Нови функционалности в Дейта плюс 360 ERP , както и в Мобилен Търговец, и в Мобилен Склад за април месец

Абонаментните ни и гаранционни клиенти могат по всяко време да получават нова версия с посочените тук, а и не само, нови функционалности.

Нови функционалности в Дейта плюс 360 ERP , както и в Мобилен Търговец, и в Мобилен Склад за април месец

С новите функционалности за месец април в продуктите ни оптимизирате още по-добре процесите си.

Нови функционалности в основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP:

 1. При работа за документ Експедиции по продажби е заложен контрол да не може да се експедира повече стока към клиента, от колкото е изписана в документа за продажба.
 2. Разширена е функционалността документ Бележки. При закупен модул „Изпращане на съобщение до друг потребител в системата (т.н. Нотификации) можете да ги използвате като форма на съобщение.
 3. Добавени са колони в справки Оборот по периоди и Доставки – Флаг. трансформиран документ; Брояч трансформиран документ; Номер траснф.д-нт; Дата трансф.документ; Дата падеж трансф.документ .

Нови функционалности в модул „Изпращане на документи по имейл“ и модул „Изпращане на напомнително писмо със задълженията на клиент“:

 1. Добавена е настройка, която да контролира дали да излиза винаги екран за указване на имейл адрес, независимо дали е заложен такъв в Поле „Имейл“ срещу контрагента.
 2. Добавено е изпращане на служебно копие на имейлите до зададен Ваш служебен имейл.
 3. Добавена е възможност при редакция на вече изпратен документ, да бъде направен избор дали да се изпрати отново документа или не.

Нови функционалности в Дейта плюс 360 Мобилен търговец:

 1. При създаване на Трансфер ще Ви попита „Желаете ли автоматично генериране на трансфера?“
  при „Не“ – ще има избор на два обекта доставчик и получател;
  при „Да“ – Обект доставчик се попълва с код на агента и се показва един диалог за обект получател.

А в Дейта плюс 360 Мобилен склад добавихме:

 1. Вече може да изчислявате времето на изпълнение на документ или проверка на документ, изключвайки престоите
 2. Вече можете да печатате трансферите.
 3. Ако при сканиране на баркоа, системата установи, че съществуват няколко възможни, вече заложени, баркодсхеми, ще изкара екран за ръчен избор на артикул.

Още по темата

Нови функционалности в софтуерно решение за склада- Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад през юли

Вижте какво добавихме през юли месец в нашето софтуерно решение за склада – Дейта плюс 360 ERP: В Дейта плюс 360 ERP,  софтуерно решение за склада: Добавена е нова настройка, „Задължителен Срок на годност при Работа с Партиди“, чрез която…

Прочети повече

Нови функционалности в програма за склада- Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад през юни

Новите функционалности правят нашата програма за склада още по-добра. Вижте какво добавихме през юни месец в Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад, за да оптимизирате процесите си. В Дейта плюс 360 ERP,  програма за склада: Добавена е…

Прочети повече

Нови функционалности за още по- добра складова програма- Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад през май

Новите функционалности правят нашата добра складова програма още по-добра. Вижте какво добавихме през април месец в Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад, за да оптимизирате процесите си. В Дейта плюс 360 ERP, добра складова програма на Дейта…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: