Какво ново в последните версии на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro?

Абонаментните ни и гаранционни клиенти могат по всяко време да получават нова версия с посочените тук, а и не само, нови функционалности.

Какво ново в последните версии на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro?

В документите:

  1. Вече може да видите общото за целия документ количество в основна мярка за даден артикул – за целта, в документа, отидете на реда на артикула и натиснете клавишна комбинация : Ctrl+Alt+Q.
  2. Ако работите с Дейта плюс 360 ERP S – вeче можете да извиквате трансформации към Данъчни документи с клавиш F6.

При трансформациите:

  1. Вече може при трансформиране да се филтрира и по “фискализационен статус на документите” – за целта, натиснете бутона за трансформация, в таб Допълнителни условия – изберете подходящия филтър за Вас в поле “Фискализирани”.
  2. Вече може да задавате период, за който да се визуализират документи за трансформиране – за целта, натиснете бутона за трансформация, в таб Условия – изберете начална дата.

В Номенклатурите:

  1. Вече може да видите дата и час на изтриване на редове от номенклатурите “Контрагенти”, “Групи контрагенти”, “Артикули и Групи артикули” – за целта, влезте в режим “Преглед на изтритите” и проследете съответните колони.
  2. За всяко място, при работа с местонамиране,може да определяте “Товароносимост”, “Обем”, “Височина”, “Дължина” и “Ширина” – за целта влезте в номенклатура “Местонамирания” и попълнете колоните.

В Оперативните справки:

  1. Вече може да извадите справка Складови наличности с имена и опаковки на чужд език – за целта, извикайте справка “Складови наличности” и изберете език. Не забравяйте, че за да се случи първо трябва да имате въведен поне един език към дадените артикули, както и към опаковките.
  2. В справката Списък документи за трансформиране са добавени колони : входящ номер и дата, статус “фискализиран”

За модулите:

В модул “Изпращане по имейл”
– вече може да се указва кой Ваш МОЛ автоматично да получава документи по имейл – за целта влезте в номенклатурата на Мол-овете и с/у желания МОЛ, чекнете в колона “Автоматичен имейл”.
– вече може да се указва кой автоматично да получава документа по имейл : като може да се избира между попълнените в конкретния документ “Контрагент от документа”, “Потребител създал документа”, “Потребител последна редакция”,  “МОЛ на обекта”,  “Търговски агент”,: “МОЛ задължения”, “Одобрил документа”, “Приел запитването”, “Изпълнител”,  “Проверил”,  “Отчел”,”Натоварил”, “Разтоварил”, “Шофьор”, “Проверил стоките”,  “Потребител състояние”, “Потребител затваряне”,  “Потребител одобряване”, “Потребител, разрешил плащане”,  “МОЛ на обекта-получател”. Това е въпрос на настройка, затова се свържете с Вашия консултант.

 

 

 

Още по темата

Какво ново добавихме през август в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro и Мобилен Търговец?

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro: Създадохме ново приложение, чрез което можете бързо да експортирате данните от справките си в Ексел, където може да ги обработвате допълнително. А ако искате да виждате справките си директно…

Прочети повече

Какво ново добавихме през юли в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro и Мобилен Търговец?

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro: Добавена е настройка, според която на конкретен потребител може да бъде забранена възможността да експортира информация от системата в Excel. Вече може да бъде забранено на конкретен потребител да…

Прочети повече

Какво ново добавихме през юни в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro и Мобилен Търговец?

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro: Създадохме нов вид документ – Протокол за прихващане, който да не влияе върху задълженията. Добавихме нова функционалност за автоматично фактуриране на месечна база. Може да се използва при фирми,…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: