Актуално

20.11.2018

Подготовка за Наредба Н18

     Както вече сте разбрали в края на март месец 2019 г. ще влезе в сила Наредба Н18.

  За да подготвим за преминаването към продукти, отговарящи на изискванията на Наредбата се налага да пристъпим към актуализиране на версиите на софтуерните ни продукти. Надяваме се това да направи по-плавен прехода към новия начин на работа, който Наредбата налага, като така минимизираме рисковете и неудобствата за клиентите си.

   В тази връзка е наложително във възможно най-кратък срок да бъде направен ъпдейт на версията на настолната система, както и на тази на мобилните устройства на клиентите на фирма „Дейта плюс“ООД.

   За успешното провеждане на това начинание е важно да бъде направено предварително съгласуване между служителите на фирмата Ви и консултантите на „Дейта плюс“ ООД. От изключителна важност е и да бъде добре организиран процесът, тъй като смяната на версиите на всички работни места трябва да бъде едновременна - независимо дали става дума за настолната система WinPro и/или мобилното ни приложение Trader Mobile Android.

    Какъв е възможният план:

1)  Заявявате вашето желание за ъпдейт тук.
2) Наш консултант ще се свържи с Вас, за да уточните стъпките, през които трябва да се премине. Той ще Ви даде информация относно консултантите на фирма Дейта плюс, които ще са на Ваше разположение.
3) Информирате всичките си служители за необходимостта от смяна на версия и съгласувате с тях удобен момент, в който може всички да спрат работа. Важно е всички да бъдат ъпгрейднати едновременно!
4) Свързвате се с консултанта на "Дейта плюс" ООД, за да съгласувате дата и час за смяна на версия на настолната система и на мобилното приложение.

Не забравяйте, че това е начинът да получите безплатните допълнителни стандартни функционалности, разработени през абонаментната 2018 година. За тази цел се налага да отделите време, ресурси и да заплатите часовете, които консултантите ни ще отделят за смяната на версията на Вашата система.

   График:

Ъпдейт може да бъде заявяван до края на месец декември като ще се спазва следните приоритети:

  • Приоритетно ще бъдат обслужени заявилите желание за ъпдейт абонаментните клиенти за 2018, които заплатят абонамент за 2019, по реда на плащане.
  • Неабонаментните клиенти за 2018, които заплатят абонамент за 2019 г, ще бъдат обслужени при първа възможност.

Моля, имайте предвид, че не можем да гарантираме, че ще успеем да Ви обслужим в последния момент. И за Вас, и за нас е важно да се вместим в сроковете.

Всички абонаментни клиенти на фирма „Дейта плюс“ ООД за 2019 г. ще получат в началото на новата година информация относно стъпките, които ще са необходими за фактическото преминаване към работа с продукти, отговарящи на Наредба Н18.

С уважение,

Екипът на „Дейта плюс“ ООД