Актуално

24.07.2019

Преминаване към работа по Н18

Клиентите на фирма "Дейта плюс" могат да започнат поетапната си подготовка за преминаване към работа в съответствие с Наредба 18.

За целта екипът на фирмата организира встъпителни обучения за работа с продуктите по Н18. на следните дати:

06.08.19 гр. Пловдив - Запишете се за участие тук.
13.08.19 гр. Варна - Запишете се участие тук.
15.08.19 гр. Велико Търново - Запишете се за участие тук.
20.08.19 гр. София - Запишете се за участие тук.
22.08.19 гр. Сандански - Запишете се участие тук.
26.08.19 гр Пловдив - Запишете се за участие тук.