Какво ново в последните версии на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro?

Абонаментните ни и гаранционни клиенти могат по всяко време да получават нова версия с посочените тук, а и не само, нови функционалности.

Какво ново в последните версии на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro?

В документите:

  1. Вече може да видите общото за целия документ количество в основна мярка за даден артикул – за целта, в документа, отидете на реда на артикула и натиснете клавишна комбинация : Ctrl+Alt+Q.
  2. Ако работите с Дейта плюс 360 ERP S – вeче можете да извиквате трансформации към Данъчни документи с клавиш F6.

При трансформациите:

  1. Вече може при трансформиране да се филтрира и по “фискализационен статус на документите” – за целта, натиснете бутона за трансформация, в таб Допълнителни условия – изберете подходящия филтър за Вас в поле “Фискализирани”.
  2. Вече може да задавате период, за който да се визуализират документи за трансформиране – за целта, натиснете бутона за трансформация, в таб Условия – изберете начална дата.

В Номенклатурите:

  1. Вече може да видите дата и час на изтриване на редове от номенклатурите “Контрагенти”, “Групи контрагенти”, “Артикули и Групи артикули” – за целта, влезте в режим “Преглед на изтритите” и проследете съответните колони.
  2. За всяко място, при работа с местонамиране,може да определяте “Товароносимост”, “Обем”, “Височина”, “Дължина” и “Ширина” – за целта влезте в номенклатура “Местонамирания” и попълнете колоните.

В Оперативните справки:

  1. Вече може да извадите справка Складови наличности с имена и опаковки на чужд език – за целта, извикайте справка “Складови наличности” и изберете език. Не забравяйте, че за да се случи първо трябва да имате въведен поне един език към дадените артикули, както и към опаковките.
  2. В справката Списък документи за трансформиране са добавени колони : входящ номер и дата, статус “фискализиран”

За модулите:

В модул “Изпращане по имейл”
– вече може да се указва кой Ваш МОЛ автоматично да получава документи по имейл – за целта влезте в номенклатурата на Мол-овете и с/у желания МОЛ, чекнете в колона “Автоматичен имейл”.
– вече може да се указва кой автоматично да получава документа по имейл : като може да се избира между попълнените в конкретния документ “Контрагент от документа”, “Потребител създал документа”, “Потребител последна редакция”,  “МОЛ на обекта”,  “Търговски агент”,: “МОЛ задължения”, “Одобрил документа”, “Приел запитването”, “Изпълнител”,  “Проверил”,  “Отчел”,”Натоварил”, “Разтоварил”, “Шофьор”, “Проверил стоките”,  “Потребител състояние”, “Потребител затваряне”,  “Потребител одобряване”, “Потребител, разрешил плащане”,  “МОЛ на обекта-получател”. Това е въпрос на настройка, затова се свържете с Вашия консултант.

 

 

 

Още по темата

Какво ново добавихме през май в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro и Мобилен Търговец?

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro: Нов метод за създаване, управление и поддръжка на маршрутите на Търговските Агенти –   вече е възможно да създавате “маршрути” спрямо следващата дата за посещение. Вие определяте клиентите на какъв…

Прочети повече

Какво ново добавихме през април в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro и Мобилен Търговец?

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro: В документ “Продажби на дребно” чрез бутон F2 може да запишете директно документа без да е необходимо да избирате начин на плащане. Документът ще се запише във вида плащане,…

Прочети повече

Какво ново добавихме през март в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro?

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro: В документ за доставка може да виждате общото количество артикули за целия документ за доставка. Ако един Ваш клиент се посещава от повече от един Ваш търговски агент дори…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: