Актуално

13.11.2018

Семинар "‘Как да тълкуваме промените в "НАРЕДБА № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискални устройства в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им"

 На 12.11.2018 г. се проведе семинарът на фирма "Дейта плюс" ООД.

Управителят на фирмата, Албена Халембакова, открои най-съществените моменти от Наредбата и даде тълкувания на ключовите текстове , които засягат потребителите на софтуер за управление на продажби, както и производителите и разпространителите на такъв. 

На семинара подробно бяха разискани изискванията на Наредбата, на които трябва да отговарят софтуерите за продажби в Търговските обекти след 31.03.2019г.

В тази връзка бяха представени проекто-промените в софтуерните продукти "Търговец".

В най-кратък срок фирма "Дейта плюс" ще предостави график за привеждане на софтуертите за управление на продажби в Търговски обекти на потребителите на програмни продукти "Търговец" в съответствие с Наредбата.