Актуално

19.08.2019

Промени в Наредба 18

Късно привечер в петък (16.08) на сайта на Министерството на финансите бяха публикувани предложения за промени в Наредба 18, които най-общо касаят:

- предложения за промяна на изискванията за СУПТО за фирми с оборот над 16 млн лв и по-малко от 5 % от него плащания в брой;

- промяна в срока от 1.10.19 г. за 31.01.20 г. за СУПТО;

- промяна в срока от 1.10.19 г. за 31.03.20 г. за ел.магазини.

 

Това предполжение е публикувано за обществено обсъждане с краен срок 15.09.2019 г. Чак след това ще могат промените да бъдат обнародвани в държавен вестник. Което означава направените предложения за промяна да влязат в сила не по-рано от 20.09.19 г.

 

Както и досега, екипът на "Дейта плюс" се е заел да разучава направените предложения за промени в Наредба 18, за да можем да Ви предоставим още по-детайлна и достоверна информация.

 

Изводите до момента:

 

Направените предложения за промени не касаят изискванията към производителите и потребителите на СУПТО с изключение на фирми, които имат над 16 000 000 лв. нетен оборот и активи на стойност 8 000 000 лв. и персонал над 50 човека и имат не повече от 5% от нетния оборот в брой.

Предвидено е тези фирми да имат възможност да изберат вузможност за работа с публикувано на САЙТА на НАП СУПТО, което да отговаря на всички изисквания на Наредба Н18 с изключение на изискванията за проверка на свързаност с ФУ при откриване и приключване на продажбата, но има изисквания към СУПТО за предоставяне на НАП на годишна база на одиторски файл с данни за продажбите.

 

На този линк може да видите предложенията за промени и мотивите за тях - https://www.minfin.bg/bg/legislation1/250

 

На клиентите на "Дейта плюс" , които смятат че отговарят на горните изисквания и се интересуват как ще им бъде отговорено, препоръчваме спешно да се свържат с управителя Албена Халембакова.

 

Това удължаване на срока ще ни даде възможност да направим прехода към работа съгласно наредбата по-спокойно.

 

По тази причина екипът на Дейта плюс ООД ще се придържа към екшън плана за преминаване към "Дейта плюс 360"!