ERP СИСТЕМА ЗА КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Спецификите на консервната промишленост изискват внимание към някои детайли при софтуера

ERP СИСТЕМА ЗА КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Секторът Консервна промишленост има сериозни традиции

преди 1989 г. –ТКЗС-тата снабдяват промишлеността със суровина за масови производства – преработка на грах, домати, краставички като 80% от продукцията  се изнася зад граница. След  десетилетия на колебливо развитие и застой този сектор бавно се възражда. Съвременната работа в консервната промишленост изисква внедряване на адекватна ERP система.

През последните години се наблюдава трайна тенденция (данни на Capital Market за 2020г.) на увеличаване на производството на преработени и консервирани плодове и зеленчуци, увеличават се и общите продажби на вътрешния пазар.

Стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци през 2020г. нараства

на годишна база като внесените количества бележат ръст, а  при износа се наблюдава известен спад.

Консервната промишленост има редица особености като сезонността, високия дял от себестойността на готовия продукт, който заема суровината, нейната нетрайност, изискваща строг регламент при съхраняване, неяснотата около задължителните  стандарти за осигуряване на безопасност на храните. Сред проблемите са и тромавото усвояване на средствата, предвидени от ЕС, бавно укрепване на браншовите организации , ниската квалификация и заплащане на работниците в бранша.

За щастие, с помощта на ERP система

от ново поколение много от процесите в цикъла на производство и търговия могат да бъдат оптимизирани и автоматизирани с цел адекватно планиране на доставки, прогнозиране на продажби, точно ценообразуване на база клиенти, изчисляване на прогнозна себестойност на суровината на  вътрешния и външни пазари, ускоряване на производителността, минимизиране на човешките грешки.

При износ – калкулация на еко такси и ДДС ставки, както и експорт на справки за Интрастат декларации. Прецизното управление на всички складови процеси е от изключителна важност за минимизирането на разходите и увеличаването на конкурентноспособността.

 

Дейта Плюс 360 ЕРП притежава всички тези функционалности, и много повече.

Дейта Плюс Мобилен Склад Ви дава възможност да управлявате, контролирате и развивате всеки аспект от логистиката в склада.

Дейта Плюс Мобилен Търговец Ви позволява да планирате, подреждате, следите и отчитате всеки детайл от търговската дейност на Вашите представители.

____________________________

Потърсете ни на тел. 0884 501 578 или ни пишете на  office@dataplus-bg.com.

Последвайте ни в социалните мрежи: Facebook, Linkedin

Още по темата

ЕРП СИСТЕМА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Медицинските изделия по дефиниция са  технологични продукти, прилагани за лечение, диагностика или хирургични операции. Диапазонът им е изключително широк – от термометри и пластири до високотехнологични импланти и протези, скенери, ендоскопи и друга апаратура заедно с прилежащия й софтуер. Световната…

Прочети повече

СОФТУЕР ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЦИГАРИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Когато избираме софтуер за търговия на цигари е важно да сме запознати с основните фактори, които влияят на търговията с тютюневи изделия, а именно, политиките по акцизно облагане, държавното субсидиране и противодействието на незаконната търговия. Пазарът е регулиран, като приходите…

Прочети повече

ЕРП СИСТЕМА ЗА БИТОВА ХИМИЯ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ

Компаниите на пазара на хигиенни и битови препарати отчитат двуцифрени и трицифрени ръстове на повечето си продукти.  Над една трета от потребителите чистят дома си всеки ден, а бизнес и административните площи – на няколко часа. Очаква се потреблението да…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: