Складова програма – как работи и защо е полезна за бизнеса

Складова програма – как работи и защо е полезна за бизнеса

Какво представлява складовият софтуер

Това е система за управление, която осигурява видимост на всички запаси и складови наличности, планира и поддържа ефективната обработка на всички логистични процеси във Вашия склад, осигурява точните стоки в точното време, намалява ненужните разходи.

Може да е самостоятелен софтуерен продукт  или да е интегрирана в ЕРП .

Ползи за бизнеса от складовия софтуер

Оптимизиране на складовото стопанство

Системата осигурява най-ефективно конфигурирането на пространството, използването на труда, необходимите операции, маршрутите на движение на стоките. Вие не само знаете какви запаси имате, знаете къде се намира във всяко време всяка отделна единица. В резултат пестите време и енергия, повишава се производителността.

Строга отчетност на складовите наличности

Извършва се инвентаризация на наличностите в точното време, което позволява те да се държат ниски и бързо да се придвижват – без забавяне и застояване. В реално време знаете всичко за тях – доставчик, постъпване, движение, излизане от склада, цени, получатели. Случва се благодарение на използване на баркод схеми, серийни и партидни номера, RFID маркиране (радиочестотна идентификация), палетоместа (адреси).

Улеснено сортиране по тип, модел, размер, цвят и други индивидуални параметри

Всеки палет със съответната модификация е картографиран в системата. Във всеки момент Вие можете да видите движението му в склада, какви са наличностите, какво се търси най-много и какво застоява. Подобрената видимост на запасите и движението им повишава точността на прогнозирането за потребителското търсене. Това Ви позволява гъвкаво и адекватно мащабиране.

Актуална информация за срок на годност в реално време

Възможно е проследяване на партиди и серийни номера с цел избягване на брак, излишъци, осигуряване на гаранция, обратно изтегляне на вече продадени продукти и т. н.

Оптимизиране на документооборота

Отразяването на всяка промяна в реално време – от влизането на материалите в склада и заприходяването им до експедицията им – гарантира пълна хармония на инвентаризацията и информационния поток. Документооборотът намалява. Множеството разписки, квитанции, списъци и т. п. се заменят от цифров запис.

Общият резултат от въвеждането на складовия софтуер е:

 • намалени оперативни разходи;
 • повишена производителност;
 • поддържане на оптимални наличности за удовлетворяване на търсенето – без подценяване или надценяване;
 • съкращаване на времето за изпълнение на поръчките и подобряване на обслужването;
 • ускоряване на паричния оборот;
 • оптимизиране на доставките и т. н.

Функции на складовата програма

Складовият софтуер изпълнява три основни  функции – приемане на стока, управление на склада и изписване на стока. Всяка от тях осигурява различни опции:

Приемане на стока

 • доставни ценови листи;
 • пълен набор от документи от заявяване до заприходяване на стоката;
 • следене на изпълнение на заявките и задълженията към доставчиците;
 • контрол на получената и изписана стока;
 • заприходяване на стока чрез баркод скенер;
 • разпределяне на допълнителни разходи по доставки;
 • внос.

Управление на склада:

 • следене на наличност по партиди, срок на годност и минимален запас;
 • база данни от баркодове;
 • палетоместа (адреси);
 • пълни/частични инвентаризации.

Изписване на стока:

 • изписване на стока чрез баркод скенер;
 • следене на изпълнение на заявките;
 • трансфери между складове;
 • поддръжка на стандарт GS1;
 • статуси на документите.

Предимства на мобилните устройства в склада

Мобилните устройства с инсталирано приложение за оптимизация на логистиката като “Дейта плюс 360 Мобилен склад”  правят възможно автоматизирането на вътрешните задачи и осигуряват преминаване към електронно записване на дейностите. Това опростява процесите, увеличава способностите за мащабиране, гарантира точността и коректността на информацията.

Мобилните терминали  позволяват бърза манипулация на стоката и подготвяне на складовите и данъчни документи. Връзката на програмата с ръчни мобилни устройства разширява процесите на въвеждане и разтоварва операторите, повишава ефективността на персонала. Инвентаризациите чрез сканиране на баркод схемите минимизира вероятността от грешки.

Необходим ли ви е складов софтуер

Този софтуер има много предимства и прави възможна автоматизацията на склада. Но дали ви е необходим?

Ако складът започва да ви отнема все повече време – повече от това, което отделяте на която и да е друга сфера от вашия бизнес – да, време е да помислите за складова програма. Цената винаги ще е изгодна на фона на ползите от нея. Системите са приложими в различни области на дейност:

 • производство;
 • търговия на едро и дребно – включително онлайн;
 • хранилища – библиотеки, музеи и т. н.

Как да си осигурите складова програма

Свържете се с нас ! Ние сме „Дейта плюс“ и вече почти три десетилетия осигуряваме на малките и средни фирми в страната специализиран софтуер за обслужване на бизнес процесите. Готови сме да ви консултираме за начините на внедряване на необходимата ви складова програма. Можете да ни поръчате приложението „Мобилен склад“  за конкретен брой служители или да изберете ЕРП с модул за интегриране с „Мобилен склад“ .

 

 

 

Още по темата

Какво ново добавихме през август в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro и Мобилен Търговец?

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro: Създадохме ново приложение, чрез което можете бързо да експортирате данните от справките си в Ексел, където може да ги обработвате допълнително. А ако искате да виждате справките си директно…

Прочети повече

“Дейта плюс” ООД сключи договор по оперативна програма

“Дейта плюс” ООД сключи договор по “Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-0373-C01 – Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″…

Прочети повече

Какво ново добавихме през юли в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro и Мобилен Търговец?

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro: Добавена е настройка, според която на конкретен потребител може да бъде забранена възможността да експортира информация от системата в Excel. Вече може да бъде забранено на конкретен потребител да…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: