РАБОТА С ГОЛЕМИТЕ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

Какво да очакваме и за какво да внимаваме при работа с големите търговски вериги?

РАБОТА С ГОЛЕМИТЕ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

Всеки развиващ се бизнес цели да продава на големите търговски вериги, защото партньорството с тях осигурява редица дългосрочни активи.

Сред тях са възможност за реализация на големи обеми, трайно налагане на нови продукти, излизане на международни пазари и т.н. Друг плюс е, че много често, за да отговорят на стандартите, производствата значително оптимизират процесите и намаляват себестойността на продуктите си. Към днешна дата шестте топ вериги държат над 40% пазарен дял в бързооборотните стоки. Това прави постигането на успешни договорни отношения с тях ключово за производителите и търговците на едро.

Договаряне на условията с търговски вериги

Важно е да вземете под внимание някои специфики, които ще Ви гарантират успех, ръст в обемите и положителни финансови резултати в края на годината.

 • Повечето търговски вериги изискват еднократни входни такси за влизане във веригата. Също, някои, имат неофициални ценови листи за присъствие на по-добро място и по-голяма площ. Допълнително, такива съществуват и за промо активности в обектите. Необходим ви е внимателен анализ на асортимента и търговските условия с веригата, анализ на промоционалните активности, които тя ще изисква. Препоръчително е да посетите търговските обекти на място, за да придобиете  представа за излагането на рафта на продуктите, както и за възможностите, които съществуват за подобрение на позициите. Запознайте се с конкурентната среда – цени, асортимент, активности. Всички тези аспекти ще Ви дадат подходяща основа за изработване на годишен финансов план, с който да извоювате целевата печалба.

 • Т.нар. байери във веригите ще настояват за максимални отстъпки, които могат да сведат цените Ви до доста неизгодни нива, от които има опасност да сте на загуба. Възможните решения са въвеждане на плаващи нива на отстъпки, които ще стимулират веригата да работи за оборотите ви. Процент отстъпка, постигнат само при определен оборот е вариант за действие. Също, можете да преструктуриране част от отстъпката в маркетинг бюджет за промо активности. Най-неприятна за крайния потребител активност – вдигане на цените или намаляване на разфасовката. 

 • За да въведат байерите нов Ваш артикул

  в портфолиото на веригата и да го позиционират добре на рафта, трябва да ги убедите, че продуктът е нишов, няма алтернатива в магазина и ще привлече нови клиенти. За да ги активирате, ще инвестирате допълнително в реклама и промоции в точката на продажба за популяризиране на новия продукт.

 • Срокът за плащане към Вас може да е отложен с месеци напред

  при ангажимент от Ваша страна за строго пунктуални доставки, застрашавайки финансовото Ви положение – затова се посветете сериозно на преговори по тази точка в договора.

Изисквания за гаранция на качеството и безопасността на храните

Сертифицирането на фирмите-производителки на хранителни продукти и на търговските обекти у нас е все още само с пожелателен характер. Въпреки това, някои от водещите търговски вериги като Kaufland, Billa и METRO изискват от своите доставчици (както производители, така и дистрибутори) да имат цялостна сертифицирана система. По този начин подсигуряват управлението на безопасността на храните по стандарта IFS – International Food Standard.  Той съдържа над 250 критерия за оценка на производителя или доставчика на хранителния продукт и гарантира пред потребителя спазването на изискванията за хигиена, качество и безопасност на храната. Задължително търговецът трябва да се съобрази с две условия – правилно транспортиране и правилно съхранение на храната.  Трябва да се има предвид, че договорните клаузи на веригите са изключително строги към тези изисквания. От една страна трябва да се спазват стриктно сроковете за доставка, а от друга – да се поддържат определени температури и влажност, особено през летните месеци.

Технически изисквания за работа с големите търговски вериги

За да установите успешни търговски взаимоотношения с големите вериги, трябва да можете да отговорите и на техническите им изисквания за документооборот. Съществуват няколко начина за документална комуникация, които условно се различават според  мащаба на съответната верига:

 • Големите вериги изискват интеграция с EDI електронна платформа за обмен на данни (Electronic Data Interchange),

  каквато в България е представена от ECOD/COMARCH EDI на Елтрейд или eXite Acsior на Acsior LTD. Между ритейлърите, използващи EDI стандарта, са Билла, Метро, Фантастико, Практикер, Баумакс, ОМВ. както и все повече малки и средни предприятия. Основното предимство на EDI стандарта е, че документът се въвежда еднократно само от единия партньор. Другият само ги импортира – т.е. спестява се време и намаляват грешките при въвеждане на документите. За да се използва пълната функционалност, е добре и двамата партньори да имат софтуер с интеграция с някоя от споменатите платформи. Дейта плюс предлага такава интеграция като модул в Дейта плюс 360 ERP.

 • Импорт от Excel

  – търговецът изпраща към веригата данни в екселски файл, който отговаря на техните изисквания.  Веригата изпраща в точно конкретен екселски формат документите, за да се импортират при доставчика..

 • Когато веригата пожелае да получава документите на хартиен носител в точно определен вид – с конкретни артикулни имена и кодове, които са различни от тези на доставчика.

  Обикновено при такива обстоятелства, ако не разполагат с функционален софтуер, за да отговорят на това изискване, фирмите  въвеждат фиктивни артикули с точните имена и кодове на веригата.  В случай че продават едни и същи артикули на няколко вериги и всяка верига има това изискване – стават безброй фиктивни артикули, което значително затруднява служителите на доставчика. Te трябва да внимават какво избират в документ на съответната верига – това ги бави и води до грешки.

Дейта плюс 360 ЕRP решава този проблем, за да може операторите да работят със своите имена/кодове на артикулите, а документите да се отпечатват така, както веригата ги иска .Софтуерът може да постигне съответствие между двете номенклатури и да направи възможно автоматичното им отпечатване.

 • Когато и двата партньора – доставчик и магазин –  нямат установен стандарт

  , удобен вариант за документална комуникация е интеграцията на онлайн портал, който има следните предимства: Вашите партньори правят сами запитването си, виждат наличностите, виждат своите цени и отстъпки,  предишни свои поръчки и какви неплатени документи имат. Вие от своя страна пестите време и усилия и улеснявате операторите в офиса.

В случай че не сте сигурни кой е най-удачният вариант за обмен на документация за Вас и Вашите партньори, ние сме на разположение да Ви консултираме и да изберем заедно подходящото решение.

Потърсете ни на тел. 0884 501 578 или ни пишете на  office@dataplus-bg.com.

Последвайте ни в социалните мрежи: Facebook, Linkedin

Още по темата

Електронни фактури – законни ли са?

Краткият отговор е “да”.  На първо място нека кажем, че това, че изпращате фактури по електронен път, не означава непременно, че изпращате електронни фактури. В тази статия ще се спрем именно върху това какво означава електронна фактура и кое я…

Прочети повече

SAF-T в България

Стандартът SAF-T в България е в процес на въвеждане. SAF-T е съкращение от „Standard Audit File for Tax“ или в превод – „Стандартен одитен файл за данъчни цели“. По друг начин казано, това е международен стандарт за електронен обмен на…

Прочети повече

Три неща, по които се отличава една BI система

Какво отличава една BI система от другите инструменти за генериране на справки? Нека първо Ви припомним какво е това чудо – BI система. BI е съкратено от Business Intelligence. Сравнително разбираем и близък превод би бил „бизнес разузнаване“. Това са…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: