Как да закупим 360 Мобилен Склад

За да използвате нашата мобилна програма за обслужване на складови процеси, е нужно да направите следните стъпки:

Стъпка 1: Свържете се с нас, за да обсъдим възможностите за внедряване;
Стъпка 2: Заявете Дейта Плюс 360 ЕРП с модул за свързване на Мобилен Склад;
Стъпка 3: Заявете Мобилен склад за определен брой складови работници.

Дейта Плюс 360 Мобилен Склад

Функционалности 

Обработка на получена стока

Да

Обработка на заявки за доставка

Да

Обработка на трансфери

Да

Инвентаризация

Да

Контрол на доставките

Да

Контрол на продажбите

Да

Сектори в склада и палетоместа

Да