ERP СИСТЕМА ЗА КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Спецификите на консервната промишленост изискват внимание към някои детайли при софтуера

ERP СИСТЕМА ЗА КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Секторът Консервна промишленост има сериозни традиции

преди 1989 г. –ТКЗС-тата снабдяват промишлеността със суровина за масови производства – преработка на грах, домати, краставички като 80% от продукцията  се изнася зад граница. След  десетилетия на колебливо развитие и застой този сектор бавно се възражда. Съвременната работа в консервната промишленост изисква внедряване на адекватна ERP система.

През последните години се наблюдава трайна тенденция (данни на Capital Market за 2020г.) на увеличаване на производството на преработени и консервирани плодове и зеленчуци, увеличават се и общите продажби на вътрешния пазар.

Стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци през 2020г. нараства

на годишна база като внесените количества бележат ръст, а  при износа се наблюдава известен спад.

Консервната промишленост има редица особености като сезонността, високия дял от себестойността на готовия продукт, който заема суровината, нейната нетрайност, изискваща строг регламент при съхраняване, неяснотата около задължителните  стандарти за осигуряване на безопасност на храните. Сред проблемите са и тромавото усвояване на средствата, предвидени от ЕС, бавно укрепване на браншовите организации , ниската квалификация и заплащане на работниците в бранша.

За щастие, с помощта на ERP система

от ново поколение много от процесите в цикъла на производство и търговия могат да бъдат оптимизирани и автоматизирани с цел адекватно планиране на доставки, прогнозиране на продажби, точно ценообразуване на база клиенти, изчисляване на прогнозна себестойност на суровината на  вътрешния и външни пазари, ускоряване на производителността, минимизиране на човешките грешки.

При износ – калкулация на еко такси и ДДС ставки, както и експорт на справки за Интрастат декларации. Прецизното управление на всички складови процеси е от изключителна важност за минимизирането на разходите и увеличаването на конкурентноспособността.

 

Дейта Плюс 360 ЕРП притежава всички тези функционалности, и много повече.

Дейта Плюс Мобилен Склад Ви дава възможност да управлявате, контролирате и развивате всеки аспект от логистиката в склада.

Дейта Плюс Мобилен Търговец Ви позволява да планирате, подреждате, следите и отчитате всеки детайл от търговската дейност на Вашите представители.

____________________________

Потърсете ни на тел. 0884 501 578 или ни пишете на  office@dataplus-bg.com.

Последвайте ни в социалните мрежи: Facebook, Linkedin

Още по темата

ВНОС И ИЗНОС КЪМ ЕС – ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ

Решението на дадена компания да започне дейност по внос или износ е следствие на сбор от комплексни икономически фактори. Когато постигне максимални финансови резултати на родния пазар, идва време бизнесът да премине на следващо ниво и да се разширява на…

Прочети повече

ВЛИЯНИЕ НА КОВИД ПАНДЕМИЯТА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА

Какви тенденции наблюдаваме след Ковид? Безспорно световната пандемия с Ковид-19 нанесе сериозни щети върху всички сфери от битието на хората по целия свят. Кризата доведе след себе си не само загуба на човешки животи и огромен товар върху здравнaта система …

Прочети повече

Баркод системи: Проследимост на стоки и услуги

Какво представлява проследимостта? Проследимостта (Traceability) според EN ISO 8402 е „възможността да се проследи историята, прилагането или местоположението на даден обект посредством записани идентификации”. В съвременния свят стремежът е тя да се прилага към всички стоки и услуги и се…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: