Как да закупим Дейта плюс 360 ERP

Закупувайки “Дейта Плюс 360 ERP”, Вие може да избирате между два вида лиценз – Стандарт и Про, в зависимост от необходимите Ви в функционалности. Подробности може да видите по-долу, но накратко можем да кажем, че лиценз “Стандарт” покрива всички основни нужди на Вашия бизнес, а Лиценз “Про” Ви дава не малко предимства пред конкурентите Ви .

Във всеки един момент, независимо от лиценза Ви, може да добавите допълнителни модули, чрез които да влезете в детайли на някои от процесите и да разширите обхвата на системата. Така “Дейта плюс 360” расте и се развива заедно с Вас.

 “Дейта Плюс 360 ЕРП” може да се синхронизира с мобилните приложения  – Дейта плюс 360 Мобилен Търговец и Дейта плюс 360 Мобилен Склад, както и онлайн портала за клиенти на едро.

 

Дейта Плюс 360 ERP

ФункционалностиСтандартПро

Доставки

Да Да

Продажби на дребно и едро

Да Да

Работа с ценови листи

Да Да

Следене на партидност на стоките

Да Да

Следене на стоки на консигнации и амбалаж

Да Да

Парични потоци – следене на приходи и разходи в брой или по банка

Да Да

Следене на наличност каси/банки

Да Да

Работа от името на повече от 1 фирма в обща база

Да Да

Издаване на документи към големи търговски вериги

Да Да

Промо пакети

Не Да

Следене на производство

Не Да

Поддържане на информация за GPS координати обекти клиенти

Не Да

Поддържане на информация за Honeywell Movilizer – Track & Trace , Директива 2014/40 за търговията с тютюневи изделия в Европейския съюз

Не Да

Ако закупите Дейта Плюс 360 ЕРП, можете да добавите и:

“Фирмен Магазин”

Допълнителни Модули

Допълнителните модули към системата Дейта Плюс 360 ERP Ви позволяват да автоматизирате и оптимизирате в още по-голяма степен процесите си и да упражнявате още по-добър контрол. Това Ви позволява да инвестирате в системата поетапно!

Допълнителни бизнес процеси

Управление на доставките и контрол на запаса

Този модул Ви позволява да:

 • генерирате на заявка за доставка на стока въз основа на анализ на данни за продажби в минали периоди, текущи наличност и запас за брой дни;
 • контролирате изпълението на заявките към Доставчик;
 • генерирате кредитни/дебитни известия за разликите при Доставка.
Управление на заявките от клиенти и контролни точки в склада

Този модул Ви позволява да:

 • дефинирате цикличност на посещения на ТА за взимане на заявки;
 • дефинирате цикличност на шофьори за изпълнение на доставка на място;
 • следите статуса на изпълнение на заявките;
 • организирате проверка на заготвената стока в склада;
 • отчитате връчени документи от ТА или шофьори;
 • отчитате пари от шофьори.
Контрол и лимитиране на промоции

Този модул Ви позволява да:

 • броите колко промопакети има раздадени от ТА;
 • дефинирате определен лимит промо пакети, които могат да бъдат раздадени от отделния ТА.
Управление на склада с преносими устройства

Този модул Ви позволява да:

 • интегрирате настолната система с Мобилен Склад.
Таргети - доставчици, клиенти, търговци

Този модул Ви позволява да:

 • създавате и следите таргети за клиенти, търговски агенти и от доставчици;
 • изчислявате и следите премии.
Маркетингови бюджети
 • Този модул Ви позволява да следит изразходването на маркетингови бюджети за:
  • маркетингови услуги;
  • рекламни дейности.
Управление на транспорта

Този модул Ви позволява да:

 • следите разходите на автопарка;
 • въвеждате пътни листове;
 • следите преразход на гориво;
 • следите рентабилност на маршрутите;
 • следите дати за следващо обслужване на автопарка.

Можете да изгледате видео презентацията на модула на нашия YouTube канал.

Управление на производството

Този модул Ви позволява да:

 • изчислявате себестойност;
 • създавате и работите с рецептурници;
 • асемблирате и разпадате, по твърда или плаваща разходна норма.
Печат на етикети за стилажи с вътрешни баркодове

Този модул осигурява по-добрата вътрешна организация на склада и по-лесното намиране на палетоместа.

Бизнес Интеграция - Импорт, експорт и синхринизация с други системи

Импорт на номенклатури, начални салда - количества, вземания и задължения

Този модул позволява да бъде импортирана актуалната база данни от:

 • клиенти;
 • артикули;
 • вземания;
 • задължения.
Експорт в EXCEL по шаблон на клиента

Този модул позволява да бъдат направени персонализирани шаблони за печат в Ексел.

Трансфер външни системи за мобилни устройства

Този модул позволява интеграцията на Дейта плюс 360 Мобилен Търговец с настолни системи на други производители.

On-line портал за партньори на едро с автоматична синхронизация с 360 ЕРП

Това е онлайн портал, чрез който клиентите могат да получат информация за наличности и договорени цени и да направят своето запитване, което се синхронизира с настолната система Дейта плюс 360 ERP.

Вижте тук видео презентация на онлайн портала.

Синхронизация между базите на Мобилен Търговец, ЕРП и външен онлайн магазин

Този модул позволява синхронизация между настолната система Дейта плюс 360 ERP и онлайн магазин, разработен от друг производител.

Експорт към счетоводни системи

Ттози модул позволява експорт на данни към счетоводни системи на други производители с цел да се спести двойното въвеждане на документи.

Експорт-Импорт Екод Система - Елтрейд, Аксиор

Този модул позволява фирми, работещи с различни настолни системи да обменят данни за заявки и продажби посредством системата Edi (ЕCOD или eXite Acsior).

В това видео разказваме повече за него.

Експорт на данни към партньори

Този модул позволява да се експортират данни за продажби и наличности във формат, предоставен от партньора-доставчик: Нестле, Каменица, Карлсберг, Кока Кола; Загорка; Белла България; Винпром Пещера; Тимбърк; Девин; Рошен.

Справки, отчети и визуализация

Финансови анализи

Този модул включва финансови справки  като например:

 • Баланс на обортните средства;
 • Отчет на приходите и разходите.
Сравнителен анализ по периоди

Този модул позволява да се правят сравнения по номенклатури и групи номенклатури, като те могат да бъдат:

 • дневни;
 • седмични;
 • месечни;
 • годишни.
Интеграция с QlikView
 • интеграция с QlikView за визуализация на данни.