Актуално

26.08.2019

Били сте на встъпителното ни обучение, но все още имате въпроси, свързани с работата по Н18?

Ако имате въпроси, на които не сте получили отговор по време на встъпителното обучение, то имате възможност да ги зададете тук:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0kVhnsf7CRYhTiJHg6qSSf4xIp7c2DSRdfx4Z-zmMDbXJuw/viewform?usp=sf_link
 

Ние ще направим обобщение на най-честите въпроси и ще ги поместим в рубрика "Въпроси и отговори".