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствия.
 8. при регистрирана от съответните органи кражба на ФУ в обекта, където е извършена кражбата, за срок не по-дълъг от 7 дни.

Още по темата

Електронни фактури – законни ли са?

Краткият отговор е “да”.  На първо място нека кажем, че това, че изпращате фактури по електронен път, не означава непременно, че изпращате електронни фактури. В тази статия ще се спрем именно върху това какво означава електронна фактура и кое я…

Прочети повече

SAF-T в България

Стандартът SAF-T в България е в процес на въвеждане. SAF-T е съкращение от „Standard Audit File for Tax“ или в превод – „Стандартен одитен файл за данъчни цели“. По друг начин казано, това е международен стандарт за електронен обмен на…

Прочети повече

Три неща, по които се отличава една BI система

Какво отличава една BI система от другите инструменти за генериране на справки? Нека първо Ви припомним какво е това чудо – BI система. BI е съкратено от Business Intelligence. Сравнително разбираем и близък превод би бил „бизнес разузнаване“. Това са…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: