Актуално

20.08.2019

Нова дата за семинар в Пловдив - 26.09.19 г.

Поради изчерпване на всички места за семинари по градове, ще бъде организиран още един семинар на 26.09.19 г. от 9.30 до 17.30 в евент център Лимакон

Какво ще научите:
Обучението ще се проведе в малка група.

  • Какви са новите приложения и за кой процес кое приложение да използвате.
  • Как да реализирате Вашите бизнес процеси, свързани с Продажбите, в новия ни софтуерен продукт „ Дейта плюс 360 ERP”.
  • Как да работите с новия ни софтуерен продукт „ Дейта плюс 360 Мобилен търговец Н18“.
  • Как да се подготвите за преминаване към продуктите ни по Н18.

Как ще бъдете обучени:

Обучението ще бъде изцяло практически насочено.
То ще проведат под формата на демонстрация на конкретните бизнес процеси (продажби;сторно операции и др.)

Кой следва да бъде обучен:
Желателно е да присъстват:

Ключово лице, което познава бизнес процесите Ви
Ключови лица, отговарящи за Продажбите

Лектори:
Албена Халембакова, „Дейта плюс”, Управител

Такса за участие:

включен обяд: 170* лв. с ДДС
без включен обяд: 140* лв с ДДС

Моля, при регистрацията да отбележите дали желаете обяд или не!

*В цената са включени всички необходими материали, както и една кафе пауза.

Къде:

Евент център Лимакон

бул. Марица 154 А /входът е от ляво на Български пощи/

Моля, обърнете внимание, че срокът за записване е до 23.09.19г. !

Регистрирайте се тук!