Настоящи клиенти

Информация за Наредба Н18

Имате ли нужда от повече информация за самата Наредба? Ако да, вижте тук.


Вижте какво трябва да направите, ако сте:


За клиенти на Търговец WinPro с/без Търговец Мобилен

Използвате нашия продукт Търговец WinPro?
Издавате касови бонове от касов апарат?
Искате да работите според новите законови разпоредби?
То тогава преминете към нашия НОВ продукт, който е в съответствие с Наредба Н18!
Не пропускайте стъпките, ако искате да сте изрядни:

Имате абонамент*?

 1. Организирайте ъпдейт на настоящия продукт Търговец WinPro до края на януари.
  Свържете се с Вашия консултант, за да сте сигурни, че системата, която ползвате, е с актуална версия. Гладкото и безпроблемно функциониране на модула, съответстващ на промените в Н18, налага инсталирането на последната версия на WinPro системата.
  Заявете желанието си тук още днес, за да сте сигурни в навременната актуализация на софтуера.
 2. Заявете и закупете модула, отговарящ на Н18, до края на февруари.
  Не оставяйте за последния момент. Само така, ние ще можем да Ви предвидим и включим в графика си за внедряване.
 3. Обмислете схемата за работа според новите законови норми до края на февруари.
  Съобразете предварително бизнес процесите в съответствие с изискванията на Наребата.
 4. Организирайте с обслужващия Ви консултант процеса по внедряване на новия модул до средата на март.
  Новата схема предполага допълнителни настройки. Трябва да предвидите време за конфигурация на системата спрямо новите процеси.
  Постъпете разумно и запазете час за реконструиране на системата възможно най-рано.
 5. Старт на работа според новите разпоредби.
  Ще бъдете своевременно инструктирани от нашите консултанти как да преминете към работа с новия модул тогава, когато Наредба Н18 го наложи!
 6. Не забравяйте, че Н18 Ви задължава най-късно в срок до 31.5.2019г. да декларирате в НАП с кой регистриран софтуер работите.
  В Наредбата са изредени и други данни, които сте длъжни да декларирате. Вижте в „Извадки от Н18“ какви са пълните изискванията към Вас.

Заяви ъпгрейд Н18

Нямате абонамент*?

 1. Заявете своя абонамент към системата Търговец WinPro.
  Ако искате да преминете към наш продукт, отговарящ на Н18, то трябва да сте с актуална версия на Търговец WinPro.
  За да сте с актуална версия, то трябва да сте абонаменен клиент. Още повече, в текста на Наредба 18 е изрично упоменато, че абонаментът към софтуерния доставчик е задължителен.
  Само така ще се възползвате от преференциални цени за модула, както и ще се ползвате с приоритетно внедряване.
  Заявете и платете абонамента си още днес.
 2. Организирайте ъпдейт на настоящия продукт Търговец WinPro до края на януари.
  Гладкото и безпроблемно функциониране на модула, съответстващ на промените в Н18, налага инсталирането на последната версия на Търговец WinPro системата.
  Заявете желанието си тук още днес, за да сте сигурни в навременната актуализация на софтуера.
 3. Заявете и закупете модула, отговарящ на Н18, до края на февруари.
  Не оставяйте за последния момент. Само така, ние ще можем да Ви предвидим и включим в графика си за внедряване.
 4. Обмислете схемата за работа според новите законови норми до края на февруари.
  Съобразете предварително бизнес процесите в съответствие с изискванията на Наребата.
 5. Организирайте с обслужващия Ви консултант процеса по внедряване на новия модул до средата на март.
  Новата схема предполага допълнителни настройки. Трябва да предвидите време за конфигурация на системата спрямо новите процеси.
  Постъпете разумно и запазете час за реконструиране на системата възможно най-рано.
 6. Старт на работа според новите разпоредби.
  Ще бъдете своевременно инструктирани от нашите консултанти как да преминете към работа с новия модул тогава, когато Наредба Н18 го наложи!
 7. Не забравяйте, че Н18 Ви задължава най-късно в срок до 31.5.2019г. да декларирате в НАП с кой регистриран софтуер работите.
  В Наредбата са изредени и други данни, които сте длъжни да декларирате. Вижте в „Извадки от Н18“ какви са пълните изискванията към Вас.

Заяви абонамент

Заяви ъпгрейд Н18

*Обръщаме Ви внимание, че според Н18 изрично трябва да имате договор за абонаментна поддръжка с производителя на СУПТО!

Фирма „Дейта плюс“ ООД ще отговори на Наредба Н18!

Вижте с кои модели от новите фискални устройства ще работят програмните ни продукти, отговарящи на Н18.


За клиенти, използващи Търговец Мобилен
в интеграция с настолна система на друга софтуерна фирма

Използвате нашия продукт Търговец Мобилен?
Издавате касови бонове от касов апарат?
Искате да работите според новите законови разпоредби?
Търговските агенти, които използват мобилно приложение Търговец Мобилен, взимат пари в брой?
То тогава преминете към нашия НОВ продукт, който е в в съответствие с Наредба Н18!
Не пропускайте стъпките, ако искате да сте изрядни:

Имате абонамент*?

 1. Свържете се с производителя на настолната си система и проверете дали тя ще бъде доработена в съответствие с изискванията на Н18.
 2. Свържете се с наш консултант, за да се уверите, че има възможност да се направят необходимите промени във връзката между Търговец Мобилен и Вашата настолна система, така че да отговорите на изискванията на Н18.
  Предвид форсмажорната ситуация не е изключено фирмата, която поддържа Вашата настолна система, на първо време да няма възможност да прави промени в интеграцията с външни системи.
  Координирайте навреме процесите по интеграция!
 3. Организирайте ъпдейт на настоящия продукт Търговец Мобилен до края на януари.
  Свържете се с Вашия консултант, за да сте сигурни, че системата, която ползвате, е с актуална версия. Гладкото и безпроблемно функциониране на модула, съответстващ на промените в Н18, налага инсталирането на последната версия на Търговец Мобилен.
  Заявете желанието си тук още днес, за да сте сигурни в навременната актуализация на софтуера.
 4. Заявете и закупете модула, отговарящ на Н18, до края на февруари.
  Не оставяйте за последния момент. Само така, ние ще можем да Ви предвидим и включим в графика си за внедряване.
 5. Обмислете схемата за работа според новите законови норми до края на февруари.
  Съобразете предварително бизнес процесите в съответствие с изискванията на Наребата.
 6. Организирайте с обслужващия Ви консултант процеса по внедряване на новия модул до средата на март.
  Новата схема предполага допълнителни настройки. Трябва да предвидите време за конфигурация на системата спрямо новите процеси.
  Постъпете разумно и запазете час за реконструиране на системата възможно най-рано.
 7. Старт на работа според новите разпоредби.
  Ще бъдете своевременно инструктирани от нашите консултанти как да преминете към работа с новия модултогава, когато Наредба Н18 го наложи!
 8. Не забравяйте, че Н18 Ви задължава най-късно в срок до 31.5.2019г. да декларирате в НАП с кой регистриран софтуер работите.
  В Наредбата са изредени и други данни, които сте длъжни да декларирате. Вижте в „Извадки от Н18“ какви са пълните изискванията към Вас.

Заяви ъпгрейд Н18

Нямате абонамент*?

 1. Свържете се с производителя на настолната си система и проверете дали тя ще бъде доработена в съответствие с изискванията на Н18.
 2. Свържете се с наш консултант, за да се уверите, че има възможност да се направят необходимите промени във връзката между Търговец Мобилен и Вашата настолна система, така че да отговорите на изискванията на Н18.
  Предвид форсмажорната ситуация не е изключено фирмата, която поддържа Вашата настолна система, на първо време да няма възможност да прави промени в интеграцията с външни системи.
  Координирайте навреме процесите по интеграция!
 3. Заявете своя абонамент за Търговец Мобилен възможно най-скоро.
  Ако искате да преминете към наш продукт, отговарящ на Н18, то трябва да сте с актуална версия на Търговец Мобилен. За да сте с актуална версия, то трябва да сте абонаменен клиент. Само така ще се възползвате от преференциални цени за модула, както и ще се ползвате и с приоритетно внедряване.
  Заявете и платете абонамента си още днес.
 4. Организирайте ъпдейт на настоящия продукт Търговец Мобилен до края на януари.
  Гладкото и безпроблемно функциониране на модула, съответстващ на промените в Н18, налага инсталирането на последната версия на Търговец Мобилен системата.
  Заявете желанието си тук още днес, за да сте сигурни в навременната актуализация на софтуера.
 5. Заявете и закупете модула, отговарящ на Н18, до края на февруари.
  Не оставяйте за последния момент. Само така, ние ще можем да Ви предвидим и включим в графика си за внедряване.
 6. Обмислете схемата за работа според новите законови норми до края на февруари.
  Съобразете предварително бизнес процесите в съответствие с изискванията на Наребата.
 7. Организирайте с обслужващия Ви консултант процеса по внедряване на новия модул до средата на март.
  Новата схема предполага допълнителни настройки. Трябва да предвидите време за конфигурация на системата спрямо новите процеси.
  Постъпете разумно и запазете час за реконструиране на системата възможно най-рано.
 8. Старт на работа според новите разпоредби.
  Ще бъдете своевременно инструктирани от нашите консултанти как да преминете към работа с новия модул тогава, когато Наредба Н18 го наложи!
 9. Не забравяйте, че Н18 Ви задължава най-късно в срок до 31.5.2019г. да декларирате в НАП с кой регистриран софтуер работите.
  В Наредбата са изредени и други данни, които сте длъжни да декларирате. Вижте в „Извадки от Н18“ какви са пълните изискванията към Вас.

Заяви абонамент

Заяви ъпгрейд Н18

*Обръщаме Ви внимание, че според Н18 изрично трябва да имате договор за абонаментна поддръжка с производителя на СУПТО!

Фирма „Дейта плюс“ ООД ще отговори на Наредба Н18!

Вижте с кои модели от новите фискални устройства ще работят програмните ни продукти, отговарящи на Н18.


За клиенти на Търговец DOS

Все още използвате нашия продукт „Търговец“ под DOS?
Издавате касови бонове от касов апарат?
Искате да работите според новите законови разпоредби?
То тогава преминете към нашия НОВ продукт, който е в в съответствие с Наредба Н18!
Не пропускайте стъпките, ако искате да сте изрядни:

Имате Търговец DOS АБОНАМЕНТ*?

 1. Изберете нашия продукт Търговец WinPro!
  Ние познаваме бизнеса Ви, а Вие познавате нас. Това е предпоставка за възможно най-ефективно и ефикасно преминаване към нов софтуер за управление на продажби.
  Поради големия интерес и кратките срокове, наложени от Н18, препоръката ни е да заявите своето желание за внедряване час по-скоро, за да сте сигурни, че ще отговорите на правилата.
  Вашият абонамент Ви гарантира преференциални цени и приоритетно внедряване.
 2. Преминете към продукт Търговец WinPro възможно най-скоро!
  Вашият бизнес се е развил през последните години. Операторите Ви са се увеличили, а процесите Ви са се услужнили. За да може системата да отговори на новите Ви изисквания е необходимо технологично време. Форсмажорните обстоятелства Ви притискат, което ще наложи да се съкрати времето за внедряване. Все пак то не може да мине под критичния минимум часове, необходими за старт на работа със системата.
  Свържете се с Вашия консултант от „Дейта плюс“ ООД, за да уговорите дата и час, преди да е станало прекалено късно.
 3. Заявете и закупете модула, отговарящ на Н18, до края февруари!
  Не оставяйте за последния момент. Само така, ние ще можем да Ви предвидим и включим в графика си за внедряване.
 4. Обмислете схемата за работа според новите законови норми до края на февруари
  Съобразете предварително бизнес процесите в съответствие с изискванията на Наребата.
 5. Организирайте с обслужващия Ви консултант процеса по внедряване на новия модул до средата на март.
  Новата схема предполага допълнителни настройки. Трябва да предвидите време за конфигурация на системата спрямо новите процеси.
  Постъпете разумно и запазете час за реконструиране на системата възможно най-рано.
 6. Старт на работа според новите разпоредби.
  Ще бъдете своевременно инструктирани от нашите консултанти как да преминете към работа с новия модул тогава, когато Наредба Н18 го наложи!
 7. Не забравяйте, че Н18 Ви задължава най-късно в срок до 31.5.2019г. да декларирате в НАП с кой регистриран софтуер работите.
  В Наредбата са изредени и други данни, които сте длъжни да декларирате. Вижте в „Извадки от Н18“ какви са пълните изискванията към Вас.

Заяви оферта

Нямате Търговец DOS АБОНАМЕНТ*?

 1. Изберете нашия продукт Търговец WinPro!
  Ние познаваме бизнеса Ви, а Вие познавате нас. Това е предпоставка за възможно най-ефективно и ефикасно преминаване към нова система, отговаряща на новите законови разпоредби.
  Поради големия интерес и кратките срокове, наложени от Н18, препоръката ни е да заявите своето желание час по-скоро, за да сте сигурни, че отговорите на правилата.
  Ако искате да се възползвате от преференциални цени и приоритетно внедряване, трябва да преминете към абонаментен план!
 2. Преминете към продукт Търговец WinPro възможно най-скоро!
  Вашият бизнес се е развил през последните години. Операторите Ви са се увеличили, а процесите Ви са се усложнили. За да може системата да отговори на новите Ви изисквания, е необходимо технологично време. Форсмажорните обстоятелства Ви притискат, което ще наложи да се съкрати времето за внедряване. Все пак то не може да мине под критичния минимум часове, необходими за старт на работа със системата.
  Свържете се с Вашия консултант от „Дейта плюс“ ООД, за да уговорите дата и час, преди да е станало прекалено късно.
 3. Заявете и закупете модула, отговарящ на Н18, до края на февруари.
  Не оставяйте за последния момент. Само така ние ще можем да Ви предвидим и включим в графика си за внедряване.
 4. Обмислете схемата за работа според новите законови норми до края на февруари.
  Съобразете предварително бизнес процесите в съответствие с изискванията на Наребата.
 5. Организирайте с обслужващия Ви консултант процеса по внедряване на новия модул до средата на март.
  Новата схема предполага допълнителни настройки. Трябва да предвидите време за конфигурация на системата спрямо новите процеси.
  Постъпете разумно и запазете час за реконструиране на системата възможно най-рано.
 6. Старт на работа според новите разпоредби.
  Ще бъдете своевременно инструктирани от нашите консултанти как да преминете към работа с новия модул тогава, когато Наредба Н18 го наложи!
 7. Не забравяйте, че Н18 Ви задължава най-късно в срок до 31.5.2019г. да декларирате в НАП с кой регистриран софтуер работите.
  В Наредбата са изредени и други данни, които сте длъжни да декларирате. Вижте в „Извадки от Н18“ какви са пълните изискванията към Вас.

Заяви абонамент

Заяви оферта

*Обръщаме Ви внимание, че според Н18 изрично трябва да имате договор за абонаментна поддръжка с производителя на СУПТО!

Фирма „Дейта плюс“ ООД ще отговори на Наредба Н18!

Вижте с кои модели от новите фискални устройства ще работят програмните ни продукти, отговарящи на Н18.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Централен офис

гр. Пловдив 4000
ул. "Асен Христофоров" 2
тел/факс:

032/ 675 771, 032/ 392 871, 032/ 392 872

GSM: 0886/ 455 455

Офис София

гр. София 1111
Район Слатина ул. "Кочани" 2A Вх А ет.1
тел: 02/ 973 31 75
GSM: 0886/ 162 202

Офис Варна

GSM: 0886/ 000 392

Офис Велико Търново

GSM:  088/ 5968 092

 

Или ни пишете на office@dataplus-bg.com

Към данните Ви ще подходим отговорно и добросъвестно в съгласие с изискванията поставени в „Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)“, както и Закона за защита на лични данни.

 • Личните данни (име, имейл и телефон), които ни предоставяте, ще бъдат използвани, за да се свържем с Вас във връзка със запитването, което сте на път на изпратите.
 • Ние ще съхраняваме данните от запитването Ви в срок от 5 години спрямо датата на запитването Ви.
 • Имайте предвид, че във всеки един момент бихте могли да поискате данните Ви да бъдат изтрити от нашата база данни като напишете имейл до office@dataplus-bg.com с тема „Заличаване на данни“.
 • За повече подробности относно Регламента, вижте тук.
 • Конкретна информация относно правата Ви, може да намерите и тук.

*Моля, имайте предвид, че ако не оставите името и имайла си, ние няма как да отговорим на запитването Ви. Предвид правото Ви на отказ да споделите личните си данни, Ви предлагаме или да оставите името на МОЛ и официалния имейл и телефон на фирмата си, или да се свържете директно с нас на посочените телефони за контакт.