Актуално

25.04.2019

"Дейта плюс 360 Н18" е вече в списъка с регистрирани софтуери от НАП!

Имаме удоволствие да Ви информираме, че на 24.04.2019 г. нашият нов продукт "Дейта плюс 360 Н18" беше регистриран в НАП,
в съответсвие с новите изисквания на Наредба Н18 и с максимално запазена функционалност и удобство за работа !