Какво ново добавихме през юли в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro и Мобилен Търговец?

Абонаментните ни и гаранционни клиенти могат по всяко време да получават нова версия с посочените тук, а и не само, нови функционалности.

Какво ново добавихме през юли в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro и Мобилен Търговец?

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro:

 1. Добавена е настройка, според която на конкретен потребител може да бъде забранена възможността да експортира информация от системата в Excel.
 2. Вече може да бъде забранено на конкретен потребител да променя номера на документа, който програмата му е подала. По този начин се елиминира възможността да се прескачат номера.
 3. Амбалажът вече може автоматично да се изписва според предварително зададени правила.
 4. В справките в приложението Reports, може да се залага желана ширoчина и формат на колоните. Това позволява, например, да се организират така колоните, че на един екран да се вижда целия резултат от справката.
 5. При използване на функционалността  за автоматично генериране на вътрешна партида при документ за произодство или доставка, кодът на Производителя ще се взима от реда на документа, а не както досега от номенклатурата на артикулите.
 6. В справка за незакрити документи, както и при самото покриване на документите, вече се вижда, както датата на падеж на стоковата разписка, така и датата на падеж на фактурата. В справка Незакрити документи, освен филтър за падеж по стокова разписка, вече има и филтър по дата падеж на фактурата.
 7. Създаден е нов, опростен, изглед на оперативната справка Складови наличности, която се извиква в документ в Trader/ERP с клавишна комбинация или от бутон. Въпрос на настройка е в какъв вид да се показва по подразбиране.
 8. В документ “Товарителница” може да се види информация за общия брой редове и общото количество на артикулите за всички документи, който са включени в нея.
 9. В “Товарителница” може да се види информация за броя клиентски обекти, които трябва да бъдат посетени според включените в нея документи.

 

В модул „Експорт на документ в PDF и изпращане по email“:

 1. В Subject е добавено името на фирмата срещу брояча от документа.
 2. Ако email-ът се изпраща на контрагент, няма да се включва неговото име в email-а;
 3. Вече няма да се слага в съдържанието информация за документа (флаг, брояч, номер), и съответно, ако няма посочено съдържание по подразбиране в съответната настройка, ще се постави служебен текст да се погледне прикачения файл;
 4. В Допълнителните данни за Изпълнение е добавено поле за шаблон email, което ще се попълва при експорт в PDF и изпращане на документ по email, когато избраният шаблон е основен; това поле е добавено и в оперативната справка Списък документи;
 1. Търсенето на шаблон и евентуалното показване на диалог за избор ще се случва след проверката дали получателят (МОЛ или Контрагент) има включен чек за експорт на документи по email.

 

В Дейта плюс 360 Мобилен склад:

 1. В случаите, в които в приложението се изпълняват заявки (за доставка, трансфер или продажба) може да се добавят артикули, ръчно или чрез баркод, които не фигурират в първичния документ.
 2. В документа се подава автоматично партидата на артикула с най-къс срок годност или с най-стара дата доставка според предварително избраната настройка.

 

В Дейта плюс 360 Мобилен търговец:

 1. Може да се създават документи за доставка или трансфер директно от Мобилен търговец.

2. Може да задава брой дни назад, за които в Мобилен търговец да се пазят документи.

3. За принтер Тремол е създадена възможност за изпращане на команда за издаване на Месечен съкратен отчет.

4. Оптимизирано е записването на GPS координати при посещение на клиент.

5. Направена допълнителна защита да се проверява дали GPS не е изключен от настройките на телефона. В този случай ще се покаже „Услугата Местоположение (GPS) e изключена на телефона.“ и ще се запише в логовете.

6. Добавенa е възможност за повторно фискализиране през Справки->Документи

7. Оптимизирано е издаването на сторно бон.

 

 

Още по темата

Какво ново добавихме през ноември в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro и Мобилен Търговец?

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro: Възможност за опис на копюри след всеки приходен ордер Бутони за бърз достъп до документи – създадахме бутони, чрез които да достъпвате документите без да е необходимо да влизате…

Прочети повече

Какво ново добавихме през октомври в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro и Мобилен Търговец?

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro: Нова опция за добавяне на отстъпка на ред в документ Вече е възможно да се попълни процент отстъпка директно в поле „ТО“ на реда на артикула в документа, като…

Прочети повече

Какво ново добавихме през септември в Дейта плюс 360 ERP , както и в Търговец WinPro и Мобилен Търговец?

В основните лицензи на Дейта плюс 360 ERP и Търговец WinPro: Оптимизирахме процеса по отчитане и зареждане на мобилните устройства в настолната система, което ускори процеса. Направихме оптимизация на процеса по трансформиране на документи, което води до ускорена обработка на…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: