Системи за управление
на бизнеса по Ваша мярка

“Кои са 15-те най-важни въпроси, на които трябва да си отговорите преди да се обвържете, с която и да е Складова Програма, Система за управление на бизнеса или ERP система?”

Отговорите на тези въпроси ще ви предпазят от поредица скъпо струващи грешки ...

... ще ви покажат как най-бързо, лесно и печелившо да организирате процесите във вашия бизнес - от производството и склада до търговските агенти, счетоводството и всички процеси между тях ...

... ще ви предпазят от злоупотреби ...

... ще ви дадат ясен поглед върху вашите финансови резултати и пълен контрол върху вашия бизнес.

Но преди да отговорим на най-важните въпроси, позволете ми, в две изречения, да обясня каква е разликата между Складова Програма и ERP система:

“Преди 25 години, в зората на бизнеса в България, за управление на бизнеса бяха достатъчни масово разпространените складови програми. 

Днес тези складови програми се развиха в системи за управление на бизнеса или в така наречените ERP системи.”

А ето и отговорите на 15-те най-важни въпроса:

1. Има ли Складовата Програма / ERP системата, в която обмисляте да инвестирате, налични всички функции, които наистина ви трябват, за да движите гладко своя бизнес?

"Всички Складови Програми / ERP системи са еднакви и всяка предлага сходни функции, затова просто трябва да избера тази, която е на най-добра цена."

Това погрешно вярване прави мечешка услуга на много клиенти, които в последствие откриват, че са платили хиляди левове и месеци време за внедряване на Складова Програма / ERP система, която има едва около 60% от функциите, които всъщност им трябват. 

Останалите (тези, които наистина им трябват) или се доплащат допълнително или въобще на този етап НЕ съществуват (тоест не са програмирани).

За да избегнете този коварен капан е важно внимателно да четете офертата си, плюс да се уверите, че компанията доставчик, с която разговаряте - ВЕЧЕ ИМА СЪЩЕСТВУВАЩИ И РАБОТЕЩИ - всички функции, от които вие имате нужда.

2. Отговаря ли Складовата Програма / ERP системата, която избирате на здравата икономическата логика?

Пример: Може да не Ви се вярва, но някои Складови Програми /ERP системи не правят разлика между банкова сметка и каса.

Това прави проследяването на движението на парите във фирмите изключително трудно и неефективно.

Само си представете: 

Имате три (или повече) каси, с които работят три различни материално отговорни лица и вие искате да видите кой с колко пари разполага в момента.

Отваряте системата и виждате една обща каса. Ако добавите към това, че искате да проверите банковата си сметка и откриете, че в системата и тя е отразена на същото място, можете да си представите хаоса, пред който сте изправени.

За да избегнете това, уверете се, че Складовата Програма / ERP системата, в която обмисляте да инвестирате отговаря на здравата икономическа логика.

3. Някои доставчици ще се опитат да ви убедят, че: "Не е важно Складовата Програма / ERP системата да е удобна за работа, а е важно тя да прави всичко необходимо за мениджмънта на бизнеса."

Това може и да е валидно за огромните западни корпорации, които имат армии от служители. 

Но ако вие искате с малко персонал да се върши много работа, на вас ви е необходима Складова Програма /ERP система, която освен да прави всичко за мениджмънта на бизнеса е важно да бъде лесна и удобна за ползване.

По този начин дори с малко персонал, дори не високо квалифициран персонал, вие ще можете бързо, лесно и ефективно да управлявате и развивате своя бизнес.

"Информационната система Търговец Mobilen & WinPro и екипът на “Дейта Плюс​” осигуряват простота, ефективност,  ефикасност, консолидиране и надеждност при информационното обслужване на бизнес процесите в 4-рите логистични центъра в големите градове на страната - София, Пловдив, Варна и Бургас на фирма "Дерони".

Николай Колев
Фирма Дерони
Управител (логистичен център гр.София и гр. Пловдив)"

4. Ако работите или възнамерявате да работите с големите търговски вериги:

Отговаря ли Складовата Програма / ERP системата, която избирате на изискванията на големите търговски вериги?

Тоест, може ли системата да издава разписки и фактури във формата изискван от METRO, Kaufland, Billa (или която и да е друга търговска верига на българския пазар)? 

Освен това, предпазва ли ви системата от грешки и глоби?

Пример:

Сключили сте договор с METRO (или която и да е друга верига). Договорът включва 10 артикула, които вие ще доставяте на METRO. 

Може ли да настроите системата да изписва само тези артикули на METRO? Защото ако не може и ваш служител по грешка изпише друга стока, вие ще платите солената глоба към METRO от своя джоб.

И още: веригите имат специфични изисквания как да изглеждат фактурите, които издавате към тях. 

Затова е важно да се уверите дали вашата Складова Програма / ERP система има възможност да издава документи, спрямо изискванията на търговските вериги. За да не се окаже в един момент, че сте платили хиляди левове за система, която всъщност не ви върши работа и че отново трябва да пишете на ръка или да работите с тромави и тежки Excel таблици.

5. Автоматизира ли Складовата Програма / ERP системата вашите бизнес процеси?

Когато вашите търговци реализират продажби, това естествено трябва да се отрази в системата. Но ако процесът просто свършва дотук, както се оказва в много случаи, вие имате неефективна Складова Програма /ERP система и бавни и тромави бизнес процеси. А това само спъва развитието на вашия бизнес. 

Правилната Складова Програма/ ERP система се свързва с вашия склад и отразява продажби и поръчки, вместо вас. 

"В началото на 2013 г., в изключително кратки срокове, с помощта на информационната система Търговец Mobilen & WinPro и екипът на “Дейта Плюс​” успяхме да консолидираме в една обща информационна система - обслужването на търговската и складовата дейност на над 10 логистични центъра на фирмите партньори и на над 70 търговски пътника работещи на ексван."

Теменуга Матеева
Сладоледи Изида

Пример:

Вашият мобилен търговец продава салам, сладолед или сирене. 

Когато реализира продажба, търговецът само сканира продадената стока с мобилното устройство. Устройството разчита баркода и теглото. Устройството автоматично отбелязва какво реално количество е останало в буса и в същото време изпраща тази информация към склада. 

Накрая на деня, мобилният търговецът бързо и лесно прави заявка към склада през устройството. Това пести време от дълги и обяснителни телефонни разговори и пари от излишен персонал, който да приема обаждания и заявки. 

Когато мобилният търговец се върне в склада, склададжията вече е приготвил новата стока. Остава само да се натовари в буса.

При товарене на новата стока в буса единственото, което трябва да направите е просто да сканирате всеки стек или кашон с устройството и системата автоматично да отчете партидата, количеството, какво е изписано от склада и къде се намира то (По този начин може да правите доставки директно на рампата).

Освен това, системата автоматично проверява дали това, което е поръчано е това, което се товари в буса. 

Така затваряте цикъла. Свеждате грешките и злоупотребите практически до нула и движите бизнеса си по-бързо, лесно и печелившо.

И още, цялата тази стриктно подредена информация ви помага да правите бързи и лесни инвентаризации и да подавате безупречни данни в случай на проверка от държавните органи. 

Така отново спестявате време, нерви и пари.

Ако вече сте осъзнали икономическите ползи на правилната ERP система и искате да се уверите с очите си, че ние ви предлагаме всичко това и дори МНОГО повече, натиснете бутона по долу и опитайте безплатно нашата система сега.

Опитайте БЕЗПЛАТНО системата на Дейта Плюс​ СЕГА!

6. Можете ли да настроите Складовата Програма / ERP системата да дава различни отстъпки на различните клиенти, които да отговарят на различни избрани от вас критерии?

Пример:

Предлагате отстъпка за количество или пакет от стоки.

Ако работите без система или ако системата не ви го позволява, вашите стационарни или мобилни търговци могат да дават тези отстъпка на всеки клиент. 

Така вашите търговци печелят своя процент от продажбите. 

Но вие губите пари от ненужни отстъпки и по-лошо - научавате клиентите си, че те могат да получават най-добрите ви цени без да спазват никакви поставени изисквания.

А това разрушава пазара ви, вашите печалби и възможността за развитие и растеж на вашия бизнес в дългосрочен план.

"​През 2014 година внедрихме интегрираната система за управление на бизнес процеси Търговец Мобилен& WinPro на Дейта Плюс​​. Така контролираме изключително успешно производството, търговията в офиса и складовете на едро и над 30 магазина в цялата страна."​

“Рефан България” ООД

7. Дава ли ви системата ясен поглед върху ефективността на вашите търговски агенти?

Тази функция ви помага бързо и лесно да проверите кой от вашите служители си върши работата и кой си клати краката. Когато имате тази информация вие взимате по-добри и печеливши решения.

8. Помага ли ви системата при планирането на търговските маршрути по най-рационалния и печеливш начин?

Когато имате цялата информация, стриктно подредена в системата, вие планирате и контролирате маршрута на мобилните търговци.

Това намалява разходите и увеличава приходите. 

9. Бързо и лесно ли намирате артикулите, които търсите? 

Това е особено важно, ако работите с голяма база данни и имате много артикули. 

Ако системата ви е бавна и тромава, това натоварва работния процес, изнервя служителите и в дългосрочен план се отразява негативно на бизнеса.

10. Предпазва ли ви Складовата Програма / ERP системата от случайни или нарочни грешки?

Когато търговците - мобилни или стационарни - работят на кочан, работата е бавна и тромава. 

Освен това, в добрия случай, когато човек се измори допуска грешки при сметките и изписването. 

В лошия - търговецът може да продава на едни цени, а да отчита на други. Без устройство и качествена система търговецът може да събере пари от клиенти по стари плащания и след това да си тръгне. Или може да изписва стока дори на некоректни клиенти само и само да получи своя процент от продажбите.

Това не само ви лишава от вашата печалба, но и съсипва пазара и възможността ви да бъдете конкурентно способни и да израствате.

Добрата новина е, че това просто няма как да се случи, когато ползвате правилната Складова Програма / ERP система. Защото тя се грижи, вместо вас, търговецът да не допуска грешки и да не злоупотребява.

Друго важно предимство е, че когато имате система, не се налага да правите вашите търговци (особено мобилните ви търговци) клиенти. 

Проблемът, който правилната система решава в този случай е, че търговецът не може да си тръгне с вашите клиенти. Просто защото всичко е в системата. Ако търговецът си тръгне, единственото, което трябва да направите е да назначите друг търговец на негово място и да му дадете мобилното устройство.

По този начин вие държите контрола и няма опасност да загубите трудно извоювания пазарен дял.

11. Системата помага ли ви да управлявате и планирате бъдещи доставки?

За да се избегнат човешки грешки и пропуснати ползи е препоръчително вашата система да ви помага при планирането на бъдещи доставки.

Пример:

На база настоящи и минали продажби, правилната система ви показва вашата наличност и препоръчва дата за следваща доставка. 

Освен това ви "подсказва" какво количество да заявите.

Плюс – изпраща документа за поръчка в удобен вид към вашите доставчици.

И за още по-лесно проследяване и елиминиране на грешки, системата автоматично следи дали и кога е изпълнена доставката.

При самата доставка, системата автоматично проверява дали това, което е поръчано е това, което е доставено.

Организирани по този начин, процесите във вашия бизнес работят за вас, а не против вас и ви помагат да се развивате и да печелите повече.

Нашата системата ви предлагаме всичко това и дори МНОГО повече. 

Проверете нашите думи. Просто натиснете бутона по-долу и опитайте безплатно нашата система сега.

Опитайте БЕЗПЛАТНО системата на Дейта Плюс​ СЕГА!

12. Може ли системата автоматично да разчита партида, тегло и срок на годност?

Този въпрос може и да ви звучи абсурдно. Но на практика не всички системи го правят. 

Затова преди да се обвържете, проверете дали системата има налични и тези възможности.

13. Предлага ли Складовата Програма / ERP системата възможност да залагате различни таргети?

Пример:

Работите с Нестле. 

Те задават таргет към вас. Когато го постигнете печелите специални намаления. 

За да постигнете таргета вие трябва да планирате разпространението и продажбите към вашите клиенти. Съответно вие трябва да планирате какви таргети ще поставите на тях. 

Ако планирате правилно и вие и вашите клиенти печелят. 

Но този процес е изключително прецизен и труден.

Добрата новина е, че вашата ERP система го прави, вместо вас.

Проверете нашите думи.

Опитайте БЕЗПЛАТНО системата на Дейта Плюс​ СЕГА!

14. Складовата Програма / ERP системата подготвена ли е за така актуалното в момента навлизане на България в Еврозоната и преминаването към Еврото?

Това е важно, за да може този преход да премине плавно и гладко - без излишни главоболия, без загуба на време и пари, без късане на нерви.

15. Ако продавате храни:

Може ли Складовата Програма / ERP системата, която избирате да издава търговски документ с всички изисквани от закона параметри като: партида, срок на годност и т.н.

Много клиенти смятат, че това са функции по подразбиране, които са част от всяка Складова Програма / ERP система. 

Но ако не се уверите, че Складовата Програма / ERP системата, в която обмисляте да инвестирате, има тези функции налични и работещи сега, а не в някой бъдещ момент, може да дадете парите си за система, която всъщност не ви върши работа.

Вероятно вече осъзнавате, че вие реално нямате нужда и не купувате просто една шаблонна Складова Програма / ERP система. 

Вие "купувате" опита или липсата на такъв на вашия ERP партньор. 

Когато изберете Дейта Плюс​ вие се доверявате на нашия опит, натрупан през последните 24 години с 1 540 прогресивни фирми (нашите клиенти).

​Още по-важнотое, че тези 24 години внедряваме информационни системи за управление на бизнеса на българския пазар – съобразени с българската икономическа Реалност!

Така вие имате спокойствието, че ние няма да се упражняваме върху вашия бизнес. Защото ние ви гарантираме работеща система, която да пасва на нуждите точно на вашия бизнес. 

​Ние Ви предлагаме “Складова Програма”, която дава всички функционалности на ERP система– БЕЗ да струва десетки хиляди левове като чуждестранните гиганти.​

Проверете нашите думи.

Опитайте БЕЗПЛАТНО системата на Дейта Плюс​ СЕГА!

Системата на Дейта Плюс​​е подходяща и за три, и за тридесет и три и повече​ работни места места​.

Тя върви в крак с най-новите технологии и се разширява заедно с ​вашия бизнес.

“През 2014 г фирма „Примо трейд” замени управлението на производството и търговията чрез програмен продукт „Търговец ДОС” на „Дейта Плюс” с интегрираната й система за управление на бизнес процеси Търговец Mobilen & WinPro. Това осигури на мениджърския екип на „Примо трейд” ефективен инструмент както за управление на документооборота в производството и търговията, така и за управление на маркетинговата политика и финансовите резултати.”

"Примо Трейд" ЕООД

Освен това, със системата на Дейта Плюс, вие получавате мобилни устройства за събиране на заявки и разнос, мобилни устройства за логистиката в склада и настолна търговска система от един доставчик.​

Това ви гарантира, че всички процеси във вашия бизнес се случват гладко и безпроблемно. 

Оставете конкурентите ви да се мъчат да правят кръпки и да се опитва да движат бизнеса си с няколко несъвместими и не пасващи на техния бизнес информационни системи. 

Възползвайте се от предимствата на системата на Дейта Плюс сега.

Разбира се, има още много тънкости, които просто няма как да обхванем в това кратко изложение.

Затова ви каним да се свържете с нас и да се възползвате от нашия опит във внедряване на системи за управление на бизнеса, натрупан през последните 24 години с над 1 540 прогресивни фирми на българския пазар, съобразени с българската икономическа Реалност!

Обадете се, за да получите безплатна консултация насочена изцяло към вас и нуждите на вашия бизнес. 

Тази консултация е напълно безплатна и не ви обвързва с нищо. 

Възползвайте се от нашия опит сега.

С Уважение,

Албена Халембакова
Управител Дейта Плюс​

П.П. Както виждате, изборът на Складова Програма / ERP система не е въпрос, който се взима прибързано. 

Защото правилната Складова Програма / ERP система може да улесни работата, да увеличи печалбите и да разрасне бизнеса. Неправилната Складова Програма / ERP система - и в практиката, за съжаление, има такива случаи - съсипва бизнеса. 

Това са реалностите и ние ги приемаме изключително отговорно и сериозно. 

По тази причина, ние приемаме само определен брой нови клиенти в даден времеви период. Затова, за да не се окаже, че трябва да ни чакате, възползвайте се от вашата безплатна консултация сега.

Тази консултация е напълно безплатна и не ви обвързва с нищо. 

Възползвайте се от нашия опит натрупан през последните 24 години с над 1 540 български фирми сега.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Централен офис

гр. Пловдив 4000
ул. "Асен Христофоров" 2
тел/факс:

032/ 675 771, 032/ 392 871, 032/ 392 872

GSM: 0886/ 455 455

Офис София

гр. София 1111
Район Слатина ул. "Кочани" 2A Вх А ет.1
тел: 02/ 973 31 75
GSM: 0886/ 162 202

Офис Варна

GSM: 0886/ 000 392

Офис Велико Търново

GSM:  088/ 5968 092

 

Или ни пишете на office@dataplus-bg.com

Към данните Ви ще подходим отговорно и добросъвестно в съгласие с изискванията поставени в „Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)“, както и Закона за защита на лични данни.

  • Личните данни (име, имейл и телефон), които ни предоставяте, ще бъдат използвани, за да се свържем с Вас във връзка със запитването, което сте на път на изпратите.
  • Ние ще съхраняваме данните от запитването Ви в срок от 5 години спрямо датата на запитването Ви.
  • Имайте предвид, че във всеки един момент бихте могли да поискате данните Ви да бъдат изтрити от нашата база данни като напишете имейл до office@dataplus-bg.com с тема „Заличаване на данни“.
  • За повече подробности относно Регламента, вижте тук.
  • Конкретна информация относно правата Ви, може да намерите и тук.

*Моля, имайте предвид, че ако не оставите името и имайла си, ние няма как да отговорим на запитването Ви. Предвид правото Ви на отказ да споделите личните си данни, Ви предлагаме или да оставите името на МОЛ и официалния имейл и телефон на фирмата си, или да се свържете директно с нас на посочените телефони за контакт.