Как да закупим Дейта плюс 360 Мобилен Търговец

За Вашите Търговски екипи Вие избирате межу един от двата лиценза „Мобилен Търговец Стандарт” и „Про” на мобилното ни приложение за взимане на заявки от клиенти и/или продажба на място. Вижте по-долу какви са разликите във функционалностите включени в тях.

Ако фирмата Ви приема пари в брой, то за Вас регистрирахме в НАП, в съответствие с Наредба 18 – „Дейта плюс 360 Мобилен Търговец Н18”.  Ако Вашата фирма приема единствено банкови плащания, то Вие ще работите с „Дейта плюс 360 Мобилен Търговец“.  И двата продукта се синхронизират с настолната система „Дейта Плюс 360 ЕРП”, но имате възможността и да ги интегрирате с настолни системи на други разработчици.

 

Дейта Плюс 360 Мобилен Търговец

ФункционалностиСтандартПро

Създаване на документи за продажба или Pre-sale на място при клиент

Да Да

Работа с ценови листи по клиенти

Да Да

Следене на партидност на стоките

Да Да

Следене на стоки на отговорно пазене, консигнации и амбалаж

Да Да

Погасяване на задължения на клиенти на място

Да Да

Справка за касова наличност на ТА

Да Да

Работа по маршрути

Да Да

Изписване на рекламни материали

Да Да

Промо пакети

Не Да

Регистрация на посещения по GPS кординати

Не Да

Работа от името на повече от 1 фирма в обща база

Не Да

Поддържане на информация за Honeywell Movilizer – Track & Trace , Директива 2014/40 за търговията с тютюневи изделия в Европейския съюз

Не Да

Продуктови листи

Не Да

История на продажбите

Не Да