Директивата „Track&Trace“ за вейпове и тютюневи изделия

Научете повече за т.нар тютюнева директива в първата от поредицата от статии, които сме подготвили.

Директивата „Track&Trace“ за вейпове и тютюневи изделия

Подготвили сме Ви 3 статии, в които на дълго и на широко описваме всичко важно свързано с Директивата Track&Trace за вейпове и тютюневи изделия. В първата от тях ще научите какво съдържа, кого касае и какви срокове са предвидени в нея. Засягаме и темата за софтуерите, които могат да са Ви от полза, ако продавате цигари и вейпове или други тютюневи изделия.

Какво представлява Директива 2014/40/ЕС?

Директива 2014/40/ЕС (оригиналния текст може да откриете тук), наричана още „Тютюневата директива“, е законодателен акт на Европейския съюз, който регулира производството, предоставянето на пазара и потреблението на тютюневи изделия и свързаните продукти. Тя има за цел да насърчи публичното здраве, като предпазва гражданите от негативните последствия на тютюнопушенето и същевременно ограничава нелегалния тютюнев пазар. Ето основните точки и аспекти, които съдържа Директивата 2014/40/ЕС:

 1. Стандарти за продукти и опаковки: Директивата установява стандарти за качеството и състава на тютюневите продукти, включително цигарите, тютюневите изделия и други свързани продукти.
 2. Предоставяне на информация за продуктите: Производителите на тютюневи продукти са задължени да предоставят подробна информация за състава и характеристиките на продуктите си.
 3. Забрана за определени съставки и добавки: Директивата забранява използването на определени добавки и съставки, които могат да направят продуктите по-привлекателни за потребителите или да засилят зависимостта.
 4. Изисквания за опаковките и предупреждения: Продуктите трябва да носят предупредителни надписи, графични изображения и информация за вредите от тютюнопушенето.
 5. Забрана за реклама и популяризиране: Директивата ограничава рекламата и популяризирането на тютюневи продукти, особено в медиите и в интернет.
 6. Механизъм за проследяване и идентификация: Директивата въвежда система за проследяване и идентификация на тютюневите продукти през цялата верига на доставката, наречена „Track & Trace“ за вейпове и цигари. Тази система има за цел да намали нелегалния тютюнев пазар и да осигури по-голяма прозрачност във веригата на доставката.
 7. Регулация на вейпинг продуктите: Директивата включва и вейпинг продуктите, като въвежда стандарти за качество и етикетиране на тези продукти.
 8. Срокове за внедрявание: Директивата определя конкретни дати, до които производителите и търговците трябва да спазят различните изисквания и мерки.
 9. Задължения за производителите и търговците: Директивата установява задължения за производителите и търговците на тютюневи продукти, включително регистрация на продуктите, спазване на стандартите и предоставяне на информация на контролните органи.

Обобщено, Директива 2014/40/ЕС за Track&Trace за вейпове и тютюневи изделия представлява обширен набор от мерки и регулации, насочени към подобряване на общественото здраве, намаляване на нелегалния тютюнев пазар и насърчаване на отговорното поведение на производители и потребители.

Кои изделия касае директивата 2014/40/ЕС (Track&Trace за вейпове и цигари)

Директивата 2014/40/ЕС е насочена към регулиране на различни видове тютюневи и вейпинг продукти, с цел осигуряване на по-голяма сигурност, прозрачност и контрол в този сектор.

Включените в нея категории продукти са:

 1. Цигари
  Това включва обичайните цигари с тютюн и традиционният начин на пушене.
 2. Тютюневи рула
  Тези продукти представляват разрязани листа тютюн, които потребителят може да използва за ръчно сглобяване на цигари.
 3. Пипи и пури
  Включва пипи, които са дълги и тънки цигари, както и тютюневи пури.
 4. Тютюн за зареждане на пипи и пури
  Този вид тютюн се използва за зареждане на пипи и пури, които се използват в различни типове тютюнопушачи.
 5. Електронни цигари и вейп устройства
  Директивата обхваща и вейпинг продуктите, които са включени в категорията на електронните цигари и вейп устройства, използвани за инхалация на пари.
 6. Вейп течности
  Включва течностите, които се изпаряват чрез електронните цигари и вейп устройства.

Кога влиза в сила

Директива 2014/40/ЕС за Track&Trace за вейпове и тютюневи продукти вече е влязла в сила. Тя беше приета от Европейския парламент и Съвета на 3 април 2014 година, Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство на държавите-членки на ЕС до 20 май 2016 година. Този срок обаче варираше в зависимост от конкретната държава и изпълнението на транспонирането в националното законодателство.

Какви са сроковете предвидени в директивата Track&Trace за вейпове и тютюневи изделия
 1. 20 май 2019 г.: Производители на цигари и опаковки трябва да са изготвили декларации за съответствие. Трябва да са предоставили информация за продуктите на компетентните органи.
 2. 20 май 2019 г.: Въвеждане на идентификационни кодове за тютюневи и вейпинг продукти.
 3. 20 май 2020 г.: Производителите на опаковки трябва да предоставят информация за състава на продуктите и емисиите на вещества в тютюневите продукти.
 4. 20 май 2022 г.: Производителите на вейпинг продукти трябва да спазват изискванията за идентификационни маркировки и проследяване.
 5. 20 май 2024 г.: Търговците на дребно трябва да бъдат способни да провеждат проверки на легитимността на продуктите, които предлагат на пазара.
А сроковете по отношение на системата за за проследяване и идентификация на тютюневи и вейпинг продукти?
 1. Мерките и изискванията, изложени се прилагат към цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари от 20 май 2019 година. Това включва внедряването на идентификационни кодове, маркировки и системи за проследяване.
Именно заради това още в началото на май 2019 г. в продуктите ни Дейта плюс 360 ERP и Дейта плюс 360 Мобилен търговец бяха добавени нови функционалности, които да улеснят работата на клиентите ни, който продават тютюневи изделия.

 

2. За други видове тютюневи изделия, които не са цигари или тютюн за ръчно свиване на цигари, като например вейпинг продукти, изискванията ще се приложат от 20 май 2024 година. Това дава допълнително време на индустрията и бизнесите да се подготвят и внедрят необходимите мерки за проследяване и идентификация на тези продукти.

 Ако продавате вейпове, може да се запознаете тук накратко с доработките от 2019 г. във връзка с Директивата Track&Trace за вейпове и тютюневи изделия.

 

Как Директива 2014/40/ЕС касае софтуерите за управление на продажбите?

Директива 2014/40/ЕС за Track&Trace за вейпове и тютюневи продукти има преки отражения върху софтуерите за управление на продажбите на тютюневи изделия. Тя налага изисквания за проследяване на тези продукти през цялата верига на доставката, включително от производителите до търговците на дребно. Това изисква използване на специализирани софтуерни системи, които позволяват регистрация, проследяване и докладване на данни за всеки продукт.

Софтуерите за управление на продажбите играят ключова роля в осъществяването на тези задачи. Те трябва да бъдат в състояние да:

 1. Регистрират уникални идентификационни кодове
  Производителите трябва да генерират идентификационни кодове за всеки продукт. Софтуерните решения трябва да поддържат регистрацията на тези кодове. А и да ги свързват с информация за продукта и неговия път през веригата на доставката.
 2. Проследяват движението на продуктите
  Софтуерите трябва да записват всяко движение на продуктите – от производителя до търговеца на дребно. Това включва информация за дати, места и промени на притежателството.
 3. Предоставят доклади на контролните органи
  Специализирани органи и агенции имат право да поиска доклади за продажбите и движението на продуктите. Софтуерите трябва да бъдат способни да генерират и предоставят тези доклади в съответствие с изискванията на директивата.
 4. Управляват данните за продуктите
  Софтуерите трябва да предоставят сигурен начин за съхранение на данните за продуктите. Това включва идентификационните кодове и информацията за техния път през веригата на доставката.
 5. Извършват проверки на легитимността на продуктите
  Търговците на дребно трябва да проверяват дали продуктите, които закупуват, са легитимни и отговарят на изискванията на директивата. Софтуерите могат да поддържат този процес чрез възможност за въвеждане и проверка на идентификационни кодове.

Очаквайте скоро и следващата статия, в която ще Ви разкажем повече за самия механизъм за проследяване и идентификация Track& Trace за вейпове и тютюневи изделия.

Ако имате нужда от повече информация, свържете се с нас на тел. 0884 501 578 или като ни пишете на contact@dataplus-bg.com. Можем да организираме демонстрация на продуктите ни Дейта плюс 360 ERP и Дейта плюс 360 Мобилен търговец, с които може да отговорите на изискванията на директивата 2014/40/ЕС (Track&Trace за вейпове и цигари).

 

Още по темата

Оптимизация при трансформиране и/или печат на документи

Замисляли ли сте се как една промяна в печатането на документите или в последователността на трансформирането на документите може да оптимизира работата в офиса и в склада? Каним Ви да ви разкажем всичко, което сме разработили в Дейта плюс 360…

Прочети повече

Весели празници от екипа на Дейта плюс!

Ето и на кои дежурни консултанти ще може да разчитате в следващите няколко дена: 3.5.2024 – Симеон Симеонов – 0886/000 394 4.5.2024 – Живка Иванова – 0886/000 392 6.5.2024 – Рики Дойкова – 0886/000 397 Нека Великденските празници бъдат изпълнени…

Прочети повече

SAF-T – разясненията направо от източника

С позволението на БАИТ, Българска aсоциация по информационни технологии, публикуваме разяснителната статия във връзка с въвеждането на т.н. стандартен одитен файл за данъчни цели в България. Тя е подготвена и предоставена от Ърнст и Янг България.  Компанията е член на…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: