Как да закупим Дейта плюс 360 ERP

Закупувайки “Дейта Плюс 360 ERP”, Вие може да избирате между два вида лиценз – Стандарт и Про, в зависимост от необходимите Ви в функционалности. Подробности може да видите по-долу, но накратко можем да кажем, че лиценз “Стандарт” покрива всички основни нужди на Вашия бизнес, а Лиценз “Про” Ви дава не малко предимства пред конкурентите Ви .

Във всеки един момент, независимо от лиценза Ви, може да добавите допълнителни модули, чрез които да влезете в детайли на някои от процесите и да разширите обхвата на системата. Така “Дейта плюс 360” расте и се развива заедно с Вас.

Към “Дейта Плюс 360 ЕРП” могат да бъдат комбиниране с мобилните приложения  – Дейта плюс 360 Мобилен Търговец и Дейта плюс 360 Мобилен Склад.

Дейта Плюс 360 ERP

Функционалности Стандарт Про

Доставки

Да Да

Продажби на дребно и едро

Да Да

Работа с ценови листи

Да Да

Следене на партидност на стоките

Да Да

Следене на стоки на консигнации и амбалаж

Да Да

Парични потоци – следене на приходи и разходи в брой или по банка

Да Да

Следене на наличност каси/банки

Да Да

Работа от името на повече от 1 фирма в обща база

Да Да

Издаване на документи към големи търговски вериги

Да Да

Промо пакети

Не Да

Следене на производство

Не Да

Поддържане на информация за GPS координати обекти клиенти

Не Да

Поддържане на информация за Honeywell Movilizer – Track & Trace , Директива 2014/40 за търговията с тютюневи изделия в Европейския съюз

Не Да

Ако закупите Дейта Плюс 360 ЕРП, можете да добавите и:

“Фирмен Магазин”

Допълнителни Модули

Допълнителните модули към системата Дейта Плюс 360 ERP Ви позволяват да автоматизирате и оптимизирате в още по-голяма степен процесите си и да упражнявате още по-добър контрол. Това Ви позволява да инвестирате в системата поетапно!

Допълнителни бизнес процеси

Управление на доставките и контрол на запаса
 • генериране на заявка за доставка на стока въз основа на анализ на данни за продажби в минали периоди, текущи наличност и запас за брой дни
 • контрол на изпълението на заявките към Доставчик
 • генериране на кредитни/дебитни известия за разликите при Доставка
Управление на заявките от клиенти и контролни точки в склада
 • дефиниране на цикличност на посещения на ТА за взимане на заявки
 • дефиниране на цикличност на шофьори за изпълнение на доставка на място
 • следене на статуса на изпълнение на заявките
 • организация за проверка на заготвената стока в склада
 • отчитане на връчени документи от ТА или шофьори
 • отчитане на пари от шофьори
Управление на склада с преносими устройства
 • дава възможност за интеграция на настолната система с Мобилен Склад
Таргети - доставчици, клиенти, търговци
 • създаване и следене на таргети за клиенти, търговски агенти и от доставчици
 • изчисление и следене на премии
Маркетингови бюджети
 • следене на изразходването на маркетингови бюджети за:
  • маркетингови услуги
  • рекламни дейности
Управление на транспорта
 • следене на разходите на автопарка
 • въвеждане на пътни листове
 • следене на преразход на гориво
 • следене на рентабилност на маршрутите
 • да се следят дати за следващо обслужване на автопарка
Управление на производството
 • изчисляване на себестойност
 • рецептурници
 • асемблиране и разпад, по твърда или плаваща разходна норма
 • пълен набор от документи, които обслужват производството
Контрол и лимитиране на промоции
 • този модул позволява да се броят колко промопакети има раздадени от ТА, както и да дефинирате определен лимит промо пакети, които могат да бъдат раздадени от отделния ТА.
Печат на етикети за стилажи с вътрешни баркодове
 • този модул осигурява по-добрата вътрешна организация на склада и по-лесното намиране на палетоместа

Бизнес Интеграция - Импорт, експорт и синхринизация с други системи

Импорт на номенклатури, начални салда - количества, вземания и задължения
 • този модул позволява да бъде импортирана актуалната база данни от клиенти, артикули, вземания и задължения.
Експорт в EXCEL по шаблон на клиента
 • този модул позволява да бъдат направени персонализирани шаблони за печат в Ексел.
Трансфер външни системи за мобилни устройства
 • този модул позволява интеграцията на Дейта плюс 360 Мобилен Търговец с настолни системи на други производители
On-line портал за партньори на едро с автоматична синхронизация с 360 ЕРП
 • онлайн портал, чрез който клиентите могат да получат информация за наличности и договорени цени и да направят своето запитване, което се синхронизира с настолната система Дейта плюс 360 ERP
Синхронизация между базите на Мобилен Търговец, ЕРП и външен онлайн магазин
 • този модул позволява синхронизация между настолната система Дейта плюс 360 ERP и онлайн магазин, разработен от друг производител
Експорт към счетоводни системи
 • този модул позволява експорт на данни към счетоводни системи на други производители с цел да се спести двойното въвеждане на документи
Експорт-Импорт Екод Система - Елтрейд, Аксиор
 • този модул позволява фирми, работещи с различни настолни системи да обменят данни за заявки и продажби посредством системата Edi (ЕCOD)
Експорт на данни към партньори
 • този модул позволява да се експортират данни за продажби и наличности във формат, предоставен от партньора-доставчик: Нестле, Каменица, Карлсберг, Кока Кола; Загорка; Бела България; Винпром Пещера; Тимбърк; Девин; Рошен.

Справки, отчети и визуализация

Финансови анализи
 • включва финансови справки  като например Баланс на обортните средства и Отчет на приходите и разходите
Сравнителен анализ по периоди
 • дневни, седмични, месечни и годишни, сравнения по номенклатури и групи номенклатури
Интеграция с QlikView
 • интеграция с QlikView за визуализация на данни

За допълнителна информация и оферта,
свържете се с нас:

0886 455 455