Актуално

24.09.2019

Краен срок за преминаване към Наредба 18 е 31.01.20 г.

В държавен вестник беше публикувана официално Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск­вания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Ако желаете да се запознаете подоробно с промени, вижте ги на този линк.

 Крайният срок за преминаване към работа по Наредба 18 е 31.01.20 г.