Актуално

29.09.2018

НАРЕДБА № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискални устройства в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им

 На 28.09.2018 г. в Държавен вестник брой 80 беше публикувана "Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

 Текстът може да прочетете тук