Нови функционалности в Дейта плюс 360 ERP , както и в Мобилен Търговец, и в Мобилен Склад за юли месец

Абонаментните ни и гаранционни клиенти могат по всяко време да получават нова версия с посочените тук, а и не само, нови функционалности.

Нови функционалности в Дейта плюс 360 ERP , както и в Мобилен Търговец, и в Мобилен Склад за юли месец

Нови функционалности юли месец Ви дават още възможности за контрол на процесите.

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro:

 1. Добавена е настройка, според която на конкретен потребител може да бъде забранена възможността да експортира информация от системата в Excel.
 2. Вече може да бъде забранено на конкретен потребител да променя номера на документа, който програмата му е подала. По този начин се елиминира възможността да се прескачат номера.
 3. Амбалажът вече може автоматично да се изписва според предварително зададени правила.
 4. В справките в приложението Reports, може да се залага желана ширoчина и формат на колоните. Това позволява, например, да се организират така колоните, че на един екран да се вижда целия резултат от справката.
 5. При използване на функционалността  за автоматично генериране на вътрешна партида при документ за произодство или доставка, кодът на Производителя ще се взима от реда на документа, а не както досега от номенклатурата на артикулите.
 6. В справка за незакрити документи, както и при самото покриване на документите, вече се вижда, както датата на падеж на стоковата разписка, така и датата на падеж на фактурата. В справка Незакрити документи, освен филтър за падеж по стокова разписка, вече има и филтър по дата падеж на фактурата.
 7. Създаден е нов, опростен, изглед на оперативната справка Складови наличности, която се извиква в документ в Trader/ERP с клавишна комбинация или от бутон. Въпрос на настройка е в какъв вид да се показва по подразбиране.
 8. В документ “Товарителница” може да се види информация за общия брой редове и общото количество на артикулите за всички документи, който са включени в нея.
 9. В “Товарителница” може да се види информация за броя клиентски обекти, които трябва да бъдат посетени според включените в нея документи.

В модул „Експорт на документ в PDF и изпращане по email“ добавихме следните нови функционалности юли:

 1. В Subject е добавено името на фирмата срещу брояча от документа.
 2. Ако email-ът се изпраща на контрагент, няма да се включва неговото име в email-а;
 3. Вече няма да се слага в съдържанието информация за документа (флаг, брояч, номер), и съответно, ако няма посочено съдържание по подразбиране в съответната настройка, ще се постави служебен текст да се погледне прикачения файл;
 4. В Допълнителните данни за Изпълнение е добавено поле за шаблон email, което ще се попълва при експорт в PDF и изпращане на документ по email, когато избраният шаблон е основен; това поле е добавено и в оперативната справка Списък документи;
 1. Търсенето на шаблон и евентуалното показване на диалог за избор ще се случва след проверката дали получателят (МОЛ или Контрагент) има включен чек за експорт на документи по email.

В Дейта плюс 360 Мобилен склад :

 1. В случаите, в които в приложението се изпълняват заявки (за доставка, трансфер или продажба) може да се добавят артикули, ръчно или чрез баркод, които не фигурират в първичния документ.
 2. В документа се подава автоматично партидата на артикула с най-къс срок годност или с най-стара дата доставка според предварително избраната настройка.

В Дейта плюс 360 Мобилен търговец добавихме още нови фукционалности юли:

 1. Може да се създават документи за доставка или трансфер директно от Мобилен търговец.

2. Може да задава брой дни назад, за които в Мобилен търговец да се пазят документи.

3. За принтер Тремол е създадена възможност за изпращане на команда за издаване на Месечен съкратен отчет.

4. Оптимизирано е записването на GPS координати при посещение на клиент.

5. Направена допълнителна защита да се проверява дали GPS не е изключен от настройките на телефона. В този случай ще се покаже „Услугата Местоположение (GPS) e изключена на телефона.“ и ще се запише в логовете.

6. Добавенa е възможност за повторно фискализиране през Справки->Документи

7. Оптимизирано е издаването на сторно бон.

Свържете се с нас, за да направим ъпдейт на системата Ви, за да получите всичко ново направено до момента. А ако искате да виждате видео демонстрации на всеки наш продукт, абонирайте се за YouTube канала ни.

 

 

Още по темата

Нови функционалности в складов софтуер – Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад през февруари

Новите функционалности в нашия складов софтуер – Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад, които добавихме през февруари месец оптимизират процесите Ви. В Дейта плюс 360 ERP, основният складов софтуер за управление на бизнеса на Дейта плюс: 1.…

Прочети повече

Нови функционалности в софтуер за управление на бизнеса – Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад през януари

Новите функционалности в нашия софтуер за управление на бизнеса – Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад, които добавихме през януари месец улесняват процесите Ви. В Дейта плюс 360 ERP, основният софтуер за управление на бизнеса на Дейта…

Прочети повече

Нови функционалности в софтуерни продукти за управление на бизнеса Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад

Новите функционалности в нашите софтуерни продукти за управление на бизнеса – Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад, които добавихме през декември месец оптимизират още повече процесите Ви. В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP, един от…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: