Нови функционалности в Дейта плюс 360 ERP , както и в Мобилен Търговец, и в Мобилен Склад за април месец

Абонаментните ни и гаранционни клиенти могат по всяко време да получават нова версия с посочените тук, а и не само, нови функционалности.

Нови функционалности в Дейта плюс 360 ERP , както и в Мобилен Търговец, и в Мобилен Склад за април месец

С новите функционалности за месец април в продуктите ни оптимизирате още по-добре процесите си.

Нови функционалности в основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP:

 1. При работа за документ Експедиции по продажби е заложен контрол да не може да се експедира повече стока към клиента, от колкото е изписана в документа за продажба.
 2. Разширена е функционалността документ Бележки. При закупен модул „Изпращане на съобщение до друг потребител в системата (т.н. Нотификации) можете да ги използвате като форма на съобщение.
 3. Добавени са колони в справки Оборот по периоди и Доставки – Флаг. трансформиран документ; Брояч трансформиран документ; Номер траснф.д-нт; Дата трансф.документ; Дата падеж трансф.документ .

Нови функционалности в модул „Изпращане на документи по имейл“ и модул „Изпращане на напомнително писмо със задълженията на клиент“:

 1. Добавена е настройка, която да контролира дали да излиза винаги екран за указване на имейл адрес, независимо дали е заложен такъв в Поле „Имейл“ срещу контрагента.
 2. Добавено е изпращане на служебно копие на имейлите до зададен Ваш служебен имейл.
 3. Добавена е възможност при редакция на вече изпратен документ, да бъде направен избор дали да се изпрати отново документа или не.

Нови функционалности в Дейта плюс 360 Мобилен търговец:

 1. При създаване на Трансфер ще Ви попита „Желаете ли автоматично генериране на трансфера?“
  при „Не“ – ще има избор на два обекта доставчик и получател;
  при „Да“ – Обект доставчик се попълва с код на агента и се показва един диалог за обект получател.

А в Дейта плюс 360 Мобилен склад добавихме:

 1. Вече може да изчислявате времето на изпълнение на документ или проверка на документ, изключвайки престоите
 2. Вече можете да печатате трансферите.
 3. Ако при сканиране на баркоа, системата установи, че съществуват няколко възможни, вече заложени, баркодсхеми, ще изкара екран за ръчен избор на артикул.

Още по темата

Нови функционалности в складов софтуер – Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад през февруари

Новите функционалности в нашия складов софтуер – Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад, които добавихме през февруари месец оптимизират процесите Ви. В Дейта плюс 360 ERP, основният складов софтуер за управление на бизнеса на Дейта плюс: 1.…

Прочети повече

Нови функционалности в софтуер за управление на бизнеса – Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад през януари

Новите функционалности в нашия софтуер за управление на бизнеса – Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад, които добавихме през януари месец улесняват процесите Ви. В Дейта плюс 360 ERP, основният софтуер за управление на бизнеса на Дейта…

Прочети повече

Нови функционалности в софтуерни продукти за управление на бизнеса Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад

Новите функционалности в нашите софтуерни продукти за управление на бизнеса – Дейта плюс 360 ERP, Мобилен Търговец, и Мобилен Склад, които добавихме през декември месец оптимизират още повече процесите Ви. В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP, един от…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: