Какво ново в последните версии на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro?

Абонаментните ни и гаранционни клиенти могат по всяко време да получават нова версия с посочените тук, а и не само, нови функционалности.

Какво ново в последните версии на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro?

В документите:

  1. Вече може да видите общото за целия документ количество в основна мярка за даден артикул – за целта, в документа, отидете на реда на артикула и натиснете клавишна комбинация : Ctrl+Alt+Q.
  2. Ако работите с Дейта плюс 360 ERP S – вeче можете да извиквате трансформации към Данъчни документи с клавиш F6.

При трансформациите:

  1. Вече може при трансформиране да се филтрира и по „фискализационен статус на документите“ – за целта, натиснете бутона за трансформация, в таб Допълнителни условия – изберете подходящия филтър за Вас в поле „Фискализирани“.
  2. Вече може да задавате период, за който да се визуализират документи за трансформиране – за целта, натиснете бутона за трансформация, в таб Условия – изберете начална дата.

В Номенклатурите:

  1. Вече може да видите дата и час на изтриване на редове от номенклатурите „Контрагенти“, „Групи контрагенти“, „Артикули и Групи артикули“ – за целта, влезте в режим „Преглед на изтритите“ и проследете съответните колони.
  2. За всяко място, при работа с местонамиране,може да определяте „Товароносимост“, „Обем“, „Височина“, „Дължина“ и „Ширина“ – за целта влезте в номенклатура „Местонамирания“ и попълнете колоните.

В Оперативните справки:

  1. Вече може да извадите справка Складови наличности с имена и опаковки на чужд език – за целта, извикайте справка „Складови наличности“ и изберете език. Не забравяйте, че за да се случи първо трябва да имате въведен поне един език към дадените артикули, както и към опаковките.
  2. В справката Списък документи за трансформиране са добавени колони : входящ номер и дата, статус „фискализиран“

За модулите:

В модул „Изпращане по имейл“
– вече може да се указва кой Ваш МОЛ автоматично да получава документи по имейл – за целта влезте в номенклатурата на Мол-овете и с/у желания МОЛ, чекнете в колона „Автоматичен имейл“.
– вече може да се указва кой автоматично да получава документа по имейл : като може да се избира между попълнените в конкретния документ „Контрагент от документа“, „Потребител създал документа“, „Потребител последна редакция“,  „МОЛ на обекта“,  „Търговски агент“,: „МОЛ задължения“, „Одобрил документа“, „Приел запитването“, „Изпълнител“,  „Проверил“,  „Отчел“,“Натоварил“, „Разтоварил“, „Шофьор“, „Проверил стоките“,  „Потребител състояние“, „Потребител затваряне“,  „Потребител одобряване“, „Потребител, разрешил плащане“,  „МОЛ на обекта-получател“. Това е въпрос на настройка, затова се свържете с Вашия консултант.

 

 

 

Още по темата

Какво ново добавихме през ноември в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro и Мобилен Търговец?

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro: Възможност за опис на копюри след всеки приходен ордер Бутони за бърз достъп до документи – създадахме бутони, чрез които да достъпвате документите без да е необходимо да влизате…

Прочети повече

Какво ново добавихме през октомври в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro и Мобилен Търговец?

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro: Нова опция за добавяне на отстъпка на ред в документ Вече е възможно да се попълни процент отстъпка директно в поле „ТО“ на реда на артикула в документа, като…

Прочети повече

Какво ново добавихме през септември в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro и Мобилен Търговец?

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro: Оптимизирахме процеса по отчитане и зареждане на мобилните устройства в настолната система, което ускори процеса. Направихме оптимизация на процеса по трансформиране на документи, което води до ускорена обработка на…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: